Dat onze fiscaliteit complex is, is een openstaande deur intrappen. De belastingplichtigen wenden zich meer en meer tot de cijferberoepers om de aangifte in te dienen. De afgelopen decennia is de tijdsdruk voor deze beroepsgroep significant toegenomen. Om dan nog maar te zwijgen van nieuwe wetgeving en verplichtingen die aan de belastingplichtige worden opgelegd, en door de cijferberoepers moeten worden vervuld.

Het behoeft geen verwondering dat zulks aanleiding geeft tot behoorlijk wat spanningen. Ook de FOD Financiën voelde dat aan. Begin dit jaar werd met betrekking tot de druk die ontstaat naar aanleiding van het indienen van belastingaangiften een enquête gelanceerd.

Deze enquête peilde evenwel maar naar erg selectieve criteria. De beroepsvereniging WeLearn, dat in deze het fiscale middenveld (te weten, de cijferberoepers) vertegenwoordigt en het fiscaal advocatenkantoor Tuerlinckx Tax Lawyers sloegen de handen in mekaar en bevroegen de cijferberoepers in ruime mate.

De vrucht van deze bevraging is een ruime structurele nota waarin de problematiek vanuit het oogpunt van de cijferberoepers meer algemeen wordt beschreven. Volgende elementen komen aan bod in de nota :

  • Het duidt de context waarbinnen de aangifteverplichting zich bevindt;
  • Het wijst de aanwezige knelpunten aan;
  • Het houdt eveneens een aantal aanbevelingen voor de overheid in.

De nota is bedoeld als uitgangspunt om tot een gestructureerd en constructief overleg te komen tussen het fiscale middenveld en de overheid. DOWNLOAD VOLLEDIGE NOTA HIER

 

Er dringt zich immers een verregaande dialoog op met de fiscus omtrent digitalisering, transparantie en timing. Tuerlinckx Tax Lawyers en WeLearn willen deze dialoog aangaan.

Nu is het wachten op de beleidsmakers om aan tafel te komen… en de ideeën om te zetten in beleid.

 

STRUCTURELE NOTA OMTRENT DE PROBLEMATIEK VAN DE AANGIFTEN IN DE DIRECTE BELASTINGEN. Studie naar aanleiding van de publieksraadpleging van de Minister van Financiën - januari 2022

 

 

CONTACTEER ONS:

Heeft u nog suggesties of opmerkingen voor ons? Laat het ons gerust weten.

Stuur  deze naar Emily Polfliet, jurist-fiscalist bij Tuerlinckx Tax Lawyers.

E-mail: emily.polfliet@tuerlinckx.eu.

Dank alvast voor de feedback.

 

DE STRUCTURELE NOTA IN DE PERS.

Tuerlinckx Tax Lawyers en WeLearn komen op voor de accountants en andere cijferberoepen. Dit meldt de pers:

Interview KanaalZ:

https://kanaalz.knack.be/nieuws/fiscalisten-vrezen-deadline-voor-belastingaangifte-niet-te-halen/video-normal-1883997.html

 

Article L'Echo:

Artikel De Tijd

Artikel Business AM

Artikel MSN

 

De Tijd op social media:

 

Volgende websites vermelden de perscommuniqué:

 

SudInfo.be

 

Analist.be

 

Beursgazet.be

 

Bourse24.be

 

DIT ZEGGEN ANDEREN OVER ONS:


 

Eind juni organiseerde Tuerlinckx Tax Lawyers een 60 minuten-durende live talkshow in samenwerking met Forum for the Future rond het topic : Communicatie met de Fiscus. Bovenvermeld thema is er uitgebreid aanbod gekomen.

Moderator: Jan Tuerlinckx, vennoot-partner Tuerlinckx Tax Lawyers

Gasten waren:

  • Nick Verheyden, Voorzitter WeLearn
  • Emily Polfliet, Jurist-fiscalist Tuerlinckx Tax Lawyers
  • Patrick Vervloesem, Soft Advise
  • Jan Lambrechts, Fiscaal Ideaal

Herbekijk de talkshow via onderstaande video: