Tuerlinckx Tax Lawyers is er zich van bewust dat advocatuur slechts een bestaansreden heeft. Het oplossen en het bijstaan in uw concrete casus. Het advocatenkantoor definieerde daarom de waarde en de cultuur waarin het haar dienstverlening verstrekt.

Alleen zo blijft de blik doelgericht. U wordt ook in de mogelijkheid gesteld het kantoor daarop aan te spreken. Uw succes is wat er wordt nagestreefd. Succes door verder te durven kijken.

Uw succes is wat er wordt nagestreefd. Succes door verder te durven kijken.

Open

Als cliënt heeft u recht op een duidelijke analyse en een heldere inschatting van uw positie. U verdient op een “open” wijze geadviseerd en begeleid te worden. Daaronder wordt verstaan dat de dienstverlening op een betrokken manier gebeurt, dat ze direct is en de afstand tussen u als cliënt en het advocatenkantoor onbestaande is. U zal transparant geïnformeerd worden ten aanzien van hun rechtspositie en even transparant naar de voorwaarden van de dienstverlening toe.

Challenging conventions

U zoekt begrip en inzicht in uw situatie. Vertrekkende van uw individuele casus. Aangezien er geen enkel geval identiek is vraagt u specifieke aanpak. Vertrekkende vanuit de eigenheid van uw geval. Er kan dan meer niet veralgemeend worden. En kunnen veralgemeend heden, die te vaak het recht en in het bijzonder in fiscaliteit gelden, worden overstegen. Challeng conventions.

Pragmatisch

U is op zoek naar de oplossing voor uw probleem. Vanuit deze gedachte wordt gestart. Dat is de pragmatische aanpak. U is niet op zoek naar een theoretische benadering. Maar wel naar efficiëntie die ook duidelijk in de praktijk kan worden omgezet. U verkiest de eenvoud boven de complexiteit. En verwacht van uw dienstverleners dat zij een duidelijke mening hebben van het pad dat tot de oplossing leidt. U verkiest de dading boven het per definitie onzekere geschil. Maar als het niet anders kan gaat u ook dit niet uit de weg.

Scherpzinnig

Vertrekkend vanuit een brede en diepgaande kennis van het recht wordt slim, creatief en kritisch met uw zaak omgegaan. Gericht op de oplossing, wars van het verder beschrijven van de problemen. Elke zaak verdient een scherpzinnige aanpak met een correcte risico inschatting.

Nieuwste artikels

De advocaten van Tuerlinckx Tax Lawyers zorgen ervoor dat u via het eigen expertiseplatform up-to-date blijft over actuele fiscale topics.

Jan Tuerlinckx

Pas op met wat gemeten wordt (Column in Trends 30/06/2022)

Een strategie uitzetten voor een onderneming of een organisatie is geen eenvoudige opgave. In de eerste plaats moet de onderneming die daaraan toe is een missie, een visie en een doel voorop stellen. “Kritische Succes Factoren”, afgekort KSF’s, zijn de elementen die noodzakelijk zijn om dat doel te bereiken
Jan Tuerlinckx

Cafetariaplannen onder hoogspanning

Er was geen vuiltje aan de lucht, tot het laatste kwartaal van 2021. Toen schoten de energieprijzen door het dak, met alle gevolgen van dien voor de koopkracht. De energiefactuur ging voor iedereen de hoogte in. Of voor bijna iedereen.
Dimitri Van Becelaere

Schenkingen registreren via MyMinFin: waar houdt u best rekening mee?

Sinds 1 mei 2022 kunnen roerende schenkingen online geregistreerd worden via MyMinfin. Een digitale stap in de goede richting die zowel de belastingplichtige als de belastingadministratie ten goede komt. Toch dient men waakzaam te zijn voor bepaalde valkuilen. In deze bijdrage wordt ingegaan op de verschillende manieren waarop u een schenking kunt doen en wat de invloed is van de nieuwe registratiemogelijkheid via MyMinFin.
Dimitri Van Becelaere

Erfbelasting op buitenlandse goederen

Almaar meer Belgen kopen vakantieverblijven in het buitenland. Welke gevolgen heeft dit voor de erfgenamen op vlak van erfbelasting? Dienen buitenlandse goederen opgenomen te worden in de aangifte nalatenschap en worden de erfgenamen dan 2x belast op deze buitenlandse goederen? Hieronder gaan we in op deze vragen.