Specialisaties

De kerncompetenties en specialisaties van de advocaten bij Tuerlinckx Tax Lawyers zijn ingedeeld in vier werkdomeinen:                      TAX, CORPORATE, CRIMINAL en PRIVATE.

Tax

Voorkomen, vermijden en oplossen van belastinggeschillen

Corporate

Overnames, fusies, herstructurering en planning

Criminal

Als uw vermogen strafrechtelijk bedreigd wordt

Private

Privé vermogensstructurering, estate planning, advies implementatie & betwisting met betrekking tot aandelen en vermogen

Missie & Visie

De missie van Tuerlinckx Tax Lawyers is het voorkomen en oplossen van fiscale problemen. Bij Tuerlinckx Tax Lawyers worden alle fiscaal-juridische vraagstukken steeds pragmatisch en holistisch benaderd. Concreet wil dit zeggen dat advocaten en experten samenwerken om elk vanuit de eigen fiscale specialisatie tot de beste oplossing te komen.

Nieuwste artikels

De advocaten van Tuerlinckx Tax Lawyers zorgen ervoor dat u via het eigen expertiseplatform up-to-date blijft over actuele fiscale topics.

De laatste dans van de belastingvrije meerwaarde

Vraag een bedrijfsadviseur eens hoe hij het laatste kwartaal van een kalenderjaar ervaart? Wedden dat hij iets antwoordt als “hectisch”. Elk jaar maakt een bijzondere ongerustheid zich meester van ondernemers en bedrijfsleiders rond vraag of de vrijstelling van meerwaarde op aandelen nog wel gehandhaafd zal blijven.
Baptistin Alaime
Tisha Dujardin

Niet-aangifte buitenlandse rekening is nog geen bewijs van kwaad opzet

In het kader van een CRS/FATCA-controle is het niet aangeven van de buitenlandse rekening en van de op die rekening ontvangen inkomsten, onvoldoende om bedrieglijk opzet aan te tonen. De fraudetermijn is dus niet van toepassing. Op dat punt wordt de fiscus nu teruggefloten door de rechter (Rb. Antwerpen 3 mei 2021, 20/1393/A). Maar er zijn nog andere aspecten van de onderzoeken naar buitenlandse rekeningen die vraagtekens oproepen.
Jan Tuerlinckx

De nieuwe tollenaars

Eind september zijn de dag en de nacht voor de tweede keer in het jaar even lang. Dat heet de equinox. Daarna valt de duisternis almaar vroeger in. Die duisternis geeft inzicht in de economie. Je kunt dan vaststellen welke ondernemingen nog laat op de avond aan het werk zijn: de lamp brandt nog bij de boekhouders, de accountants en de belasting- consulenten, die belastingaangiftes indienen. Ook in het weekend brandt de lamp daar nog in die periode, al valt dat minder op.
Jan Tuerlinckx
Jan Van Hemelen

Fiscale zelfdestructie

De bedrijfsvoorheffing houdt het land recht. Zolang de opbrengst hiervan stijgt, ligt de minister van Financiën van de gang van zaken bij de federale overheidsdienst Financiën niet wakker.” Aldus sprak een vakbondsbons bij de fiscus. De bedrijfsvoorheffing is het kloppend hart van onze schatkist. Ze zorgt maandelijks voor de nodige liquiditeit, rechtstreeks uit de zakken van loontrekkend België. Rechtsfilosofen die zich aan de fiscaliteit wagen, prijzen de bedrijfsvoorheffing – en van voorheffingen in het algemeen – als een efficiënte manier om belasting te innen, en terecht.