Wat als u en uw vermogen strafrechtelijk wordt bedreigd? In de eerste plaats is het belangrijk om te begrijpen welk technisch vergrijp aan de basis van de strafrechtelijke aanspraak ligt.

In strafrechtelijke verdediging zonder voorafgaand fiscaal technische analyse is dit als fiscaal litige kantoor de onmiskenbare en noodzakelijke meerwaarde voor de strafrechtelijk belaagde.

Als u strafrechtelijk aangesproken wordt, mag geen inspanning teveel zijn.

Antiwitwaswetgeving

Wereldwijd is er een streven naar financiële transparantie. Het bankgeheim is op de knieën gedwongen. We leven in een tijd waar de overheid een verantwoording wil voor elk vermogen.

Het kantoor staat professionals bij die de ‘know-your-client’ of de preventieve antiwitwaswetgeving moeten toepassen.

Fiscaal strafrecht

Tuerlinckx Tax Lawyers verdedigt in het fiscaal strafrecht alle belastingplichtigen en hun adviseurs.

Bij cliënten die het voorwerp dreigen te worden van een strafrechtelijk onderzoek inzake fiscale fraude of witwassen verdedigt Tuerlinckx Tax Lawyers de belangen van de betrokken cliënt op strafrechtelijk en fiscaal vlak.

Laatste artikels over CRIMINAL

Ontdek hier de laatste artikels die behoren tot deze specialisatie

Winnie Milbou

De Belgische omzetting van de zesde anti witwasrichtlijn in zicht

Dave van Moppes

Niet meer welkom bij de bank

NA DE DIAMANTAIRS WEREN BELGISCHE BANKEN OOK GOUDHANDELAARS EN JUWELIERS. De strijd tegen witwaspraktijken en de financiering van terrorisme wordt opgeschroefd in ons land. Dat is een goede zaak. De keerzijde is dat bankieren moeilijker wordt voor sectoren met hoge risico’s.
Jan Tuerlinckx

De witwasregels zijn te ver doorgeschoten

Het kruim van de belastingspecialisten te lande struikelde enkele weken geleden over elkaar op Twitter, naar aanleiding van een arrest van het Hof van Cassatie van 13 oktober 2020. De steen des aanstoots was de bewijslast in witwaszaken.
Dave van Moppes

Nieuwe antiwitwaswet aangenomen door de Kamer

Met het oog op de overeenstemming van de huidige Belgische wetgeving met het Europees niveau , heeft de federale wetgever de antiwitwaswet van 18 september 2017 gewijzigd door de wet van 20 juli 2020 houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.