Dave van Moppes

Advocaat Dave van Moppes behaalde een Master in de Rechten (KUL, 2005) en vervolgens een Master na Master Vennootschapsrecht (KUL-Brussel, 2006), en het diploma van Gegradueerde in de Fiscale Wetenschappen (EHSAL-FHS 2008).

Dave is stichtend vennoot van Tuerlinckx Tax Lawyers.

Hij is sinds 2006 lid van de Balie van Antwerpen en is gespecialiseerd in de TAX en CRIMINAL aspecten van fiscaliteit. Sedert 2015 is Dave ook lid van de Balie van Luik.

Dave adviseert cliënten preventief (risk assessment – compliance) bij fiscale vraagstukken en begeleidt hen inzake fiscale geschillen en procedures. Hij verdedigt de belangen van particulieren, ondernemers en vennootschappen bij de onderhandeling van een minnelijke schikking of tijdens strafrechtelijke procedures. Dave heeft een jarenlange ervaring op het gebied van fiscale regularisatie, internationale gegevensuitwisseling en de repatriëring van buitenlandse vermogens.

Binnen zijn vakbekwaamheid en interesse in het fiscaal strafrecht ontwikkelde Dave een bijzondere expertise inzake de antiwitwaswetgeving. Hij is lid van de Association of Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) en behaalde als eerste Belgisch fiscaal advocaat het wereldwijd erkende certificaat van Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS).

Dave werd recent ook lid van EFCL - European Fraud and Compliance Lawyers  een sub-vereniging  van het ECBA  - European Criminal Bar Association. 

Dave is tevens vertrouwd met de Belgische en Europese privacywetgeving en verwierf het certificaat van Data Protection Officer bij het Data Protection Instituut.

Tuerlinckx Tax Lawyers en Dave verstrekken – als eerste en voorlopig enige advocatenkantoor – interne antiwitwasopleidingen en workshops voor financiële instellingen, notarissen, advocaten, accountants en belastingconsulenten, boekhouders, fiscalisten, vermogensadviseurs, …

Dave is co-auteur van het boek ‘De vierde Antiwitwasrichtlijn en de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.’ Hij publiceert veelvuldig en wordt vaak gevraagd als spreker voor seminaries over de antiwitwaswetgeving, en over de regularisatie en repatriëring van buitenlandse vermogens.

dave.vanmoppes@tuerlinckx.eu