Tuerlinckx Tax Lawyers is er zich van bewust dat advocatuur slechts een bestaansreden heeft. Het oplossen en het bijstaan in uw concrete casus. Het advocatenkantoor definieerde daarom de waarde en de cultuur waarin het haar dienstverlening verstrekt.

Alleen zo blijft de blik doelgericht. U wordt ook in de mogelijkheid gesteld het kantoor daarop aan te spreken. Uw succes is wat er wordt nagestreefd. Succes door verder te durven kijken.

Uw succes is wat er wordt nagestreefd. Succes door verder te durven kijken.

Open

Als cliënt heeft u recht op een duidelijke analyse en een heldere inschatting van uw positie. U verdient op een “open” wijze geadviseerd en begeleid te worden. Daaronder wordt verstaan dat de dienstverlening op een betrokken manier gebeurt, dat ze direct is en de afstand tussen u als cliënt en het advocatenkantoor onbestaande is. U zal transparant geïnformeerd worden ten aanzien van hun rechtspositie en even transparant naar de voorwaarden van de dienstverlening toe.

Challenging conventions

U zoekt begrip en inzicht in uw situatie. Vertrekkende van uw individuele casus. Aangezien er geen enkel geval identiek is vraagt u specifieke aanpak. Vertrekkende vanuit de eigenheid van uw geval. Er kan dan meer niet veralgemeend worden. En kunnen veralgemeend heden, die te vaak het recht en in het bijzonder in fiscaliteit gelden, worden overstegen. Challeng conventions.

Pragmatisch

U is op zoek naar de oplossing voor uw probleem. Vanuit deze gedachte wordt gestart. Dat is de pragmatische aanpak. U is niet op zoek naar een theoretische benadering. Maar wel naar efficiëntie die ook duidelijk in de praktijk kan worden omgezet. U verkiest de eenvoud boven de complexiteit. En verwacht van uw dienstverleners dat zij een duidelijke mening hebben van het pad dat tot de oplossing leidt. U verkiest de dading boven het per definitie onzekere geschil. Maar als het niet anders kan gaat u ook dit niet uit de weg.

Scherpzinnig

Vertrekkend vanuit een brede en diepgaande kennis van het recht wordt slim, creatief en kritisch met uw zaak omgegaan. Gericht op de oplossing, wars van het verder beschrijven van de problemen. Elke zaak verdient een scherpzinnige aanpak met een correcte risico inschatting.

Nieuwste artikels

De advocaten van Tuerlinckx Tax Lawyers zorgen ervoor dat u via het eigen expertiseplatform up-to-date blijft over actuele fiscale topics.

Baptistin Alaime
Pieter Willems
Emily Polfliet
Joan-Malcolm Maka

Auteursrechten: een update

2022 werd afgesloten met een belangrijke verandering op het gebied van de belastingheffing op inkomsten uit auteursrechten, voortkomend uit de programmawet van 2022. Wij vatten hierbij nog eens kort de krachtlijnen samen betreffende het nieuwe regime inzake auteursrechten alsook het overgangsregime.
Klaas Francken

Nieuw strafwetboek: Wat u moet weten over de impact op fiscaliteit

Op 8 april 2026 treedt het nieuwe Strafwetboek in werking, wat ook aanzienlijke gevolgen heeft voor de fiscaliteit. De wetgever heeft de nodige aanpassingen doorgevoerd op het niveau van de strafbepalingen en de boetes. Fiscaal advocaat Klaas Francken verduidelijkt.
Jan Tuerlinckx
Winnie Milbou

De maakindustrie onder het fiscale vergrootglas - Fiscale bonus - Automation Magazine Juni 2024/45

Voor veel bedrijven vormt ploegenarbeid een essentieel onderdeel van de operationele activiteit. Ploegenarbeid is een rechtstreeks gevolg van een veranderend economisch landschap en zou moeten leiden tot meer productiviteit, flexibiliteit en werkgelegenheid. Daartegenover staat een hogere loonkost bij ploegenarbeid. Fiscale advocaten Winnie Milbou en Jan Tuerlinckx waarschuwen dat bedrijven moeten opletten dat ze een fiscale bonus wegens ploegenarbeid niet verliezen.
Jan Tuerlinckx

Column Sterck Antwerpen: Fiscaliteit is een bedrijfsstrategie (juni 2024)

Een gemiddeld accountantskantoor heeft tussen de 80 en de 120 deadlines per jaar te respecteren. Dat blijkt uit een studie die wij hierover gemaakt hebben. Een hele klus dus. En toch lijkt er geen rem te staan om nieuwe fiscale verantwoordingen in het leven te roepn... De belastingaangifte is verworden tot een verantwoording van vermogen, eerder dan het vereenvoudigde declareren van de belastbaere inkomsten.