Specialisaties

De kerncompetenties en specialisaties van de advocaten bij Tuerlinckx Tax Lawyers zijn ingedeeld in vier werkdomeinen:                      TAX, CORPORATE, CRIMINAL en PRIVATE.

Tax

Voorkomen, vermijden en oplossen van belastinggeschillen

Corporate

Overnames, fusies, herstructurering en planning

Criminal

Als uw vermogen strafrechtelijk bedreigd wordt

Private

Privé vermogensstructurering, estate planning, advies implementatie & betwisting met betrekking tot aandelen en vermogen

Missie & Visie

De missie van Tuerlinckx Tax Lawyers is het voorkomen en oplossen van fiscale problemen. Bij Tuerlinckx Tax Lawyers worden alle fiscaal-juridische vraagstukken steeds pragmatisch en holistisch benaderd. Concreet wil dit zeggen dat advocaten en experten samenwerken om elk vanuit de eigen fiscale specialisatie tot de beste oplossing te komen.

Nieuwste artikels

De advocaten van Tuerlinckx Tax Lawyers zorgen ervoor dat u via het eigen expertiseplatform up-to-date blijft over actuele fiscale topics.

Jan Van Hemelen

Het digitale boekenonderzoek is een feit

Kort samengevat is de belastingplichtige die zijn boekhouding digitaal bijhoudt, vanaf nu ook verplicht om deze boekhouding digitaal over te maken wanneer de controleambtenaar daar om vraagt. Vóór de update aan artikel 315bis WIB bestond dergelijke verplichting niet. Wij geven u graag een kort overzicht van de essentials omtrent het boekenonderzoek.
Jan Van Hemelen

Fiscale controle vanop afstand wettelijk ingevoerd

Goed nieuws: de kans dat u een fiscale controleur over de vloer krijgt, is kleiner geworden. Het slechte nieuws is dat de onderzoeksbevoegdheden van de fiscus wederom uitgebreid werden.
Winnie Milbou

De Belgische omzetting van de zesde anti witwasrichtlijn in zicht

Dave van Moppes

Niet meer welkom bij de bank

NA DE DIAMANTAIRS WEREN BELGISCHE BANKEN OOK GOUDHANDELAARS EN JUWELIERS. De strijd tegen witwaspraktijken en de financiering van terrorisme wordt opgeschroefd in ons land. Dat is een goede zaak. De keerzijde is dat bankieren moeilijker wordt voor sectoren met hoge risico’s.