Wat als u en uw vermogen strafrechtelijk wordt bedreigd? In de eerste plaats is het belangrijk om te begrijpen welk technisch vergrijp aan de basis van de strafrechtelijke aanspraak ligt.

In strafrechtelijke verdediging zonder voorafgaand fiscaal technische analyse is dit als fiscaal litige kantoor de onmiskenbare en noodzakelijke meerwaarde voor de strafrechtelijk belaagde.

Als u strafrechtelijk aangesproken wordt, mag geen inspanning teveel zijn.

Antiwitwaswetgeving

Wereldwijd is er een streven naar financiële transparantie. Het bankgeheim is op de knieën gedwongen. We leven in een tijd waar de overheid een verantwoording wil voor elk vermogen.

Het kantoor staat professionals bij die de ‘know-your-client’ of de preventieve antiwitwaswetgeving moeten toepassen.

Fiscaal strafrecht

Tuerlinckx Tax Lawyers verdedigt in het fiscaal strafrecht alle belastingplichtigen en hun adviseurs.

Bij cliënten die het voorwerp dreigen te worden van een strafrechtelijk onderzoek inzake fiscale fraude of witwassen verdedigt Tuerlinckx Tax Lawyers de belangen van de betrokken cliënt op strafrechtelijk en fiscaal vlak.

Laatste artikels over CRIMINAL

Ontdek hier de laatste artikels die behoren tot deze specialisatie

Dave van Moppes

Het register waar rijken bang van zijn

Belgische vennootschappen moeten tegen 30 november informatie over hun grote aandeelhouders of hun uiteindelijke begunstigden ingeven in een database die door de overheid wordt gerund. Ook de burgerlijke maatschap ontsnapt daar niet aan.
Jan Tuerlinckx

Daar komt de superdatabank

PRECIES DRIE JAAR GELEDEN voorspelde ik hier in een column dat het vermogenskadaster eraan kwam. Midden 2015 trad het Centraal Aanspreekpunt (CAP) in werking. De oefening om vermogens van particulieren in kaart te brengen, was in 2011 aangevat. Het CAP, dat in de schoot van de Nationale Bank van België werd opgezet, was daar de consecratie van.
Dave van Moppes

Gratis witwassen kan niet meer

De fiscus vorderde in 2017 voor meer dan 2 miljard euro boetes en bijkomende belastingen. Dat is het gevolg van de internationale gegevensuitwisseling en gerichte controles. Naast zwarte inkomsten, worden voortaan ook zwarte kapitalen aangepakt.
Jan Tuerlinckx

Maar ik ben toch al gestraft!

NON BIS IN IDEM. Zelfs niet-juristen klinkt dat principe bekend in de oren. Het betekent dat niemand voor hetzelfde feit twee keer kan worden gestraft. Het beginsel vindt zijn grondslag in de hoogste rechtsnormen. Maar het Europees Hof voor de Rechten voor de Mens heeft het onlangs gerelativeerd in een heel specifieke casus. Ons Hof van Cassatie lijkt nog een stap verder te gaan en dat mensenrecht volledig uit te hollen.