Bedrijfsvisie

Tuerlinckx Tax Lawyers is er zich van bewust dat advocatuur slechts één bestaansreden heeft. Het oplossen en het bijstaan in uw concrete casus. Het advocatenkantoor definieerde daarom de waarde en de cultuur waarin het haar dienstverlening verstrekt. Alleen zo blijft de blik doelgericht. U wordt ook in de mogelijkheid gesteld het kantoor daarop aan te spreken. Uw succes is wat er wordt nagestreefd. Succes door verder te durven kijken.

Groeien door samen te werken.

Tuerlinckx Tax Lawyers wil cliënten bijstaan voor hun fiscale vragen en belastinggeschillen zowel nationaal als internationaal.

Nationale partnerships

Tuerlinckx Tax Lawyers is een nationaal advocatenkantoor. De uitbouw van het kantoor over de taalgrens heen is een bewuste strategie, want Tuerlinckx Tax Lawyers wil cliënten bijstaan voor hun fiscale vragen en belastinggeschillen in heel België.

Het kantoor stelt vast dat geografisch in België de fiscale wetgeving kan verschillen en behandelt fiscale betwistingen die veroorzaakt zijn door bevoegdheidsgeschillen tussen de verschillende overheden in België.

Het kantoor is een onafhankelijk kantoor. Het heeft geen exclusieve en werkt graag samen met de adviseurs van de cliënt. Het heeft contacten met andere advocatenkantoren en deskundigen om cliënten te gidsen naar de beste oplossing.

Internationale partnerships

Fiscaliteit evolueert naar een toenemende transparantie, op nationaal vlak maar zeker ook op internationaal vlak.  Mechanismen voor internationale fiscaal-financiële gegevensuitwisseling worden verder uitgewerkt en versterkt. Fiscale betwistingen krijgen rechtstreeks of onrechtstreeks dan ook steeds meer een internationaal karakter.

Omdat fiscaliteit hoe langer hoe meer deze grensoverschrijdende dimensie heeft, onderhoudt Tuerlinckx Tax Lawyers goede contacten met buitenlandse advocatenkantoren die eenzelfde profiel hebben en actief zijn in de fiscaliteit en de belangenverdediging van de belastingplichtige. Op die manier kan Tuerlinckx Tax Lawyers cliënten ook adviseren of verdedigen in aangelegenheden met buitenlandse fiscale aspecten. 

Tuerlinckx Tax Lawyers is lid van het internationaal netwerk IR Global.

 

Onze experten

De advocaten van Tuerlinckx Tax Lawyers zijn gespecialiseerd in fiscaal recht, rulings, vennootschaps- en boekhoudrecht, reorganisatie- en contractbegeleiding, fusies en splitsingen of overnames, antiwitwaswetgeving en fiscaal strafrecht, private vermogens- en successieplanning.