Vennootschapsrecht, boekhoudrecht en fiscaliteit zijn geen strikt af te bakenen materies in de praktijk.

 Een doordachte aanpak van een vennootschapsprobleem impliceert meteen ook een gedegen van zowel het boekhoudkundige als het fiscale. Vennootschapsrecht is geen eiland en heeft een geïntegreerde aanpak nodig.

Vermijd dat u vennootschapsrechtelijk geslaagd, maar fiscaal gebuisd is.

Ondernemingsfiscaliteit

De advocaten van Tuerlinckx Tax Lawyers adviseren u over de juiste fiscale en boekhoudkundige verwerkingen reorganisaties en overnames. Tuerlinckx Tax Lawyers heeft een bijzondere aandacht voor de vele fiscaalrechtelijke gevolgen van het vennootschapsrecht.

M&A en kapitaaltransacties

Tuerlinckx Tax Lawyers begeleidt overnames, fusies en splitsingen alsmede kapitaal- en financieringstransacties. Hierbij wordt uiteraard aandacht besteed aan fiscale en familiale aspecten.

Aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhoudersbetwistingen

Bestuurdersaansprakelijkheid of betwistingen tussen aandeelhouders, zonder fiscale oorzaken of implicaties, bestaan eigenlijk niet meer.

Overigens spreekt de fiscale administratie steeds vaker bestuurders in aansprakelijkheid aan. Tuerlinckx Tax Lawyers adviseert en begeleidt u wanneer uw aansprakelijkheid op het spel staat.

Reorganisatie- en contractbegeleiding

Het kantoor helpt bij reorganisaties- en contractbegeleiding, zowel in de bedrijfsomgeving als voor uw privaat vermogen. Tegelijk wordt aandacht besteed aan fiscale, familiale en vennootschapsrechtelijke aspecten.

Laatste artikels over CORPORATE

Ontdek hier de laatste artikels die behoren tot deze specialisatie

Jan Tuerlinckx
Jan Van Hemelen
Bas Jorissen - Archipel Tax Advice

Webinar: Deep IP in Nederland en België

In een internationale rechtsvergelijking, uitgewerkt met onze collega's van Archipel Tax Advice uit Den Haag brengen we u de casus van "medtech". En hoe dit onderzoeksbedrijf uitgroeit tot een winstgevend bedrijf en hoe dit fiscaal aan te maken over landsgrenzen heen.
Pieter Willems

Earn-outs en de parabel van het ontbrekende plankje!

De combinatie van een earn-out en een eventuele toekomstige meerwaardebelasting op aandelen kan ongezellige gevolgen hebben voor wie zijn bedrijf nu belastingvrij verkoopt. Voorkomen is beter dan genezen!
Dave van Moppes

Niet meer welkom bij de bank

NA DE DIAMANTAIRS WEREN BELGISCHE BANKEN OOK GOUDHANDELAARS EN JUWELIERS. De strijd tegen witwaspraktijken en de financiering van terrorisme wordt opgeschroefd in ons land. Dat is een goede zaak. De keerzijde is dat bankieren moeilijker wordt voor sectoren met hoge risico’s.
Pieter Willems

Overheid, practice what you preach!

Zowel in het Vlaams als federaal parlement incasseerden de financiële instellingen te lande afgelopen week harde kritiek. “Dat het schandalig is hoe banken de door corona getroffen ondernemers behandelen!”