Klaas Francken

Concrete zaken

Klaas legt zich toe op het ondernemingsstrafrecht, de (internationale) fiscale procedure en het spanningsveld tussen beiden. Daarbij heeft hij een bijzondere interesse in het Europees recht, grondrechten en de procedurele aspecten van het recht, zoals het bewijsrecht.

Hij behandelde recent onder meer dossiers inzake witwassen, fiscale fraude en het ondernemingsstrafrecht in de ruime zin van het woord. Vanuit deze interesse is hij eveneens praktijkassistent Strafprocesrecht aan de KU Leuven. Daarnaast analyseert hij internationale fiscale situaties, en voert waar nodig procedures naar Belgisch, Europees of internationaal recht tegen situaties van dubbele belasting. Verder onderhandelt en procedeert hij in dossiers inzake directe en indirecte belastingen.

Hij is houder van het getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken, waardoor hij ook op het niveau van het Hof van Cassatie uw belangen in een strafzaak kan behartigen

Team

Klaas maakt deel uit van de vakgroepen strafrecht en fiscale procedure.

Hij neemt tevens deel aan de vakgroep rond internationale fiscaliteit en mensenrechten.

 

Academische carrière

Master in de Rechten KU Leuven (met grote onderscheiding, 2021).

Postgraduaat Fiscale Wetenschappen Fiscale Hogeschool (FhS), met grote onderscheiding, 2022).

Permanente vorming douane en accijnzen Universiteit Antwerpen (met grote onderscheiding, 2023).

Praktijk-assistent Strafprocesrecht KU Leuven. (sinds 2023).

Houder van het getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken, waardoor hij ook op het niveau van het Hof van Cassatie uw belangen in een strafzaak kan behartigen.

Klaas is ingeschreven aan de Balie Provincie Antwerpen sinds 2021.

klaas.francken@tuerlinckx.eu