Jan Tuerlinckx
Jan is stichtend vennoot van Tuerlinckx Tax Lawyers en bouwde het advocatenkantoor uit tot een nationaal netwerk met kantoren in Antwerpen, Westerlo, Hasselt en Luik.
Dave van Moppes
Dave is stichtend vennoot van Tuerlinckx Tax Lawyers. Dave adviseert cliënten preventief (risk assessment – compliance) bij fiscale vraagstukken en begeleidt hen inzake fiscale geschillen en procedures.
Zoë Van Hese
Zoë is een ‘private client lawyer’. Vragen of geschillen over samenleven, nalatenschappen en in het algemeen over familiaal vermogensrecht behoren vanzelfsprekend tot haar vakgebied.
Baptistin Alaime
Baptistin specialiseert zich in de TAX en CORPORATE aspecten van fiscaliteit. Zijn werkgebied behelst onder meer de directe en indirecte belastingen.
Pieter Willems
Het werkgebied van Pieter bevindt zich op het kruispunt tussen de TAX, CORPORATE en PRIVATE aspecten van fiscaliteit. Naast de algemene fiscaliteit behartigt hij dossiers in ondernemingsfiscaliteit en commerciële litige.
Dimitri Van Becelaere
Dimitri richt zich op vermogensplanning en het familiaal vermogensrecht. Hij adviseert en begeleidt cliënten op vlak van successieplanning en levert bijstand in familiale geschillen over erfenissen en schenkingen. Minnelijk als het kan, via gerechtelijke procedures als het moet.
Bjorn Van Hees
De focus en specialiteit van Bjorn ligt bij “benefits & compensations”. Dat is de fiscaliteit van die verbonden is aan beroepsinkomsten, overwegend in dienstverband. Hoe die kwalificeren en belast moeten worden.
Kenneth Van Acker
Kenneth heeft een bijzondere interesse voor de TAX en PRIVATE aspecten van fiscaliteit. Hij adviseert en onderhandelt in dossiers inzake directe belastingen en begeleidt private vermogensplanningen (estate planning).
Tisha Dujardin
Tisha legt zich in hoofdzaak toe op de fiscale procedure inzake directe en indirecte belastingen, maar ook op de materiële aspecten van indirecte belastingen en de (inter)nationale vermogens- en successieplanning.

Jan Van Hemelen
Het praktijkgebied van Jan bevindt zich in de directe belastingen, zijnde de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Hij heeft een bijzondere aandacht voor beleggingsfiscaliteit en roerende inkomsten.
Kenneth Erneste
Het werkgebied van Mr. Kenneth Erneste bevindt zich op het kruispunt tussen de TAX, CORPORATE en PRIVATE aspecten van fiscaliteit. Naast de algemene fiscaliteit behartigt hij dossiers met betrekking tot ondernemingsfiscaliteit en commerciële litige.
Winnie Milbou
Het praktijkgebied van Winnie bevindt zich in de fiscale procedure inzake directe belastingen (personenbelasting en vennootschapsbelasting), alsook in de strafrechtelijke procedure. Zij ontwikkelde daarbij een bijzondere interesse inzake de antiwitwaswetgeving.
Emily Polfliet
Emily Polfliet neemt in combinatie met haar studies deel aan het Junior Program van Tuerlinckx Tax Lawyers. Als paralegal doet ze opzoekwerk voor de advocaten en staat ze hen bij in de behandeling van lopende dossiers.
Ans De Bontridder
Ans managet en stuurt Tuerlinckx Tax Lawyers. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de HR-administratie, jobbeurzen en rekrutering, de begeleiding van deelnemers aan de zomerstages van het kantoor, alsook de begeleiding van stagiair-advocaten, de functioneringsgesprekken en evaluaties, arbeidscontracten en verzekeringen.
Sylvia Van de Velde
Sylvia volgt bij Tuerlinckx Tax Lawyers alle inkomende en uitgaande facturen op en controleert de betalingen en inningen van de facturen.
Muriel Van Honsté
Muriel beheert de agenda’s en zorgt voor de organisatiestructuur. Zij is voorts het eerste aanspreekpunt wat betreft de agenda van Mr. Jan Tuerlinckx.
Helga Madou
Helga is de administratieve draaischijf van het advocatenkantoor. Zij ondersteunt de advocaten op administratief vlak en ze is verantwoordelijk voor het dossiermanagement en procurement.
Kris Michielsen
Kris ondersteunt samen met Helga de advocaten op administratief vlak en is dus mede verantwoordelijk voor het dossiermanagement, de juridische bibliotheek van Tuerlinckx Tax Lawyers en de procurement. 
Luc Van Helshoecht
Luc houdt zich bezig met de algemene fiscaliteit en adviseert en verdedigt de belangen van cliënten zowel bij onderhandelingen met de belastingdiensten, als in de administratieve fase en tijdens een gerechtelijke procedure. Of-counsel.

Cultuur

Een hoogstaande dienst is een dienst waarbij niet enkel het hoofdbestanddeel uitmuntend is, maar die perfectie ook doorgetrokken wordt naar de verschillende nevenaspecten en dat op een informele manier wordt gecommuniceerd aan de cliënt en alle andere betrokken partijen. Dit kan alleen in een coöperatieve een meedenkende omgeving waarin mensen graag werken. Voor dat laatste gaan we. In het belang van de medewerkers en dus ook in het belang van onze cliënt.