Vennootschapsrecht, boekhoudrecht en fiscaliteit zijn geen strikt af te bakenen materies in de praktijk.

 Een doordachte aanpak van een vennootschapsprobleem impliceert meteen ook een gedegen van zowel het boekhoudkundige als het fiscale. Vennootschapsrecht is geen eiland en heeft een geïntegreerde aanpak nodig.

Vermijd dat u vennootschapsrechtelijk geslaagd, maar fiscaal gebuisd is.

Ondernemingsfiscaliteit

De advocaten van Tuerlinckx Tax Lawyers adviseren u over de juiste fiscale en boekhoudkundige verwerkingen reorganisaties en overnames. Tuerlinckx Tax Lawyers heeft een bijzondere aandacht voor de vele fiscaalrechtelijke gevolgen van het vennootschapsrecht.

M&A en kapitaaltransacties

Tuerlinckx Tax Lawyers begeleidt overnames, fusies en splitsingen alsmede kapitaal- en financieringstransacties. Hierbij wordt uiteraard aandacht besteed aan fiscale en familiale aspecten.

Aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhoudersbetwistingen

Bestuurdersaansprakelijkheid of betwistingen tussen aandeelhouders, zonder fiscale oorzaken of implicaties, bestaan eigenlijk niet meer.

Overigens spreekt de fiscale administratie steeds vaker bestuurders in aansprakelijkheid aan. Tuerlinckx Tax Lawyers adviseert en begeleidt u wanneer uw aansprakelijkheid op het spel staat.

Reorganisatie- en contractbegeleiding

Het kantoor helpt bij reorganisaties- en contractbegeleiding, zowel in de bedrijfsomgeving als voor uw privaat vermogen. Tegelijk wordt aandacht besteed aan fiscale, familiale en vennootschapsrechtelijke aspecten.

Laatste artikels over CORPORATE

Ontdek hier de laatste artikels die behoren tot deze specialisatie

Jan Tuerlinckx

De fiscale antifrase van het innovatiebeleid - Column in Trends van 23 maart 2023

Minister Van Peteghem legde een voorstel tot brede fiscale hervorming op tafel. De IT-sector lijkt opnieuw uit de boot te vallen door software uit te sluiten. En voor de Europese octrooien geldt een striktere, langere en ingewikkeldere registratiepro­cedure,
Baptistin Alaime
Klaas Francken

BTW in de medische sector

Onze advocaten loodsen u op een bevattelijke wijze door het kluwen van recente btw-wijzigingen die van toepassing zijn op ziekenhuizen, medische en paramedische beroepen. En dit op basis van voorbeelden uit de praktijk!
Pieter Willems
Emily Polfliet

De impact van het nieuwe regime inzake auteursrechten

De problematiek van auteursrechten is erg actueel. Tegenstanders van een brede toepassing van het auteursrechtenregime lijken hun slag te hebben thuis gehaald, minstens al door de hele verwarring die er rond het toepassingsgebied ervan is ontstaan. Krijgt u als accountant heel wat vragen omtrent auteursrechten? Het team van Tuerlinckx Tax Lawyers heeft de krachtlijnen gebundeld in een overzichtelijk en handig document.
Jan Tuerlinckx
Tisha Dujardin

DE VERMOGENSMUTATIE ALS BELASTBARE GRONDSLAG – TEKENEN EN INDICIËN ANNO 2023

U koopt eindelijk de wagen van uw dromen of de woning waarvoor u jarenlang spaarde. Het zal u maar overkomen dat de belastingadministratie uw droom doorprikt, en stelt dat u onvoldoende inkomsten aangaf om deze uitgaven te verantwoorden en vervolgens ervan uit gaat dat u belastbare inkomsten verborgen hield van de fiscus. Dit is de zogenaamde indiciaire taxatie.