Jan Tuerlinckx
Jan is stichtend vennoot van Tuerlinckx Tax Lawyers en bouwde het advocatenkantoor uit tot een nationaal netwerk met kantoren in Antwerpen, Westerlo, Hasselt en Luik.
Dave van Moppes
Dave is stichtend vennoot van Tuerlinckx Tax Lawyers. Dave adviseert cliënten preventief (risk assessment – compliance) bij fiscale vraagstukken en begeleidt hen inzake fiscale geschillen en procedures.
Charlotte Lardenoit
Charlotte is vennoot bij Tuerlinckx Tax Lawyers. Zij heeft een bijzondere expertise opgebouwd voor wat betreft betwisting met de fiscus. Die kunnen zowel nationaal als internationaal zijn.
Luc Van Helshoecht
Luc houdt zich bezig met de algemene fiscaliteit en adviseert en verdedigt de belangen van cliënten zowel bij onderhandelingen met de belastingdiensten, als in de administratieve fase en tijdens een gerechtelijke procedure.
Zoë Van Hese
Binnen het team van Tuerlinckx Tax Lawyers legt Zoë zich voornamelijk toe op PRIVATE, ESTATE, CORPORATE en CRIMINAL aangelegenheden.  Zij behandelt binnen het kantoor aspecten van familiaal vermogensrecht, erfrecht, contractenrecht, vennootschapsrecht, vastgoedrecht, schenk- en registratierechten en de vermogensrechtelijke aspecten van het strafrecht. 
Baptistin Alaime
Baptistin specialiseert zich in de TAX en CORPORATE aspecten van fiscaliteit. Zijn werkgebied behelst onder meer de directe en indirecte belastingen.
Pieter Willems
Het werkgebied van Pieter bevindt zich op het kruispunt tussen de TAX, CORPORATE en PRIVATE aspecten van fiscaliteit. Naast de algemene fiscaliteit behartigt hij dossiers in ondernemingsfiscaliteit en commerciële litige.
Dimitri Van Becelaere
Dimitri legt zich bij Tuerlinckx Tax Lawyers voornamelijk toe op de PRIVATE en CORPORATE aspecten van de fiscaliteit. Hij begeleidt familiale vermogens- en successieplanningen, waarbij aandacht wordt besteed aan zowel het privé- als het professionele vermogen binnen de familie.
Bjorn Van Hees
Bjorn heeft een bijzondere interesse voor de TAX en CORPORATE aspecten van fiscaliteit. Bjorn begeleidt cliënten in dossiers van algemene fiscaliteit zoals bijvoorbeeld de technische leerstukken van de aangiftes in de personenbelasting en bij het aftoetsen van rulingaanvragen.
Kenneth Van Acker
Kenneth heeft een bijzondere interesse voor de TAX en PRIVATE aspecten van fiscaliteit. Hij adviseert en onderhandelt in dossiers inzake directe belastingen en begeleidt private vermogensplanningen (estate planning).
Marie-Aude De Maré
Bij Tuerlinckx Tax Lawyers  - in Luik en Antwerpen - houdt Marie-Aude zich bezig met algemene belastingen. Ze adviseert en verdedigt de belangen van klanten niet alleen in onderhandelingen met belastingdiensten, maar ook tijdens de administratieve fase en in gerechtelijke procedures.
Tisha Dujardin
Bij Tuerlinckx Tax Lawyers heeft Tisha een bijzondere interesse voor TAX, BTW en de PRIVATE aspecten van de fiscaliteit. Zij adviseert en onderhandelt in dossiers inzake directe en indirecte belastingen en ondersteunt bij private vermogensplanning.
Jan Van Hemelen
Bij Tuerlinckx Tax Lawyers legt Jan zich voornamelijk toe op de TAX aspecten van de fiscaliteit. Hij adviseert en begeleidt belastingplichtigen rondom het formeel en materieel recht in de directe belastingen. 
Kenneth Erneste
Het werkgebied van Mr. Kenneth Erneste bevindt zich op het kruispunt tussen de TAX, CORPORATE en PRIVATE aspecten van fiscaliteit. Naast de algemene fiscaliteit behartigt hij dossiers met betrekking tot ondernemingsfiscaliteit en commerciële litige.
Emily Polfliet
Emily Polfliet neemt in combinatie met haar studies deel aan het Junior Program van Tuerlinckx Tax Lawyers. Als paralegal doet ze opzoekwerk voor de advocaten en staat ze hen bij in de behandeling van lopende dossiers.
Ans De Bontridder
Ans managet en stuurt Tuerlinckx Tax Lawyers. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de HR-administratie, jobbeurzen en rekrutering, de begeleiding van deelnemers aan de zomerstages van het kantoor, alsook de begeleiding van stagiair-advocaten, de functioneringsgesprekken en evaluaties, arbeidscontracten en verzekeringen.
Sylvia Van de Velde
Sylvia volgt bij Tuerlinckx Tax Lawyers alle inkomende en uitgaande facturen op en controleert de betalingen en inningen van de facturen.
Muriel Van Honsté
Muriel beheert de agenda’s en zorgt voor de organisatiestructuur. Zij is voorts het eerste aanspreekpunt wat betreft de agenda van Mr. Jan Tuerlinckx.
Helga Madou
Helga is de administratieve draaischijf van het advocatenkantoor. Zij ondersteunt de advocaten op administratief vlak en ze is verantwoordelijk voor het dossiermanagement en procurement.
Bertien Van Peer
Bertien heeft in het kantoorteam een veelzijdige rol. Met haar marketingkennis en -ervaring is ze verantwoordelijk voor de website en social media van Tuerlinckx Tax Lawyers. Ze waakt over de branding van het kantoor en volgt de contacten op met journalisten en de media.
Kris Michielsen
Kris ondersteunt samen met Helga de advocaten op administratief vlak en is dus mede verantwoordelijk voor het dossiermanagement, de juridische bibliotheek van Tuerlinckx Tax Lawyers en de procurement. 

Cultuur

Een hoogstaande dienst is een dienst waarbij niet enkel het hoofdbestanddeel uitmuntend is, maar die perfectie ook doorgetrokken wordt naar de verschillende nevenaspecten en dat op een informele manier wordt gecommuniceerd aan de cliënt en alle andere betrokken partijen. Dit kan alleen in een coöperatieve een meedenkende omgeving waarin mensen graag werken. Voor dat laatste gaan we. In het belang van de medewerkers en dus ook in het belang van onze cliënt.