Vennootschapsrecht, boekhoudrecht en fiscaliteit zijn geen strikt af te bakenen materies in de praktijk.

 Een doordachte aanpak van een vennootschapsprobleem impliceert meteen ook een gedegen van zowel het boekhoudkundige als het fiscale. Vennootschapsrecht is geen eiland en heeft een geïntegreerde aanpak nodig.

Vermijd dat u vennootschapsrechtelijk geslaagd, maar fiscaal gebuisd is.

Ondernemingsfiscaliteit

De advocaten van Tuerlinckx Tax Lawyers adviseren u over de juiste fiscale en boekhoudkundige verwerkingen reorganisaties en overnames. Tuerlinckx Tax Lawyers heeft een bijzondere aandacht voor de vele fiscaalrechtelijke gevolgen van het vennootschapsrecht.

M&A en kapitaaltransacties

Tuerlinckx Tax Lawyers begeleidt overnames, fusies en splitsingen alsmede kapitaal- en financieringstransacties. Hierbij wordt uiteraard aandacht besteed aan fiscale en familiale aspecten.

Aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhoudersbetwistingen

Bestuurdersaansprakelijkheid of betwistingen tussen aandeelhouders, zonder fiscale oorzaken of implicaties, bestaan eigenlijk niet meer.

Overigens spreekt de fiscale administratie steeds vaker bestuurders in aansprakelijkheid aan. Tuerlinckx Tax Lawyers adviseert en begeleidt u wanneer uw aansprakelijkheid op het spel staat.

Reorganisatie- en contractbegeleiding

Het kantoor helpt bij reorganisaties- en contractbegeleiding, zowel in de bedrijfsomgeving als voor uw privaat vermogen. Tegelijk wordt aandacht besteed aan fiscale, familiale en vennootschapsrechtelijke aspecten.

Laatste artikels over CORPORATE

Ontdek hier de laatste artikels die behoren tot deze specialisatie

Emily Polfliet

De bezwaartermijn verlengd naar één jaar

Rond deze tijd vorig jaar was de verlenging van de onderzoeks- en aanslagtermijnen hot topic. Samen met mijn collega Tisha Dujardin lichtten we toen de belangrijkste wijzigingen inzake de fiscale procedure toe (T. DUJARDIN en E. POLFLIET, “Ministerraad keurt voorontwerp goed dat fiscaal landschap ingrijpend zal veranderen”, Fisc.Act. 2022, afl. 27, 1-4). Vandaag richten we de schijnwerpers op een andere termijn die door dezelfde wet van 20 november 2022 werd gewijzigd; de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift in het geval er sprake is van correlatieve overbelasting.
Dave van Moppes

Sancties waarop banken moeten toezien niet altijd zinvol - Opinie in De Tijd (24/08/2023) - Dave Van Moppes

Sancties waarop banken moeten toezien niet altijd zinvol - Dave van Moppes
Dave van Moppes

Trends artikel ZWARTWERK: Partikuliere klanten hebben weinig te vrezen.

Wie op een uitnodiging tot zwartwerk ingaat, riskeert in theorie een belastingverhoging en of strafrechtelijke vervolging. In de praktijk worden particulieren amper vervolgd.
Jan Tuerlinckx

Column Jan Tuerlinckx in Trends 13/7/2023: Een zichzelf respecterende overheid geeft de belastingplichtige de mogelijkheid om fouten recht te zetten!

Droger kon het niet, de laatste paragraaf van pagina 53 van het regeerakkoord van de Vivaldi-regering:“De mogelijkheid tot fiscale regularisatie wordt stopgezet per 31.12.2023.” Dat leek toen, in 2020, nog ver weg. Maar over iets minder dan zes maanden wordt het realiteit. De mogelijkheid op fiscale vergiffenis, mits een eerlijke maar aanzienlijke aflaat te betalen, verdwijnt.