Pieter Willems

Advocaat Pieter Willems behaalde een Master in de Rechten (KUL, 2017, onderscheiding) en volgde een Master na Master in de Fiscaliteit (UA, 2018, grote onderscheiding). Momenteel volgt hij aan de Katholieke Universiteit Leuven een Master na Master Vennootschapsrecht. Hij werkte tijdens zijn studies als paralegal bij Tuerlinckx Tax Lawyers.

Sinds oktober 2017 is Pieter advocaat bij de Balie van Antwerpen.

Zijn werkgebied bevindt zich op het kruispunt tussen de TAX, CORPORATE en PRIVATE aspecten van fiscaliteit. Naast de algemene fiscaliteit (met advies, bezwaarschriften, ontheffingen, … ) behartigt hij dossiers in ondernemingsfiscaliteit en commerciële litige. Hij begeleidt ook cliënten bij Fusies & Overnames (M&A) en herstructureringen.

Pieter voert zowel voor particulieren als voor ondernemingen een fiscale risk assessment uit, waarbij hij zich ervan bewust is dat de belastingdiensten steeds naar de realiteit kijken. Hij verliest hierbij ook de burgerrechtelijke gevolgen niet uit het oog, want uit ervaring weet hij dat de fiscale impact op het privévermogen centraal staat. Zijn ultieme doel is te zorgen voor een sluitende vermogensbescherming.

Bij de Tuerlinckx Academy spreekt Pieter tijdens seminaries over onder meer ‘De bewijslast in fiscale zaken en de bewijslastverdeling tussen administratie en belastingplichtige.’

pieter.willems@tuerlinckx.eu