Tisha Dujardin

Vakgebieden

Tisha legt zich in hoofdzaak toe op de fiscale procedure inzake directe en indirecte belastingen, maar ook op de materiële aspecten van indirecte belastingen en de (inter)nationale vermogens- en successieplanning.

Concrete zaken

Tisha behandelde in haar eerste jaren als advocaat onmiddellijk verschillende interessante dossiers. Ten gevolge van de inwerkingtreding van de automatische uitwisseling van bankgegevens tussen verschillende staten, ontvangen Belgische rijksinwoners geregeld vragen om inlichtingen over hun buitenlandse financiële rekeningen. Tisha begeleidt deze personen bij het antwoorden op de vragen van de belastingadministratie en bij de mogelijke fiscale procedure die daarop volgt. Zij voert een hevige strijd tegen de principiële belastingverhoging van 50% die de belastingadministratie steeds tracht op te leggen in deze specifieke dossiers. Geregeld dient de belastingadministratie hierbij eveneens te worden gewezen op de grenzen van haar onderzoeksbevoegdheden. Ook dit houdt Tisha voor cliënten nauwgezet in de gaten en daarbij onderneemt zij onmiddellijk actie waar nodig.

Met betrekking tot de indirecte belastingen, in het bijzonder de BTW, behandelt Tisha meerdere dossiers waarbij de belastingadministratie niet alleen de nationaalrechtelijke maar ook Europeesrechtelijke beginselen uit het oog durft te verliezen. Bijvoorbeeld, de onmogelijkheid van de verjaring van een tegoed op de rekening-courant, het neutraliteitsbeginsel en de verschillen tussen de termijnen die door de staten worden gehanteerd die dit beginsel in het gedrang brengen. Daarnaast behandelt zij ook dossiers omtrent de verlaagde btw-tarieven en de lacunes hieromtrent in de wetgeving.

Tisha specialiseerde zich in de indiciaire taxatie, dewelke een bijzonder bewijsmiddel van de belastingadministratie betreft. Hierbij heeft zij oog voor de concrete feitelijke omstandigheden die zich voordoen, maar ook voor de bewijslast waaraan de belastingadministratie dient te voldoen. Die bewijslast is van doorslaggevend belang, doch laat de belastingadministratie in praktijk geregeld na deze met de nodige zorg en nauwkeurigheid na te komen.

Tisha adviseert daarnaast inzake vermogens- en successieplanning omtrent vermogens die soms de nationale grenzen overschrijden.

 

Team

Tisha maakt deel uit van de vakgroepen TAX, in het bijzonder fiscale procedure en BTW, en PRIVATE.

Bovendien maakt Tisha ook deel uit van de afdeling Tuerlinckx Private Client en staat zij ook ondernemers bij wanneer het niet-fiscaal gerelateerde aspecten betreffen.

Publicaties en seminaries

Seminarie voor de Fiscale Hogeschool, ‘De Indiciaire Taxatie: fiscaal- en strafrechtelijk’, 20 mei 2020. 

Co-auteur, “Tien hete hangijzers uit de fiscale praktijk”, Brugge, Die Keure, 2020, 205 p.

Shares Expertise

Co-auteur, “Covid-19 en registratiebelastingen – een kakofonie, helaas geen symfonie”, 30 april 2020.

Buitenlandse rekeningen en wat met de taks op beursverichtingen? , 8 februari 2021

Academische carrière

Tisha in ingeschreven aan de Balie Provincie Antwerpen sinds 2019. Master Fiscaal Recht Universiteit Antwerpen (2019). Bachelor rechten Universiteit Antwerpen (2017).

tisha.dujardin@tuerlinckx.eu