Vennootschapsrecht, boekhoudrecht en fiscaliteit zijn geen strikt af te bakenen materies in de praktijk.

 Een doordachte aanpak van een vennootschapsprobleem impliceert meteen ook een gedegen van zowel het boekhoudkundige als het fiscale. Vennootschapsrecht is geen eiland en heeft een geïntegreerde aanpak nodig.

Vermijd dat u vennootschapsrechtelijk geslaagd, maar fiscaal gebuisd is.

Ondernemingsfiscaliteit

De advocaten van Tuerlinckx Tax Lawyers adviseren u over de juiste fiscale en boekhoudkundige verwerkingen reorganisaties en overnames. Tuerlinckx Tax Lawyers heeft een bijzondere aandacht voor de vele fiscaalrechtelijke gevolgen van het vennootschapsrecht.

M&A en kapitaaltransacties

Tuerlinckx Tax Lawyers begeleidt overnames, fusies en splitsingen alsmede kapitaal- en financieringstransacties. Hierbij wordt uiteraard aandacht besteed aan fiscale en familiale aspecten.

Aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhoudersbetwistingen

Bestuurdersaansprakelijkheid of betwistingen tussen aandeelhouders, zonder fiscale oorzaken of implicaties, bestaan eigenlijk niet meer.

Overigens spreekt de fiscale administratie steeds vaker bestuurders in aansprakelijkheid aan. Tuerlinckx Tax Lawyers adviseert en begeleidt u wanneer uw aansprakelijkheid op het spel staat.

Reorganisatie- en contractbegeleiding

Het kantoor helpt bij reorganisaties- en contractbegeleiding, zowel in de bedrijfsomgeving als voor uw privaat vermogen. Tegelijk wordt aandacht besteed aan fiscale, familiale en vennootschapsrechtelijke aspecten.

Laatste artikels over CORPORATE

Ontdek hier de laatste artikels die behoren tot deze specialisatie

Pieter Willems

Overheid, practice what you preach!

Zowel in het Vlaams als federaal parlement incasseerden de financiële instellingen te lande afgelopen week harde kritiek. “Dat het schandalig is hoe banken de door corona getroffen ondernemers behandelen!”

Peer Review

Bekijk hier de conclusie en het verslag van de Peer review van het kantoor.
Pieter Willems

Begrippen M&A - Webinarserie

Bekijk hier de 13-delige webinarserie (met als spreker Pieter Willems) over begrippen rond mergers and acquisitions (M&A).
Pieter Willems

Mijn nieuwjaarsbrief 2020

Bij het ingaan van het nieuwe jaar past het, naar aloude gewoonte, een aantal goede voornemens te formuleren waaraan de opsteller zich tracht te houden in 2020.