Tuerlinckx Tax Lawyers is er zich van bewust dat advocatuur slechts een bestaansreden heeft. Het oplossen en het bijstaan in uw concrete casus. Het advocatenkantoor definieerde daarom de waarde en de cultuur waarin het haar dienstverlening verstrekt.

Alleen zo blijft de blik doelgericht. U wordt ook in de mogelijkheid gesteld het kantoor daarop aan te spreken. Uw succes is wat er wordt nagestreefd. Succes door verder te durven kijken.

Uw succes is wat er wordt nagestreefd. Succes door verder te durven kijken.

Open

Als cliënt heeft u recht op een duidelijke analyse en een heldere inschatting van uw positie. U verdient op een “open” wijze geadviseerd en begeleid te worden. Daaronder wordt verstaan dat de dienstverlening op een betrokken manier gebeurt, dat ze direct is en de afstand tussen u als cliënt en het advocatenkantoor onbestaande is. U zal transparant geïnformeerd worden ten aanzien van hun rechtspositie en even transparant naar de voorwaarden van de dienstverlening toe.

Challenging conventions

U zoekt begrip en inzicht in uw situatie. Vertrekkende van uw individuele casus. Aangezien er geen enkel geval identiek is vraagt u specifieke aanpak. Vertrekkende vanuit de eigenheid van uw geval. Er kan dan meer niet veralgemeend worden. En kunnen veralgemeend heden, die te vaak het recht en in het bijzonder in fiscaliteit gelden, worden overstegen. Challeng conventions.

Pragmatisch

U is op zoek naar de oplossing voor uw probleem. Vanuit deze gedachte wordt gestart. Dat is de pragmatische aanpak. U is niet op zoek naar een theoretische benadering. Maar wel naar efficiëntie die ook duidelijk in de praktijk kan worden omgezet. U verkiest de eenvoud boven de complexiteit. En verwacht van uw dienstverleners dat zij een duidelijke mening hebben van het pad dat tot de oplossing leidt. U verkiest de dading boven het per definitie onzekere geschil. Maar als het niet anders kan gaat u ook dit niet uit de weg.

Scherpzinnig

Vertrekkend vanuit een brede en diepgaande kennis van het recht wordt slim, creatief en kritisch met uw zaak omgegaan. Gericht op de oplossing, wars van het verder beschrijven van de problemen. Elke zaak verdient een scherpzinnige aanpak met een correcte risico inschatting.

Nieuwste artikels

De advocaten van Tuerlinckx Tax Lawyers zorgen ervoor dat u via het eigen expertiseplatform up-to-date blijft over actuele fiscale topics.

De laatste dans van de belastingvrije meerwaarde

Vraag een bedrijfsadviseur eens hoe hij het laatste kwartaal van een kalenderjaar ervaart? Wedden dat hij iets antwoordt als “hectisch”. Elk jaar maakt een bijzondere ongerustheid zich meester van ondernemers en bedrijfsleiders rond vraag of de vrijstelling van meerwaarde op aandelen nog wel gehandhaafd zal blijven.
Baptistin Alaime
Tisha Dujardin

Niet-aangifte buitenlandse rekening is nog geen bewijs van kwaad opzet

In het kader van een CRS/FATCA-controle is het niet aangeven van de buitenlandse rekening en van de op die rekening ontvangen inkomsten, onvoldoende om bedrieglijk opzet aan te tonen. De fraudetermijn is dus niet van toepassing. Op dat punt wordt de fiscus nu teruggefloten door de rechter (Rb. Antwerpen 3 mei 2021, 20/1393/A). Maar er zijn nog andere aspecten van de onderzoeken naar buitenlandse rekeningen die vraagtekens oproepen.
Jan Tuerlinckx

De nieuwe tollenaars

Eind september zijn de dag en de nacht voor de tweede keer in het jaar even lang. Dat heet de equinox. Daarna valt de duisternis almaar vroeger in. Die duisternis geeft inzicht in de economie. Je kunt dan vaststellen welke ondernemingen nog laat op de avond aan het werk zijn: de lamp brandt nog bij de boekhouders, de accountants en de belasting- consulenten, die belastingaangiftes indienen. Ook in het weekend brandt de lamp daar nog in die periode, al valt dat minder op.
Jan Tuerlinckx
Jan Van Hemelen

Fiscale zelfdestructie

De bedrijfsvoorheffing houdt het land recht. Zolang de opbrengst hiervan stijgt, ligt de minister van Financiën van de gang van zaken bij de federale overheidsdienst Financiën niet wakker.” Aldus sprak een vakbondsbons bij de fiscus. De bedrijfsvoorheffing is het kloppend hart van onze schatkist. Ze zorgt maandelijks voor de nodige liquiditeit, rechtstreeks uit de zakken van loontrekkend België. Rechtsfilosofen die zich aan de fiscaliteit wagen, prijzen de bedrijfsvoorheffing – en van voorheffingen in het algemeen – als een efficiënte manier om belasting te innen, en terecht.