Tuerlinckx Tax Lawyers is er zich van bewust dat advocatuur slechts een bestaansreden heeft. Het oplossen en het bijstaan in uw concrete casus. Het advocatenkantoor definieerde daarom de waarde en de cultuur waarin het haar dienstverlening verstrekt.

Alleen zo blijft de blik doelgericht. U wordt ook in de mogelijkheid gesteld het kantoor daarop aan te spreken. Uw succes is wat er wordt nagestreefd. Succes door verder te durven kijken.

Uw succes is wat er wordt nagestreefd. Succes door verder te durven kijken.

Open

Als cliënt heeft u recht op een duidelijke analyse en een heldere inschatting van uw positie. U verdient op een “open” wijze geadviseerd en begeleid te worden. Daaronder wordt verstaan dat de dienstverlening op een betrokken manier gebeurt, dat ze direct is en de afstand tussen u als cliënt en het advocatenkantoor onbestaande is. U zal transparant geïnformeerd worden ten aanzien van hun rechtspositie en even transparant naar de voorwaarden van de dienstverlening toe.

Challenging conventions

U zoekt begrip en inzicht in uw situatie. Vertrekkende van uw individuele casus. Aangezien er geen enkel geval identiek is vraagt u specifieke aanpak. Vertrekkende vanuit de eigenheid van uw geval. Er kan dan meer niet veralgemeend worden. En kunnen veralgemeend heden, die te vaak het recht en in het bijzonder in fiscaliteit gelden, worden overstegen. Challeng conventions.

Pragmatisch

U is op zoek naar de oplossing voor uw probleem. Vanuit deze gedachte wordt gestart. Dat is de pragmatische aanpak. U is niet op zoek naar een theoretische benadering. Maar wel naar efficiëntie die ook duidelijk in de praktijk kan worden omgezet. U verkiest de eenvoud boven de complexiteit. En verwacht van uw dienstverleners dat zij een duidelijke mening hebben van het pad dat tot de oplossing leidt. U verkiest de dading boven het per definitie onzekere geschil. Maar als het niet anders kan gaat u ook dit niet uit de weg.

Scherpzinnig

Vertrekkend vanuit een brede en diepgaande kennis van het recht wordt slim, creatief en kritisch met uw zaak omgegaan. Gericht op de oplossing, wars van het verder beschrijven van de problemen. Elke zaak verdient een scherpzinnige aanpak met een correcte risico inschatting.

Nieuwste artikels

De advocaten van Tuerlinckx Tax Lawyers zorgen ervoor dat u via het eigen expertiseplatform up-to-date blijft over actuele fiscale topics.

Jan Tuerlinckx

Fiscale schuld, fiscale boete

Als u betrapt wordt op te snel rijden, hangt u een strafrechtelijke boete boven het hoofd. Bent u het niet eens met de minnelijke schikking die u wordt aangeboden, dan blijft u onschuldig tot een onafhankelijke en onpartijdige rechtbank u definitief veroordeelt voor de gepleegde feiten, nadat u zich in alle objectiviteit heeft kunnen verweren
Winnie Milbou

De fiscale relevantie van het recht in eigen omgeving zichzelf te zijn – de dag van de privacy

De Raad van Europa heeft reeds 15 jaar geleden 28 januari uitgeroepen als dag van de privacy, waarop extra aandacht gegeven wordt aan de rechten van Europese burgers in het licht van het gebruik van persoonsgegeven door bedrijven, overheden en andere organisaties. Maar “privacy” gaat verder dan de loutere verwerking van persoonsgegevens alleen. Het wordt gedefinieerd als “de mogelijkheid om in eigen omgeving helemaal zichzelf te zijn”, zowel in verticale relaties (tussen overheid en de burger) als in horizontale relaties (tussen burgerlijks onderling).
Tisha Dujardin
Klaas Francken

INTERNATIONAL CUSTOMS DAY: 26 januari

De Wereld Douane Organisatie riep in 1983 "26 januari" uit tot ‘International Customs Day’, of ook wel ‘Wereld Douane Dag’. Deze datum staat in verband met de eerste zitting van de Douanesamenwerkingsraad die plaatsvond op 26 januari 1953. Het is ook op deze dag dat het grootste monument van Brussel zijn douane uniform aantrekt.
Dave van Moppes

De afkoopwet: Interview in Knack (14.12.2022) met Dave Van Moppes - Kristof Clerix redacteur Knack

De afkoopwet blijft een black box: 9 op de 10 verruimde minnelijke schikkingen zijn in België nooit publiek gemaakt. Dat blijkt uit een onderzoek van Knack, De Tijd en Le Soir. Brussels procureur-generaal Johan Delmulle is alvast niet tegen méér transparantie gekant: ‘Het zou misschien wel de verruimde minnelijke schikkingen demystificeren als in de maatschappelijk gevoelige zaken de bedragen wél worden vrijgeven.’