Vennootschapsrecht, boekhoudrecht en fiscaliteit zijn geen strikt af te bakenen materies in de praktijk.

 Een doordachte aanpak van een vennootschapsprobleem impliceert meteen ook een gedegen van zowel het boekhoudkundige als het fiscale. Vennootschapsrecht is geen eiland en heeft een geïntegreerde aanpak nodig.

Vermijd dat u vennootschapsrechtelijk geslaagd, maar fiscaal gebuisd is.

Ondernemingsfiscaliteit

De advocaten van Tuerlinckx Tax Lawyers adviseren u over de juiste fiscale en boekhoudkundige verwerkingen reorganisaties en overnames. Tuerlinckx Tax Lawyers heeft een bijzondere aandacht voor de vele fiscaalrechtelijke gevolgen van het vennootschapsrecht.

M&A en kapitaaltransacties

Tuerlinckx Tax Lawyers begeleidt overnames, fusies en splitsingen alsmede kapitaal- en financieringstransacties. Hierbij wordt uiteraard aandacht besteed aan fiscale en familiale aspecten.

Aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhoudersbetwistingen

Bestuurdersaansprakelijkheid of betwistingen tussen aandeelhouders, zonder fiscale oorzaken of implicaties, bestaan eigenlijk niet meer.

Overigens spreekt de fiscale administratie steeds vaker bestuurders in aansprakelijkheid aan. Tuerlinckx Tax Lawyers adviseert en begeleidt u wanneer uw aansprakelijkheid op het spel staat.

Reorganisatie- en contractbegeleiding

Het kantoor helpt bij reorganisaties- en contractbegeleiding, zowel in de bedrijfsomgeving als voor uw privaat vermogen. Tegelijk wordt aandacht besteed aan fiscale, familiale en vennootschapsrechtelijke aspecten.

Laatste artikels over CORPORATE

Ontdek hier de laatste artikels die behoren tot deze specialisatie

Winnie Milbou

De fiscale spelregels voor een buitenlandse vaste inrichting?

Enkele aandachtspunten en tendenzen omtrent de problematiek van de buitelandse vaste inrichting
Baptistin Alaime
Tisha Dujardin

Het tijdperk van de fiscale transparantie

De doelstelling van dit werk is het bieden van een algeheel beeld over de internationale gegevensuitwisseling en de ontwikkeling ervan. De afgelopen jaren is het kader hieromtrent aanzienlijk uitgebreid, zowel binnen het Europees recht als binnen het internationaal recht. Dit heeft tot gevolg dat er een enorme toename is van gegevens die uitgewisseld worden.
Jan Tuerlinckx

Column J. Tuerlinckx in Trends : Fiscale pacificatie (02/04/2024)

Exact 25 jaar geleden, met de wetten van 15 en 27 maart 1999, werd de “nieuwe” wet fiscale geschillenbeslechting goedgekeurd. Het was een ingrijpende hervorming. Het stelde een definitief einde aan de jurisdictionele functie van de bezwaarfase
Jan Tuerlinckx

Column Sterck Antwerpen : Numerus Clausus op ondernemerschap

Er is een toenmende werkdruk bij de accountants. Veel minder dan bij de oorzaken, wordt stilgestaan bij de gevolgen van deze problematiek.