Coronamaatregelen

Geachte cliënt,

Vooreest hopen wij dat u en uw naasten in goede gezondheid verkeren.

Wij nemen de vrijheid om u gerust te stellen dat de behartiging van uw dossier ook tijdens de Coronacrisis aandachtig wordt opgevolgd en het kantoor volledig operationeel is.

Tevens namen wij onze verantwoordelijkheid op door binnen onze organisatie extra maatregelen te voorzien om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om uw gezondheid en die van onze medewerkers te beschermen.

Tuerlinckx Tax Lawyers vangt interne en externe vergaderingen op met een digitaal alternatief, maar indien een  fysieke bespreking vereist is, zorgen wij ervoor dat deze kan doorgaan in veilige omstandigheden op vlak van hygiëne en physical distancing.

U kan ons uiteraard ook blijven bellen en mailen.  Voor concrete vragen over uw dossier en de manier waarop het zal opgevolgd worden, kan u steeds contact opnemen met uw contactpersoon binnen het kantoor.

Wij blijven optimistisch en hopen dat deze toestand zo snel mogelijk zal normaliseren. We wensen u, uw onderneming en uw familie het allerbeste toe in deze moeilijke tijden.

Met de meeste hoogachting,
 

Tuerlinckx Tax Lawyers

 

Specialisaties

De kerncompetenties en specialisaties van de advocaten bij Tuerlinckx Tax Lawyers zijn ingedeeld in vier werkdomeinen:                      TAX, CORPORATE, CRIMINAL en PRIVATE.

Tax

Voorkomen, vermijden en oplossen van belastinggeschillen

Corporate

Overnames, fusies, herstructurering en planning

Criminal

Als uw vermogen strafrechtelijk bedreigd wordt

Private

Privé vermogensstructurering, estate planning, advies implementatie & betwisting met betrekking tot aandelen en vermogen

Missie & Visie

De missie van Tuerlinckx Tax Lawyers is het voorkomen en oplossen van fiscale problemen. Bij Tuerlinckx Tax Lawyers worden alle fiscaal-juridische vraagstukken steeds pragmatisch en holistisch benaderd. Concreet wil dit zeggen dat advocaten en experten samenwerken om elk vanuit de eigen fiscale specialisatie tot de beste oplossing te komen.

Nieuwste artikels

De advocaten van Tuerlinckx Tax Lawyers zorgen ervoor dat u via het eigen expertiseplatform up-to-date blijft over actuele fiscale topics.

Maxim Daniel

De “kleine” belastingen die pijn doen

Dat België als federale staat, onderverdeeld in gemeenschappen en gewesten, een wildgroei kent aan bevoegdheden en (fiscale) regels, behoort inmiddels tot de basiskennis van iedere rijksinwoner en is zelfs tot (ver) in het buitenland bekend. Het mag dan ook niet verwonderen dat belastingplichtigen in hun zoektocht naar de minst belaste weg door de bomen het bos niet meer zien. Ongeacht of zij nu op de Vlaamse Vlaktes, in de Brusselse binnenstad of in de Waalse wouden wonen.
Jan Tuerlinckx

Recht op digitale orde

De prijs van Chief Technology Officer van het Jaar gaat dit jaar niet naar een persoon, maar naar het legertje coronavirussen. Covid-19 heeft een aantal ondernemingen en organisaties digitaal enkele lichtjaren in de toekomst gekatapulteerd. Het virus is een stresstest voor de digitalisering. Al is de drang naar digitalisering allerminst nieuw: ze is er al bijna twee decennia.
Jan Tuerlinckx
Pieter Willems

Meer repressiefiscaliteit dan incentivefiscaliteit

Is de zwanenzang van de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) ingezet? Bijna 20 jaar stond deze rulingcommissie als een autonome dienst rechtstreeks onder de minister van Financiën. En dus duidelijk en bewust niet onder het Hoofdbestuur Financiën. Vandaag heeft de dienst de vermeende reputatie bij de andere diensten van Financiën ‘te liberaal’ te zijn.
Jan Tuerlinckx

De gruwel van het naakte cijfer

In een nationale wervende campagne om nieuwe medewerkers voor e-audit aan te trekken liet de federale overheidsdienst Financiën het volgende optekenen: “Fiscale fraude is wellicht het misdrijf waarbij de meest creatieve systemen bedacht en gebruikt worden. E-auditors hebben een neus voor geheimen en leggen tussen de bits en bytes deze fraude bloot. Ze stellen zich professioneel, creatief en flexibel op, zonder daarbij hun privéleven te verwaarlozen.” Maak dus kennis met de special forces van Financiën, of de digitale fiscale controle.