Een betwisting met een belastingadministratie komt nooit gelegen. De impact ervan op de belastingplichtige kan moeilijk worden overschat. Meer dan in welke aangelegenheid dan ook geldt  in de fiscaliteit het spreekwoord : “better safe than sorry”.

Tuerlinckx Tax Lawyers is specialist in het voeren van betwistingen met de belastingadministratie. Maar er is meer. De daaruit opgebouwde expertise wordt aangewend om cliënten te begeleiden om belastinggeschillen te voorkomen.

Fiscale begeleiding voorkomt een belastinggeschil.

Advies

Naast het klassieke fiscaal advies maakt het kantoor ook een fiscale risicoanalyse. Een structuur moet niet alleen worden uitgedacht, ze moet ook de toetsing van de fiscale administratie of zelfs de rechtbank kunnen doorstaan.

De belastingadministratie is vaak net zo creatief als de belastingplichtige zelf als het aankomt op het uitdenken en bestrijden van fiscale constructies en optimalisaties. De administratieve standpunten en fiscale rechtspraak inzake anti-misbruikbepalingen worden door Tuerlinckx Tax Lawyers op de voet gevolgd.

Fiscaal recht

Tuerlinckx Tax Lawyers begeleidt u bij al uw fiscale vragen en problemen. Het kantoor zorgt voor bijstand bij belastingcontroles en bij discussies en betwistingen met de belastingadministratie, zowel in de administratieve fase als voor de rechtbank.

Wat mag de belastingadministratie en wat niet? Hoe realistisch is de aanspraak van de fiscus? Welke argumenten zijn er die bij de rechtbank het verschil kunnen maken?

Rulings

Voorafgaande beslissingen inzake fiscale discussies kunnen waar gewenst de nodige rechtszekerheid bieden. Tuerlinckx Tax Lawyers heeft de vereiste expertise en ervaring in huis om u en uw adviseurs te begeleiden bij de aanvraag.

Regularisaties

Tuerlinckx Tax Lawyers heeft een grote ervaring in het begeleiden van alle mogelijke fiscale regularisaties. Reeds van bij de voorbereiding van de Eenmalige Bevrijdende Aangifte (EBA) in 2004 begeleiden de advocaten van het kantoor alle mogelijke fiscale regularisaties.

Laatste artikels over TAX

Ontdek hier de laatste artikels die behoren tot deze specialisatie

Winnie Milbou

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing onderzoek en ontwikkeling: aandachtspunten

Werkgevers uit de privésector en kennisinstellingen kunnen onder bepaalde voorwaarden korting krijgen op de bedrijfsvoorheffing die ze moeten betalen op de lonen van de onderzoekers die ze tewerkstellen. Let op volgende aandachtspunten:
Winnie Milbou

Bedrijfsvoorheffing: vrijstellingsregimes

“De vrijstellingsregimes in de bedrijfsvoorheffing zijn begeerde fiscale gunstmaatregelen die een directe impact hebben op de liquiditeit binnen de onderneming. Recent werd een wetsontwerp goedgekeurd die de toegangsvoorwaarden tot deze vrijstellingen strikter maakt, dit terwijl de controles door de belastingadministratie fors opgevoerd worden.
Baptistin Alaime
Tisha Dujardin

TAX-ALERT: De forfaitaire belastingplichtige/BTW-plichtige is niet meer…

Vanaf 1 januari 2028 wordt de forfaitaire regeling in BTW en in inkomstenbelastingen afgeschaft, zo blijkt uit de berichten die de FOD Financiën heeft gepubliceerd op haar website (Afschaffing van forfaitaire belastingregelingen zowel inzake btw als inkomstenbelastingen | FOD Financiën (belgium.be))
Jan Tuerlinckx

De nieuwe tollenaars

Eind september zijn de dag en de nacht voor de tweede keer in het jaar even lang. Dat heet de equinox. Daarna valt de duisternis almaar vroeger in. Die duisternis geeft inzicht in de economie. Je kunt dan vaststellen welke ondernemingen nog laat op de avond aan het werk zijn: de lamp brandt nog bij de boekhouders, de accountants en de belasting- consulenten, die belastingaangiftes indienen. Ook in het weekend brandt de lamp daar nog in die periode, al valt dat minder op.