Tax

Een betwisting met een belastingadministratie komt nooit gelegen. De impact ervan op de belastingplichtige kan moeilijk worden overschat. Meer dan in welke aangelegenheid dan ook geldt  in de fiscaliteit het spreekwoord : “better safe than sorry”. 

Corporate

Vennootschapsrecht, boekhoudrecht en fiscaliteit zijn geen strikt af te bakenen materies in de praktijk. Een doordachte aanpak van een vennootschapsprobleem impliceert meteen ook een gedegen van zowel het boekhoudkundige als het fiscale. Vennootschapsrecht is geen eiland en heeft een geïntegreerde aanpak nodig.

Criminal

Wat als u en uw vermogen strafrechtelijk wordt bedreigd? In de eerste plaats is het belangrijk om te begrijpen welk technisch vergrijp aan de basis van de strafrechtelijke aanspraak ligt. In strafrechtelijke verdediging zonder voorafgaand fiscaal technische analyse is dit als fiscaal litige kantoor de onmiskenbare en noodzakelijke meerwaarde voor de strafrechtelijk belaagde.

Private

Het kantoor adviseert u over het behoud en de overdracht van uw privé- en professioneel vermogen, waarbij aandacht wordt besteed aan zowel fiscale, vennootschapsrechtelijke, familiale en erfrechtelijke aspecten. Een geïntegreerde aanpak vormt de sleutel tot succes. Waar nodig zorgt het kantoor voor bijstand bij betwistingen waar uw vermogen de inzet van is.