Tisha Dujardin

Vakgebieden

Tisha legt zich in hoofdzaak toe op het formeel belastingrecht inzake directe en indirecte belastingen, maar ook op de materiële aspecten van indirecte belastingen en het internationaal fiscaal recht. Daarnaast specialiseerde Tisha zich inmiddels ook in het douanerecht.

Concrete zaken

Tisha behandelde in haar eerste jaren als advocaat onmiddellijk verschillende interessante dossiers. Ten gevolge van de inwerkingtreding van de automatische uitwisseling van bankgegevens tussen verschillende staten, ontvangen Belgische rijksinwoners geregeld vragen om inlichtingen over hun buitenlandse financiële rekeningen. Tisha begeleidt deze personen bij het antwoorden op de vragen van de belastingadministratie en bij de mogelijke fiscale procedure die daarop volgt. Zij voert een hevige strijd tegen de principiële belastingverhoging van 50% die de belastingadministratie steeds tracht op te leggen in deze specifieke dossiers. Geregeld dient de belastingadministratie hierbij eveneens te worden gewezen op de grenzen van haar onderzoeksbevoegdheden. Ook dit houdt Tisha voor cliënten nauwgezet in de gaten en daarbij onderneemt zij onmiddellijk actie waar nodig.

Met betrekking tot de indirecte belastingen, in het bijzonder de BTW, behandelt Tisha meerdere dossiers waarbij de belastingadministratie niet alleen de nationaalrechtelijke maar ook Europeesrechtelijke beginselen uit het oog durft te verliezen. Bijvoorbeeld, de onmogelijkheid van de verjaring van een tegoed op de rekening-courant, het neutraliteitsbeginsel en de verschillen tussen de termijnen die door de staten worden gehanteerd die dit beginsel in het gedrang brengen. Daarnaast behandelt zij ook dossiers omtrent de verlaagde btw-tarieven en de lacunes hieromtrent in de wetgeving.

Tisha specialiseerde zich in de indiciaire taxatie, dewelke een bijzonder bewijsmiddel van de belastingadministratie betreft. Hierbij heeft zij oog voor de concrete feitelijke omstandigheden die zich voordoen, maar ook voor de bewijslast waaraan de belastingadministratie dient te voldoen. Die bewijslast is van doorslaggevend belang, doch laat de belastingadministratie in praktijk geregeld na deze met de nodige zorg en nauwkeurigheid na te komen.

 

Team

Tisha maakt deel uit van de vakgroepen TAX, BTW, en de vakgroep DOUANE en ACCIJNZEN.

Bovendien maakt Tisha ook deel uit van de vakgroep INTERNATIONAL en behandelt zij geregeld grensoverschrijdende dossiers.

Publicaties en seminaries

"Ministerraad keurt voorontwerp goed dat fiscaal landschap ingrijpend zal veranderen", Fisc. Act. 3 augustus 2022, nr. 27, 1-4.

"TAX-ALERT De Forfaitaire belastingplichtige/BNTW-plichtige is niet meer...". LEES MEER

Niet-aangifte buitenlandse rekening is nog geen bewijs van kwaad opzet”, Fisc. Act. 27 oktober 2021, nr. 34, 10-12.

"Buitenlandse rekeningen en wat met de taks op beursverichtingen,"?, 8 februari 2021. LEES MEER

Tien hete hangijzers uit de fiscale praktijk”, Brugge, Die Keure, 2020, 205 p. (Topic IX)

Co-auteur, “Covid-19 en registratiebelastingen – een kakofonie, helaas geen symfonie”, 30 april 2020. LEES MEER

 

Seminaries:

Tisha is vaak spreker voor organisaties zoals WeLearn, KVABB, NCOI, Confederatie Bouw, Fiscale Hogeschool, enz. waar topics aanbod komen zoals:

  • Fiscale procedure
  • Bezwaarschrift binnenstebuiten
  • De indiciaire Taxatie: fiscaal strafrechtelijk
  • Nieuwe tijdelijke regeling inzake verlaagd BTW tarief 
  • .....

 

Academische carrière

Tisha behaalde inmiddels het Certificaat voor het algemeen programma 'Permanente vorming douane en accijnzen' bij de Universiteit van Antwerpen, alsook het Certificaat voor de bijzondere vorming 'Customs Debt and Litigations'

Tisha is ingeschreven aan de Balie Provincie Antwerpen sinds 2019.

Master Fiscaal Recht Universiteit Antwerpen (2019).

Bachelor rechten Universiteit Antwerpen (2017).

tisha.dujardin@tuerlinckx.eu