Jan Tuerlinckx
Jan is stichtend vennoot van Tuerlinckx Tax Lawyers en bouwde het advocatenkantoor uit tot een nationaal netwerk met kantoren in Antwerpen, Westerlo, Hasselt en Charleroi.
Dave van Moppes
Dave is stichtend vennoot van Tuerlinckx Tax Lawyers. Dave adviseert cliënten preventief (risk assessment – compliance) bij fiscale vraagstukken en begeleidt hen inzake fiscale geschillen en procedures.
Baptistin Alaime
Baptistin is gespecialiseerd in inkomstenbelasting en BTW, zowel wat betreft materiële aspecten als fiscale procedure. Als Franstalige advocaat legt Baptistin zich ook toe op de juridische en fiscale verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië.
Zoë Van Hese
Zoë is een ‘private client lawyer’. Vragen of geschillen over samenleven, nalatenschappen en in het algemeen over familiaal vermogensrecht behoren vanzelfsprekend tot haar vakgebied.
Pieter Willems
Het werkgebied van Pieter bevindt zich op het kruispunt tussen de TAX, CORPORATE en PRIVATE aspecten van fiscaliteit. Naast de algemene fiscaliteit behartigt hij dossiers in ondernemingsfiscaliteit en commerciële litige.
Romy Geysen
Romy legt zich uitsluitend toe op het straf – en strafprocesrecht. Er zal steeds worden getracht een eerlijk en praktisch advies te verlenen. Hierbij staat de interesse in de context en de persoon achter de cliënt voorop.
Dimitri Van Becelaere
Dimitri richt zich op vermogensplanning en het familiaal vermogensrecht. Hij adviseert en begeleidt cliënten op vlak van successieplanning en levert bijstand in familiale geschillen over erfenissen en schenkingen. Minnelijk als het kan, via gerechtelijke procedures als het moet.
Stéphanie Cassimon
Stéphanie spitst zich voornamelijk toe op asset protection (vermogensbescherming) en asset recovery (vermogensrecuperatie), zowel nationaal als internationaal. Door haar studies in het buitenland kan Stéphanie bogen op een uitgebreid netwerk aan internationale contacten, waar zij steevast beroep op kan doen wanneer een dossier een grensoverschrijdend karakter heeft.
Tisha Dujardin
Tisha legt zich in hoofdzaak toe op het formeel belastingrecht inzake directe en indirecte belastingen, maar ook op de materiële aspecten van indirecte belastingen en het internationaal fiscaal recht. Daarnaast specialiseerde Tisha zich inmiddels ook in het douanerecht.

Bas Minten
Naast de algemene fiscaliteit, legt Bas zich bij Tuerlinckx Tax Lawyers voornamelijk toe op ondernemingsfiscaliteit, alsook op de fiscale aspecten van de vermogens- en successieplanning. Hij is in het bijzonder geïnteresseerd in vennootschapsrechtelijke herstructureringen en in de fiscale behandeling van vastgoedtransacties.
Winnie Milbou
Het praktijkgebied van Winnie bevindt zich in de fiscale procedure inzake directe belastingen (personenbelasting en vennootschapsbelasting), alsook in de strafrechtelijke procedure. Zij ontwikkelde daarbij een bijzondere interesse inzake de antiwitwaswetgeving.
Emily Polfliet
Emily Polfliet neemt binnen het team van Tuerlinckx Tax Lawyers personenbelasting en fiscale procedure tot haar rekening. Emily heeft een ongeziene kennis wat betreft de fiscale procedure.
Toon Proost
Het vakgebied van Toon bevindt zich enerzijds op het terrein van de klassieke fiscaliteit, zoals de vennootschapsbelasting, personenbelasting, internationale fiscaliteit en BTW. Daarnaast staat Toon beleggers bij op het fiscaal vlak van cryptomunten en heeft hij op dit gebied een bijzondere deskundigheid ontwikkeld.
Klaas Francken
Klaas legt zich toe op het ondernemingsstrafrecht, de (internationale) fiscale procedure en het spanningsveld tussen beiden. Daarbij heeft hij een bijzondere interesse in het Europees recht, grondrechten en de procedurele aspecten van het recht, zoals het bewijsrecht.
Paulien Reynders
Paulien heeft naast de algemene fiscaliteit, een bijzondere interesse in het familiaal vermogensrecht (relatievermogensrecht, erfenissen, schenkingen), successieplanning en de fiscale aspecten die hierbij komen kijken.
Arthur Verstichel
Arthur heeft een bijzondere interesse in de vennootschapsbelasting, BTW en alles wat in ruime zin de ondernemingsfiscaliteit aangaat. Daarnaast legt hij zich toe op verschillende facetten van de internationale fiscaliteit voor zowel natuurlijke personen als voor rechtspersonen
Ans De Bontridder
Ans managet en stuurt Tuerlinckx Tax Lawyers. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de HR-administratie, jobbeurzen en rekrutering, de begeleiding van deelnemers aan de zomerstages van het kantoor, alsook de begeleiding van stagiair-advocaten, de functioneringsgesprekken en evaluaties, arbeidscontracten en verzekeringen.
Muriel Van Honsté
Muriel beheert de agenda’s en zorgt voor de organisatiestructuur. Zij is voorts het eerste aanspreekpunt wat betreft de agenda van Mr. Jan Tuerlinckx.
Sylvia Van de Velde
Sylvia volgt bij Tuerlinckx Tax Lawyers alle inkomende en uitgaande facturen op en controleert de betalingen en inningen van de facturen.
Anne Hautphenne
Anne Hautphenne is management assistant bij Tuerlinckx Tax Lawyers. Zij ondersteunt Muriel Van Honsté in haar taak als office manager door onder andere het beheer van de agenda’s en het onthaal van het kantoor in Antwerpen op zich te nemen.
Yasmine Kempenaers
Yasmine is management assistant bij Tuerlinckx Tax Lawyers. Tevens beheert ze de taken van facility management en is verantwoordelijk voor vastgoed gerelateerde zaken.
Sabine Princen
Sabine is Marketing en Communication Officer bij Tuerlinckx Tax Lawyers. Zij is verantwoordelijk voor de marketing, communicatie en coördineert alle externe evenementen voor het kantoor
Celine De Crock
Celine is marketing en management assistant. Ze staat in voor de front-office van het kantoor en werkt mee aan verschillende marketing projecten zoals website, branding, instagram ...
Paul Notteboom
In een snel groeiende omgeving zoekt Paul Notteboom de beste oplossingen om de bestaande en nieuwe processen te automatiseren. Implementatie van nieuwe technologieën met focus op efficiëntie en klantentevredenheid. Zijn doel is om de organisatie als een geoliede machine te laten draaien.

Cultuur

Een hoogstaande dienst is een dienst waarbij niet enkel het hoofdbestanddeel uitmuntend is, maar die perfectie ook doorgetrokken wordt naar de verschillende nevenaspecten en dat op een informele manier wordt gecommuniceerd aan de cliënt en alle andere betrokken partijen. Dit kan alleen in een coöperatieve een meedenkende omgeving waarin mensen graag werken. Voor dat laatste gaan we. In het belang van de medewerkers en dus ook in het belang van onze cliënt.