Specialisaties

De kerncompetenties en specialisaties van de advocaten bij Tuerlinckx Tax Lawyers zijn ingedeeld in vier werkdomeinen:                  TAX, CORPORATE, CRIMINAL en PRIVATE.

Tax

Voorkomen, vermijden en oplossen van belastinggeschillen

Corporate

Overnames, fusies, herstructurering en planning

Criminal

Als uw vermogen strafrechtelijk bedreigd wordt

Private

Privé vermogensstructurering, estate planning, advies implementatie & betwisting met betrekking tot aandelen en vermogen

Missie & Visie

De missie van Tuerlinckx Tax Lawyers is het voorkomen en oplossen van fiscale problemen. Bij Tuerlinckx Tax Lawyers worden alle fiscaal-juridische vraagstukken steeds pragmatisch en holistisch benaderd. Concreet wil dit zeggen dat advocaten en experten samenwerken om elk vanuit de eigen fiscale specialisatie tot de beste oplossing te komen.

Nieuwste artikels

De advocaten van Tuerlinckx Tax Lawyers zorgen ervoor dat u via het eigen expertiseplatform up-to-date blijft over actuele fiscale topics.

Jan Tuerlinckx

Twintig jaar onzekerheid

DE FISCALE PROCEDURE van de directe belastingen en de btw dateert van maart 1999, deze maand dus twintig jaar geleden. Die verjaardag is onopgemerkt gepasseerd, maar de twee decennia na de invoering zijn allerminst geruisloos voorbijgegaan.
Pieter Willems

Nieuw vennootschapsrecht in vier webinars

Op 28 februari 2019 werd het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen goedgekeurd door het parlement. In vier webinars leggen wij voor u de voornaamste wijzigingen uit.
Charlotte Lardenoit

Boodschap aan alle ondernemingen

Regel contractueel dat uw personeelsleden niet de bevoegdheid hebben om uw onderneming te vertegenwoordigen bij een fiscale of sociale controle en licht hen daarover duidelijk in!
Charlotte Lardenoit
Claudia Van de Velde
Kathleen De hornois
Bart De Clerck

“Je hoeft geen feminazi te zijn. Je moet enkel durven.”

Omdat er meer vrouwen dan mannen in de advocatuur actief zijn, zou je het haast vergeten: 100 jaar geleden konden vrouwen zelfs geen advocaat worden. Pas in 1922 konden die zich inschrijven aan de balie. Aan vrouwelijke confraters gelukkig geen gebrek meer maar als je gaat tellen hoeveel dames vennoot worden in een advocatenkantoor lijkt de vorige eeuw plots toch weer niet zo’n verre geschiedenis.