Een betwisting met een belastingadministratie komt nooit gelegen. De impact ervan op de belastingplichtige kan moeilijk worden overschat. Meer dan in welke aangelegenheid dan ook geldt  in de fiscaliteit het spreekwoord : “better safe than sorry”.

Tuerlinckx Tax Lawyers is specialist in het voeren van betwistingen met de belastingadministratie. Maar er is meer. De daaruit opgebouwde expertise wordt aangewend om cliënten te begeleiden om belastinggeschillen te voorkomen.

Fiscale begeleiding voorkomt een belastinggeschil.

Advies

Naast het klassieke fiscaal advies maakt het kantoor ook een fiscale risicoanalyse. Een structuur moet niet alleen worden uitgedacht, ze moet ook de toetsing van de fiscale administratie of zelfs de rechtbank kunnen doorstaan.

De belastingadministratie is vaak net zo creatief als de belastingplichtige zelf als het aankomt op het uitdenken en bestrijden van fiscale constructies en optimalisaties. De administratieve standpunten en fiscale rechtspraak inzake anti-misbruikbepalingen worden door Tuerlinckx Tax Lawyers op de voet gevolgd.

Fiscaal recht

Tuerlinckx Tax Lawyers begeleidt u bij al uw fiscale vragen en problemen. Het kantoor zorgt voor bijstand bij belastingcontroles en bij discussies en betwistingen met de belastingadministratie, zowel in de administratieve fase als voor de rechtbank.

Wat mag de belastingadministratie en wat niet? Hoe realistisch is de aanspraak van de fiscus? Welke argumenten zijn er die bij de rechtbank het verschil kunnen maken?

Rulings

Voorafgaande beslissingen inzake fiscale discussies kunnen waar gewenst de nodige rechtszekerheid bieden. Tuerlinckx Tax Lawyers heeft de vereiste expertise en ervaring in huis om u en uw adviseurs te begeleiden bij de aanvraag.

Regularisaties

Tuerlinckx Tax Lawyers heeft een grote ervaring in het begeleiden van alle mogelijke fiscale regularisaties. Reeds van bij de voorbereiding van de Eenmalige Bevrijdende Aangifte (EBA) in 2004 begeleiden de advocaten van het kantoor alle mogelijke fiscale regularisaties.

Laatste artikels over TAX

Ontdek hier de laatste artikels die behoren tot deze specialisatie

Maxim Daniel

De “kleine” belastingen die pijn doen

Dat België als federale staat, onderverdeeld in gemeenschappen en gewesten, een wildgroei kent aan bevoegdheden en (fiscale) regels, behoort inmiddels tot de basiskennis van iedere rijksinwoner en is zelfs tot (ver) in het buitenland bekend. Het mag dan ook niet verwonderen dat belastingplichtigen in hun zoektocht naar de minst belaste weg door de bomen het bos niet meer zien. Ongeacht of zij nu op de Vlaamse Vlaktes, in de Brusselse binnenstad of in de Waalse wouden wonen.
Pieter Willems

Overheid, practice what you preach!

Zowel in het Vlaams als federaal parlement incasseerden de financiële instellingen te lande afgelopen week harde kritiek. “Dat het schandalig is hoe banken de door corona getroffen ondernemers behandelen!”
Jan Tuerlinckx

Een rondje Nederlanders jennen

Overheden willen ons, belastingbetalers, graag doen geloven dat er maar één strijd is, en dat zou de strijd tegen de fiscale fraude zijn. Er is nog minstens één andere strijd, maar daar willen de overheden ons liever niets over vertellen. Het is een interne strijd, die ze binnenskamers willen houden.
Jan Tuerlinckx

Waarom wordt iemand fiscaal advocaat?

‘Waarom ik fiscaal advocaat ben geworden’, resoneert Jan Tuerlinckx (49 jaar). ‘Ik ben geen overheidshater, maar ik sta wel sceptisch ten opzichte van hoe de overheid functioneert.