Tuerlinckx Tax Lawyers is er zich van bewust dat advocatuur slechts een bestaansreden heeft. Het oplossen en het bijstaan in uw concrete casus. Het advocatenkantoor definieerde daarom de waarde en de cultuur waarin het haar dienstverlening verstrekt.

Alleen zo blijft de blik doelgericht. U wordt ook in de mogelijkheid gesteld het kantoor daarop aan te spreken. Uw succes is wat er wordt nagestreefd. Succes door verder te durven kijken.

Uw succes is wat er wordt nagestreefd. Succes door verder te durven kijken.

Open

Als cliënt heeft u recht op een duidelijke analyse en een heldere inschatting van uw positie. U verdient op een “open” wijze geadviseerd en begeleid te worden. Daaronder wordt verstaan dat de dienstverlening op een betrokken manier gebeurt, dat ze direct is en de afstand tussen u als cliënt en het advocatenkantoor onbestaande is. U zal transparant geïnformeerd worden ten aanzien van hun rechtspositie en even transparant naar de voorwaarden van de dienstverlening toe.

Challenging conventions

U zoekt begrip en inzicht in uw situatie. Vertrekkende van uw individuele casus. Aangezien er geen enkel geval identiek is vraagt u specifieke aanpak. Vertrekkende vanuit de eigenheid van uw geval. Er kan dan meer niet veralgemeend worden. En kunnen veralgemeend heden, die te vaak het recht en in het bijzonder in fiscaliteit gelden, worden overstegen. Challeng conventions.

Pragmatisch

U is op zoek naar de oplossing voor uw probleem. Vanuit deze gedachte wordt gestart. Dat is de pragmatische aanpak. U is niet op zoek naar een theoretische benadering. Maar wel naar efficiëntie die ook duidelijk in de praktijk kan worden omgezet. U verkiest de eenvoud boven de complexiteit. En verwacht van uw dienstverleners dat zij een duidelijke mening hebben van het pad dat tot de oplossing leidt. U verkiest de dading boven het per definitie onzekere geschil. Maar als het niet anders kan gaat u ook dit niet uit de weg.

Scherpzinnig

Vertrekkend vanuit een brede en diepgaande kennis van het recht wordt slim, creatief en kritisch met uw zaak omgegaan. Gericht op de oplossing, wars van het verder beschrijven van de problemen. Elke zaak verdient een scherpzinnige aanpak met een correcte risico inschatting.

Nieuwste artikels

De advocaten van Tuerlinckx Tax Lawyers zorgen ervoor dat u via het eigen expertiseplatform up-to-date blijft over actuele fiscale topics.

Maxim Daniel

De “kleine” belastingen die pijn doen

Dat België als federale staat, onderverdeeld in gemeenschappen en gewesten, een wildgroei kent aan bevoegdheden en (fiscale) regels, behoort inmiddels tot de basiskennis van iedere rijksinwoner en is zelfs tot (ver) in het buitenland bekend. Het mag dan ook niet verwonderen dat belastingplichtigen in hun zoektocht naar de minst belaste weg door de bomen het bos niet meer zien. Ongeacht of zij nu op de Vlaamse Vlaktes, in de Brusselse binnenstad of in de Waalse wouden wonen.
Jan Tuerlinckx

Recht op digitale orde

De prijs van Chief Technology Officer van het Jaar gaat dit jaar niet naar een persoon, maar naar het legertje coronavirussen. Covid-19 heeft een aantal ondernemingen en organisaties digitaal enkele lichtjaren in de toekomst gekatapulteerd. Het virus is een stresstest voor de digitalisering. Al is de drang naar digitalisering allerminst nieuw: ze is er al bijna twee decennia.
Jan Tuerlinckx
Pieter Willems

Meer repressiefiscaliteit dan incentivefiscaliteit

Is de zwanenzang van de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) ingezet? Bijna 20 jaar stond deze rulingcommissie als een autonome dienst rechtstreeks onder de minister van Financiën. En dus duidelijk en bewust niet onder het Hoofdbestuur Financiën. Vandaag heeft de dienst de vermeende reputatie bij de andere diensten van Financiën ‘te liberaal’ te zijn.
Jan Tuerlinckx

De gruwel van het naakte cijfer

In een nationale wervende campagne om nieuwe medewerkers voor e-audit aan te trekken liet de federale overheidsdienst Financiën het volgende optekenen: “Fiscale fraude is wellicht het misdrijf waarbij de meest creatieve systemen bedacht en gebruikt worden. E-auditors hebben een neus voor geheimen en leggen tussen de bits en bytes deze fraude bloot. Ze stellen zich professioneel, creatief en flexibel op, zonder daarbij hun privéleven te verwaarlozen.” Maak dus kennis met de special forces van Financiën, of de digitale fiscale controle.