Een betwisting met een belastingadministratie komt nooit gelegen. De impact ervan op de belastingplichtige kan moeilijk worden overschat. Meer dan in welke aangelegenheid dan ook geldt  in de fiscaliteit het spreekwoord : “better safe than sorry”.

Tuerlinckx Tax Lawyers is specialist in het voeren van betwistingen met de belastingadministratie. Maar er is meer. De daaruit opgebouwde expertise wordt aangewend om cliënten te begeleiden om belastinggeschillen te voorkomen.

Fiscale begeleiding voorkomt een belastinggeschil.

Advies

Naast het klassieke fiscaal advies maakt het kantoor ook een fiscale risicoanalyse. Een structuur moet niet alleen worden uitgedacht, ze moet ook de toetsing van de fiscale administratie of zelfs de rechtbank kunnen doorstaan.

De belastingadministratie is vaak net zo creatief als de belastingplichtige zelf als het aankomt op het uitdenken en bestrijden van fiscale constructies en optimalisaties. De administratieve standpunten en fiscale rechtspraak inzake anti-misbruikbepalingen worden door Tuerlinckx Tax Lawyers op de voet gevolgd.

Fiscaal recht

Tuerlinckx Tax Lawyers begeleidt u bij al uw fiscale vragen en problemen. Het kantoor zorgt voor bijstand bij belastingcontroles en bij discussies en betwistingen met de belastingadministratie, zowel in de administratieve fase als voor de rechtbank.

Wat mag de belastingadministratie en wat niet? Hoe realistisch is de aanspraak van de fiscus? Welke argumenten zijn er die bij de rechtbank het verschil kunnen maken?

Rulings

Voorafgaande beslissingen inzake fiscale discussies kunnen waar gewenst de nodige rechtszekerheid bieden. Tuerlinckx Tax Lawyers heeft de vereiste expertise en ervaring in huis om u en uw adviseurs te begeleiden bij de aanvraag.

Regularisaties

Tuerlinckx Tax Lawyers heeft een grote ervaring in het begeleiden van alle mogelijke fiscale regularisaties. Reeds van bij de voorbereiding van de Eenmalige Bevrijdende Aangifte (EBA) in 2004 begeleiden de advocaten van het kantoor alle mogelijke fiscale regularisaties.

Laatste artikels over TAX

Ontdek hier de laatste artikels die behoren tot deze specialisatie

Dave van Moppes

CRS/FATCA: Wat te doen in geval van CRS controle? (video)

Belastingcontrole. Common Reporting Standards: Wat te doen in geval van CRS controle? De Belgische belastingadministratie beschikt via het internationale geautomatiseerde informatiesysteem CRS over informatie die kan leiden tot steeds meer controles. Hoe moet u hierop reageren? Dave Van Moppes legt u alles uit in een video.
Dave van Moppes

CRS/FATCA: CRS Controle tot 5 jaar (video)

Belastingcontrole. Common reporting standards: De Belgische belastingadministratie beschikt over een termijn van 5 tot 7 jaar om de rekeningen van uw cliënten na te kijken en controles en onderzoeken uit te voeren. Zij beschikt dan over een termijn van 24 maanden vanaf het ogenblik waarop zij de CRS-informatie ontvangt om haar belastingheffing vast te stellen.
Dave van Moppes

CRS/FATCA : Controle van buitenlandse rekeningen ( video)

Belastingcontrole. Common reporting standards. Sinds 2017 ontvangt de Belgische belastingadministratie een indrukwekkende hoeveelheid informatie over buitenlandse rekeningen van Belgische belastingplichtigen via het internationale geautomatiseerde informatiesysteem van de CRS (Common Reporting Standard) of de FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Dave Van Moppes legt u alles uit in een Video
Jan Tuerlinckx

Pas op met wat gemeten wordt (Column in Trends 30/06/2022)

Een strategie uitzetten voor een onderneming of een organisatie is geen eenvoudige opgave. In de eerste plaats moet de onderneming die daaraan toe is een missie, een visie en een doel voorop stellen. “Kritische Succes Factoren”, afgekort KSF’s, zijn de elementen die noodzakelijk zijn om dat doel te bereiken