Vennootschapsrecht, boekhoudrecht en fiscaliteit zijn geen strikt af te bakenen materies in de praktijk.

 Een doordachte aanpak van een vennootschapsprobleem impliceert meteen ook een gedegen van zowel het boekhoudkundige als het fiscale. Vennootschapsrecht is geen eiland en heeft een geïntegreerde aanpak nodig.

Vermijd dat u vennootschapsrechtelijk geslaagd, maar fiscaal gebuisd is.

Ondernemingsfiscaliteit

De advocaten van Tuerlinckx Tax Lawyers adviseren u over de juiste fiscale en boekhoudkundige verwerkingen reorganisaties en overnames. Tuerlinckx Tax Lawyers heeft een bijzondere aandacht voor de vele fiscaalrechtelijke gevolgen van het vennootschapsrecht.

M&A en kapitaaltransacties

Tuerlinckx Tax Lawyers begeleidt overnames, fusies en splitsingen alsmede kapitaal- en financieringstransacties. Hierbij wordt uiteraard aandacht besteed aan fiscale en familiale aspecten.

Aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhoudersbetwistingen

Bestuurdersaansprakelijkheid of betwistingen tussen aandeelhouders, zonder fiscale oorzaken of implicaties, bestaan eigenlijk niet meer.

Overigens spreekt de fiscale administratie steeds vaker bestuurders in aansprakelijkheid aan. Tuerlinckx Tax Lawyers adviseert en begeleidt u wanneer uw aansprakelijkheid op het spel staat.

Reorganisatie- en contractbegeleiding

Het kantoor helpt bij reorganisaties- en contractbegeleiding, zowel in de bedrijfsomgeving als voor uw privaat vermogen. Tegelijk wordt aandacht besteed aan fiscale, familiale en vennootschapsrechtelijke aspecten.

Laatste artikels over CORPORATE

Ontdek hier de laatste artikels die behoren tot deze specialisatie

Jan Tuerlinckx

Column J. Tuerlinckx: De overtreffende trap van legistiek negationisme - Trends 8 februari 2024

Alvorens we ingaan op de overtreffende trap van ‘legstiek negationisme’, lichten we eerst de basisvorm toe. ‘Negationisme’ staat voor het ontkennen of extreem minimaliseren van algemeen aanvaarde historische feiten. De term ‘legistiek’ is een synoniem voor ‘wetgevingstechniek’. Dat klinkt stuntelig en het is even vaag als ‘legistiek’. Dus houd ik het bij ‘legistiek’, wat staat voor de regels die bij het formuleren van wetten in acht moeten worden genomen.
Winnie Milbou

Onderzoekstermijn inzake bedrijfsvoorheffing uitgebreid.

De wet van 28 december 2023 houdende diverse fiscale bepalingen (BS 29 december 2023) breidt de onderzoekstermijn waarover de belastingadministratie op grond van artikel 333/3 WIB beschikt voor de roerende voorheffing uit naar de bedrijfsvoorheffing.
Dave van Moppes
Klaas Francken

The legal privilege (un)covered

Hoe verschoningsrecht georganiseerd is in eigen land en 21 andere landen? Dit is gebundeld in het boek The legal privilege (un)covered.
Jan Tuerlinckx

Column Jan Tuerlinckx Trends 23/11/2023: een labiel evenwicht.

Dertig jaar geleden, toen ik als stagiair aan de balie kwam, heb ik het nog mogen meemaken. De rechterlijke macht was toen niet mals voor de uitvoerende macht. Zelfs in fiscale zaken was dat het geval. Een belastingaanslag die niet volgens de regels van de wet – en van de kunst – werd gevestigd,