Wat als u en uw vermogen strafrechtelijk wordt bedreigd? In de eerste plaats is het belangrijk om te begrijpen welk technisch vergrijp aan de basis van de strafrechtelijke aanspraak ligt.

In strafrechtelijke verdediging zonder voorafgaand fiscaal technische analyse is dit als fiscaal litige kantoor de onmiskenbare en noodzakelijke meerwaarde voor de strafrechtelijk belaagde.

Als u strafrechtelijk aangesproken wordt, mag geen inspanning teveel zijn.

Antiwitwaswetgeving

Wereldwijd is er een streven naar financiële transparantie. Het bankgeheim is op de knieën gedwongen. We leven in een tijd waar de overheid een verantwoording wil voor elk vermogen.

Het kantoor staat professionals bij die de ‘know-your-client’ of de preventieve antiwitwaswetgeving moeten toepassen.

Fiscaal strafrecht

Tuerlinckx Tax Lawyers verdedigt in het fiscaal strafrecht alle belastingplichtigen en hun adviseurs.

Bij cliënten die het voorwerp dreigen te worden van een strafrechtelijk onderzoek inzake fiscale fraude of witwassen verdedigt Tuerlinckx Tax Lawyers de belangen van de betrokken cliënt op strafrechtelijk en fiscaal vlak.

Laatste artikels over CRIMINAL

Ontdek hier de laatste artikels die behoren tot deze specialisatie

Dave van Moppes

Sancties waarop banken moeten toezien niet altijd zinvol - Opinie in De Tijd (24/08/2023) - Dave Van Moppes

Sancties waarop banken moeten toezien niet altijd zinvol - Dave van Moppes
Jan Tuerlinckx

Fiscale schuld, fiscale boete

Als u betrapt wordt op te snel rijden, hangt u een strafrechtelijke boete boven het hoofd. Bent u het niet eens met de minnelijke schikking die u wordt aangeboden, dan blijft u onschuldig tot een onafhankelijke en onpartijdige rechtbank u definitief veroordeelt voor de gepleegde feiten, nadat u zich in alle objectiviteit heeft kunnen verweren
Dave van Moppes

De afkoopwet: Interview in Knack (14.12.2022) met Dave Van Moppes - Kristof Clerix redacteur Knack

De afkoopwet blijft een black box: 9 op de 10 verruimde minnelijke schikkingen zijn in België nooit publiek gemaakt. Dat blijkt uit een onderzoek van Knack, De Tijd en Le Soir. Brussels procureur-generaal Johan Delmulle is alvast niet tegen méér transparantie gekant: ‘Het zou misschien wel de verruimde minnelijke schikkingen demystificeren als in de maatschappelijk gevoelige zaken de bedragen wél worden vrijgeven.’
Winnie Milbou

De Belgische omzetting van de zesde anti witwasrichtlijn in zicht