Specialisaties

De kerncompetenties en specialisaties van de advocaten bij Tuerlinckx Tax Lawyers zijn ingedeeld in vier werkdomeinen:                  TAX, CORPORATE, CRIMINAL en PRIVATE.

Tax

Voorkomen, vermijden en oplossen van belastinggeschillen

Corporate

Overnames, fusies, herstructurering en planning

Criminal

Als uw vermogen strafrechtelijk bedreigd wordt

Private

Privé vermogensstructurering, estate planning, advies implementatie & betwisting met betrekking tot aandelen en vermogen

Missie & Visie

De missie van Tuerlinckx Tax Lawyers is het voorkomen en oplossen van fiscale problemen. Bij Tuerlinckx Tax Lawyers worden alle fiscaal-juridische vraagstukken steeds pragmatisch en holistisch benaderd. Concreet wil dit zeggen dat advocaten en experten samenwerken om elk vanuit de eigen fiscale specialisatie tot de beste oplossing te komen.

Nieuwste artikels

De advocaten van Tuerlinckx Tax Lawyers zorgen ervoor dat u via het eigen expertiseplatform up-to-date blijft over actuele fiscale topics.

Jan Tuerlinckx

Alleen gekken werken voor aandelen

VORIGE MAAND WERD het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) van kracht. Een van de paradepaardjes is dat de inbreng in een vennootschap voortaan ook kan bestaan uit arbeid. Of om het in de terminologie van het oude wetboek te zeggen: het kapitaal van de vennootschap kan nu ook worden volgestort door te werken voor de vennootschap.
Jan Tuerlinckx
Dimitri Van Becelaere
Bank J. Van Breda & C°

De impact van de vennootschap op uw privéleven

Een vennootschap heeft niet alleen een invloed op uw privémogen maar kan ook op uw dagelijks doen en laten een stempel drukken. Dat is vooral zo bij ingrijpende gebeurtenissen, zoals een scheiding of sterfgeval. Fiscaal advocaat Jan Tuerlinckx van advocatenkantoor ‘Tuerlinckx Tax Lawyers’ weet als geen ander hoe de vennootschap ook uw privéleven een onverwachte wending kan geven. Hij geeft tekst en uitleg bij enkele concrete situaties!

Dubbelbelastingverdragen en bijhorende Administratieve Circulaires

Een overzicht van de verdragen ter vermijding van dubbele belasting die momenteel in werking zijn tussen België en derde Staten. Hiernaast vindt u ook de ‘oude’ dubbele belastingverdragen terug en de bijhorende Administratieve Circulaires bij zowel de ‘oude’ als de ‘nieuwe’ verdragen.
Jan Tuerlinckx

Het auteursrecht is de nieuwe salariswagen

FISCALITEIT STUURT ons gedrag. Mensen vermijden hoog belaste handelingen of inkomsten en zoeken belastingvrijstelling en lage belasting op. Daar speelt de overheid op in. Maar als de belastingplichtige zelf initiatieven neemt om zo weinig mogelijk belastingen te betalen, dan heet dat belastingvermijding of -ontduiking.