Wat als u en uw vermogen strafrechtelijk wordt bedreigd? In de eerste plaats is het belangrijk om te begrijpen welk technisch vergrijp aan de basis van de strafrechtelijke aanspraak ligt.

In strafrechtelijke verdediging zonder voorafgaand fiscaal technische analyse is dit als fiscaal litige kantoor de onmiskenbare en noodzakelijke meerwaarde voor de strafrechtelijk belaagde.

Als u strafrechtelijk aangesproken wordt, mag geen inspanning teveel zijn.

Antiwitwaswetgeving

Wereldwijd is er een streven naar financiële transparantie. Het bankgeheim is op de knieën gedwongen. We leven in een tijd waar de overheid een verantwoording wil voor elk vermogen.

Het kantoor staat professionals bij die de ‘know-your-client’ of de preventieve antiwitwaswetgeving moeten toepassen.

Fiscaal strafrecht

Tuerlinckx Tax Lawyers verdedigt in het fiscaal strafrecht alle belastingplichtigen en hun adviseurs.

Bij cliënten die het voorwerp dreigen te worden van een strafrechtelijk onderzoek inzake fiscale fraude of witwassen verdedigt Tuerlinckx Tax Lawyers de belangen van de betrokken cliënt op strafrechtelijk en fiscaal vlak.

Laatste artikels over CRIMINAL

Ontdek hier de laatste artikels die behoren tot deze specialisatie

Jan Tuerlinckx

De witwasregels zijn te ver doorgeschoten

Het kruim van de belastingspecialisten te lande struikelde enkele weken geleden over elkaar op Twitter, naar aanleiding van een arrest van het Hof van Cassatie van 13 oktober 2020. De steen des aanstoots was de bewijslast in witwaszaken.
Dave van Moppes

Nieuwe antiwitwaswet aangenomen door de Kamer

Met het oog op de overeenstemming van de huidige Belgische wetgeving met het Europees niveau , heeft de federale wetgever de antiwitwaswet van 18 september 2017 gewijzigd door de wet van 20 juli 2020 houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

Peer Review

Bekijk hier de conclusie en het verslag van de Peer review van het kantoor.
Dave van Moppes
Baptistin Alaime

Common Reporting Standard (CRS) in 9 vragen

De fiscus deelt mee dat ze kennis heeft van mijn buitenlands vermogen. Wat te doen?