Tuerlinckx Tax Lawyers is er zich van bewust dat advocatuur slechts een bestaansreden heeft. Het oplossen en het bijstaan in uw concrete casus. Het advocatenkantoor definieerde daarom de waarde en de cultuur waarin het haar dienstverlening verstrekt.

Alleen zo blijft de blik doelgericht. U wordt ook in de mogelijkheid gesteld het kantoor daarop aan te spreken. Uw succes is wat er wordt nagestreefd. Succes door verder te durven kijken.

Uw succes is wat er wordt nagestreefd. Succes door verder te durven kijken.

Open

Als cliënt heeft u recht op een duidelijke analyse en een heldere inschatting van uw positie. U verdient op een “open” wijze geadviseerd en begeleid te worden. Daaronder wordt verstaan dat de dienstverlening op een betrokken manier gebeurt, dat ze direct is en de afstand tussen u als cliënt en het advocatenkantoor onbestaande is. U zal transparant geïnformeerd worden ten aanzien van hun rechtspositie en even transparant naar de voorwaarden van de dienstverlening toe.

Challenging conventions

U zoekt begrip en inzicht in uw situatie. Vertrekkende van uw individuele casus. Aangezien er geen enkel geval identiek is vraagt u specifieke aanpak. Vertrekkende vanuit de eigenheid van uw geval. Er kan dan meer niet veralgemeend worden. En kunnen veralgemeend heden, die te vaak het recht en in het bijzonder in fiscaliteit gelden, worden overstegen. Challeng conventions.

Pragmatisch

U is op zoek naar de oplossing voor uw probleem. Vanuit deze gedachte wordt gestart. Dat is de pragmatische aanpak. U is niet op zoek naar een theoretische benadering. Maar wel naar efficiëntie die ook duidelijk in de praktijk kan worden omgezet. U verkiest de eenvoud boven de complexiteit. En verwacht van uw dienstverleners dat zij een duidelijke mening hebben van het pad dat tot de oplossing leidt. U verkiest de dading boven het per definitie onzekere geschil. Maar als het niet anders kan gaat u ook dit niet uit de weg.

Scherpzinnig

Vertrekkend vanuit een brede en diepgaande kennis van het recht wordt slim, creatief en kritisch met uw zaak omgegaan. Gericht op de oplossing, wars van het verder beschrijven van de problemen. Elke zaak verdient een scherpzinnige aanpak met een correcte risico inschatting.

Nieuwste artikels

De advocaten van Tuerlinckx Tax Lawyers zorgen ervoor dat u via het eigen expertiseplatform up-to-date blijft over actuele fiscale topics.

Jan Tuerlinckx

Column Jan Tuerlinckx in Trends 16/5/2023: Belangenvermening

Het thema belangenvermenging beheert het politieke debat. Anders dan gedacht zijn er geen duidelijke regels.
Baptistin Alaime
Tisha Dujardin
Emily Polfliet

Het einde van de oneindige aanslagtermijn(?)

Sinds 1976 zit er een oneindige aanslagtermijn verscholen in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. En die liet de fiscus in de praktijk niet onbenut. In een recent arrest stelde het Grondwettelijk Hof echter paal en perk aan wat een eindeloze termijn leek te zijn (GwH nr. 144/2022 dd. 10 november 2022).
Baptistin Alaime
Tisha Dujardin

Nieuwe rechtspraak over CRS-controles en de grenzen van de bevoegdheden van de fiscus 

Dave van Moppes
Baptistin Alaime
Toon Proost

Een meerwaarde kan ook worden gerealiseerd bij crypto-naar-crypto conversie volgens de Minister van Financiën.

Het is belangrijk dat wie in cryptocurrency investeert, op de hoogte is van de fiscale gevolgen. Het bepalen van het fiscale regime is een moeilijke oefening die vereist dat er drie vragen worden beantwoord: