Coronamaatregelen

Geachte cliënt,

Ook Tuerlinckx Tax Lawyers neemt haar verantwoordelijkheid op tijdens de Coronacrisis.

Dit wil zeggen dat ook binnen onze organisatie er extra voorzorgen zullen genomen worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om uw gezondheid en die van onze medewerkers te beschermen.

Om de continuïteit van onze dienstverlening te garanderen blijven de kantoren van Tuerlinckx Tax Lawyers operationeel. Tuerlinckx Tax Lawyers vangt niet strikt noodzakelijke interne en externe vergaderingen op met een digitaal alternatief.

U kan dus gerust blijven bellen en mailen.

Voor concrete vragen over uw dossier en de manier waarop het zal opgevolgd worden, kan u steeds contact opnemen met uw contactpersoon binnen het kantoor.

Wij blijven optimistisch en hopen dat deze toestand zo snel mogelijk zal normaliseren. We wensen u, uw onderneming en uw familie het allerbeste toe in deze moeilijke tijden.
 

Met de meeste hoogachting,
 

Tuerlinckx Tax Lawyers

 

Specialisaties

De kerncompetenties en specialisaties van de advocaten bij Tuerlinckx Tax Lawyers zijn ingedeeld in vier werkdomeinen:                      TAX, CORPORATE, CRIMINAL en PRIVATE.

Tax

Voorkomen, vermijden en oplossen van belastinggeschillen

Corporate

Overnames, fusies, herstructurering en planning

Criminal

Als uw vermogen strafrechtelijk bedreigd wordt

Private

Privé vermogensstructurering, estate planning, advies implementatie & betwisting met betrekking tot aandelen en vermogen

Missie & Visie

De missie van Tuerlinckx Tax Lawyers is het voorkomen en oplossen van fiscale problemen. Bij Tuerlinckx Tax Lawyers worden alle fiscaal-juridische vraagstukken steeds pragmatisch en holistisch benaderd. Concreet wil dit zeggen dat advocaten en experten samenwerken om elk vanuit de eigen fiscale specialisatie tot de beste oplossing te komen.

Nieuwste artikels

De advocaten van Tuerlinckx Tax Lawyers zorgen ervoor dat u via het eigen expertiseplatform up-to-date blijft over actuele fiscale topics.

Jan Tuerlinckx

Van algoritme naar tunnelvisie

DE DIGITALISERING ZOU het leven makkelijker moeten maken: meer doen met minder inspanningen of met minder arbeidskrachten.
Jan Tuerlinckx
Kluwer Opleidingen

Benut u wel alle mogelijkheden van een bezwaarschrift?

Bezwaarschriften hebben een hogere succesratio voor belastingplichtigen dan gerechtelijke procedures. Toch blijft dit verweermiddel vaak onderbelicht, ook bij accountants.
Jan Tuerlinckx

Iedereen gelijk voor de wet

HET IS EEN VAN DE allereerste principes die we meekrijgen: iedereen is gelijk voor de wet. Dat beginsel is de pijler van ons democratisch bestel. Het vormt de basis van de artikelen 10 en 11 van het in de Grondwet verankerde gelijkheidsbeginsel.
Pieter Willems

Begrippen M&A - Webinarserie

Bekijk hier de 13-delige webinarserie (met als spreker Pieter Willems) over begrippen rond mergers and acquisitions (M&A).