Jan Tuerlinckx
Jan is stichtend vennoot van Tuerlinckx Tax Lawyers en bouwde het advocatenkantoor uit tot een nationaal netwerk met kantoren in Antwerpen, Westerlo, Hasselt en Charleroi.
Dave van Moppes
Dave is stichtend vennoot van Tuerlinckx Tax Lawyers. Dave adviseert cliënten preventief (risk assessment – compliance) bij fiscale vraagstukken en begeleidt hen inzake fiscale geschillen en procedures.
Baptistin Alaime
Baptistin specialiseert zich in de TAX en CORPORATE aspecten van fiscaliteit. Zijn werkgebied behelst onder meer de directe en indirecte belastingen.
Zoë Van Hese
Zoë is een ‘private client lawyer’. Vragen of geschillen over samenleven, nalatenschappen en in het algemeen over familiaal vermogensrecht behoren vanzelfsprekend tot haar vakgebied.
Pieter Willems
Het werkgebied van Pieter bevindt zich op het kruispunt tussen de TAX, CORPORATE en PRIVATE aspecten van fiscaliteit. Naast de algemene fiscaliteit behartigt hij dossiers in ondernemingsfiscaliteit en commerciële litige.
Dimitri Van Becelaere
Dimitri richt zich op vermogensplanning en het familiaal vermogensrecht. Hij adviseert en begeleidt cliënten op vlak van successieplanning en levert bijstand in familiale geschillen over erfenissen en schenkingen. Minnelijk als het kan, via gerechtelijke procedures als het moet.
Kenneth Van Acker
Kenneth heeft een bijzondere interesse voor de TAX en PRIVATE aspecten van fiscaliteit. Hij adviseert en onderhandelt in dossiers inzake directe belastingen en begeleidt private vermogensplanningen (estate planning).
Tisha Dujardin
Tisha legt zich in hoofdzaak toe op het formeel belastingrecht inzake directe en indirecte belastingen, maar ook op de materiële aspecten van indirecte belastingen en het internationaal fiscaal recht. Daarnaast specialiseerde Tisha zich inmiddels ook in het douanerecht.

Bas Minten
Naast de algemene fiscaliteit, legt Bas zich bij Tuerlinckx Tax Lawyers voornamelijk toe op ondernemingsfiscaliteit, alsook op de fiscale aspecten van de vermogens- en successieplanning. Hij is in het bijzonder geïnteresseerd in vennootschapsrechtelijke herstructureringen en in de fiscale behandeling van vastgoedtransacties.
Winnie Milbou
Het praktijkgebied van Winnie bevindt zich in de fiscale procedure inzake directe belastingen (personenbelasting en vennootschapsbelasting), alsook in de strafrechtelijke procedure. Zij ontwikkelde daarbij een bijzondere interesse inzake de antiwitwaswetgeving.
Emily Polfliet
Emily Polfliet neemt binnen het team van Tuerlinckx Tax Lawyers personenbelasting en fiscale procedure tot haar rekening. Emily heeft een ongeziene kennis wat betreft de fiscale procedure.
Toon Proost
Toon behaalde zijn Master in de Rechten in 2020 aan de KU Leuven en combineert momenteel het Postgraduaat Fiscaal recht aan Fiscale Hogeschool met een voltijdse tewerkstelling bij Tuerlinckx Tax Lawyers.
Klaas Francken
Klaas legt zich toe op het ondernemingsstrafrecht, de (internationale) fiscale procedure en het spanningsveld tussen beiden. Daarbij heeft hij een bijzondere interesse in het Europees recht, grondrechten en de procedurele aspecten van het recht, zoals het bewijsrecht.
Luc Van Helshoecht
Luc houdt zich bezig met de algemene fiscaliteit en adviseert en verdedigt de belangen van cliënten zowel bij onderhandelingen met de belastingdiensten, als in de administratieve fase en tijdens een gerechtelijke procedure. Of-counsel.
Ans De Bontridder
Ans managet en stuurt Tuerlinckx Tax Lawyers. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de HR-administratie, jobbeurzen en rekrutering, de begeleiding van deelnemers aan de zomerstages van het kantoor, alsook de begeleiding van stagiair-advocaten, de functioneringsgesprekken en evaluaties, arbeidscontracten en verzekeringen.
Muriel Van Honsté
Muriel beheert de agenda’s en zorgt voor de organisatiestructuur. Zij is voorts het eerste aanspreekpunt wat betreft de agenda van Mr. Jan Tuerlinckx.
Sylvia Van de Velde
Sylvia volgt bij Tuerlinckx Tax Lawyers alle inkomende en uitgaande facturen op en controleert de betalingen en inningen van de facturen.
Anne Hautphenne
Anne Hautphenne is management assistant bij Tuerlinckx Tax Lawyers. Zij ondersteunt Muriel Van Honsté in haar taak als office manager door onder andere het beheer van de agenda’s en het onthaal van het kantoor in Antwerpen op zich te nemen.

Cultuur

Een hoogstaande dienst is een dienst waarbij niet enkel het hoofdbestanddeel uitmuntend is, maar die perfectie ook doorgetrokken wordt naar de verschillende nevenaspecten en dat op een informele manier wordt gecommuniceerd aan de cliënt en alle andere betrokken partijen. Dit kan alleen in een coöperatieve een meedenkende omgeving waarin mensen graag werken. Voor dat laatste gaan we. In het belang van de medewerkers en dus ook in het belang van onze cliënt.