Een betwisting met een belastingadministratie komt nooit gelegen. De impact ervan op de belastingplichtige kan moeilijk worden overschat. Meer dan in welke aangelegenheid dan ook geldt  in de fiscaliteit het spreekwoord : “better safe than sorry”.

Tuerlinckx Tax Lawyers is specialist in het voeren van betwistingen met de belastingadministratie. Maar er is meer. De daaruit opgebouwde expertise wordt aangewend om cliënten te begeleiden om belastinggeschillen te voorkomen.

Fiscale begeleiding voorkomt een belastinggeschil.

Advies

Naast het klassieke fiscaal advies maakt het kantoor ook een fiscale risicoanalyse. Een structuur moet niet alleen worden uitgedacht, ze moet ook de toetsing van de fiscale administratie of zelfs de rechtbank kunnen doorstaan.

De belastingadministratie is vaak net zo creatief als de belastingplichtige zelf als het aankomt op het uitdenken en bestrijden van fiscale constructies en optimalisaties. De administratieve standpunten en fiscale rechtspraak inzake anti-misbruikbepalingen worden door Tuerlinckx Tax Lawyers op de voet gevolgd.

Fiscaal recht

Tuerlinckx Tax Lawyers begeleidt u bij al uw fiscale vragen en problemen. Het kantoor zorgt voor bijstand bij belastingcontroles en bij discussies en betwistingen met de belastingadministratie, zowel in de administratieve fase als voor de rechtbank.

Wat mag de belastingadministratie en wat niet? Hoe realistisch is de aanspraak van de fiscus? Welke argumenten zijn er die bij de rechtbank het verschil kunnen maken?

Rulings

Voorafgaande beslissingen inzake fiscale discussies kunnen waar gewenst de nodige rechtszekerheid bieden. Tuerlinckx Tax Lawyers heeft de vereiste expertise en ervaring in huis om u en uw adviseurs te begeleiden bij de aanvraag.

Regularisaties

Tuerlinckx Tax Lawyers heeft een grote ervaring in het begeleiden van alle mogelijke fiscale regularisaties. Reeds van bij de voorbereiding van de Eenmalige Bevrijdende Aangifte (EBA) in 2004 begeleiden de advocaten van het kantoor alle mogelijke fiscale regularisaties.

Laatste artikels over TAX

Ontdek hier de laatste artikels die behoren tot deze specialisatie

Klaas Francken

Nieuw strafwetboek: Wat u moet weten over de impact op fiscaliteit

Op 8 april 2026 treedt het nieuwe Strafwetboek in werking, wat ook aanzienlijke gevolgen heeft voor de fiscaliteit. De wetgever heeft de nodige aanpassingen doorgevoerd op het niveau van de strafbepalingen en de boetes. Fiscaal advocaat Klaas Francken verduidelijkt.
Jan Tuerlinckx
Winnie Milbou

De maakindustrie onder het fiscale vergrootglas - Fiscale bonus - Automation Magazine Juni 2024/45

Voor veel bedrijven vormt ploegenarbeid een essentieel onderdeel van de operationele activiteit. Ploegenarbeid is een rechtstreeks gevolg van een veranderend economisch landschap en zou moeten leiden tot meer productiviteit, flexibiliteit en werkgelegenheid. Daartegenover staat een hogere loonkost bij ploegenarbeid. Fiscale advocaten Winnie Milbou en Jan Tuerlinckx waarschuwen dat bedrijven moeten opletten dat ze een fiscale bonus wegens ploegenarbeid niet verliezen.
Jan Tuerlinckx

Column Sterck Antwerpen: Fiscaliteit is een bedrijfsstrategie (juni 2024)

Een gemiddeld accountantskantoor heeft tussen de 80 en de 120 deadlines per jaar te respecteren. Dat blijkt uit een studie die wij hierover gemaakt hebben. Een hele klus dus. En toch lijkt er geen rem te staan om nieuwe fiscale verantwoordingen in het leven te roepn... De belastingaangifte is verworden tot een verantwoording van vermogen, eerder dan het vereenvoudigde declareren van de belastbaere inkomsten.
Jan Tuerlinckx

Column J. Tuerlinckx in Trends: Fantasie of Kafka? Nee hoor, een gangbare praktijk. (30/05/2024) (available in FR/ENGL)

U bent een ondernemer, en u hebt niks te verbergen. Dat u onderworpen wordt aan een belastingcontrole, geeft desondanks een lastig gevoel. Maar u weet ook dat ‘compliant’ zijn een onvermijdelijk onderdeel is van ondernemen, en dus ook de controle daarop. En wanneer big brother – wat een moderne overheid is – een controle uitvoert, is dat nu eenmaal ongemakkelijk. Niks aan te doen.