Een betwisting met een belastingadministratie komt nooit gelegen. De impact ervan op de belastingplichtige kan moeilijk worden overschat. Meer dan in welke aangelegenheid dan ook geldt  in de fiscaliteit het spreekwoord : “better safe than sorry”.

Tuerlinckx Tax Lawyers is specialist in het voeren van betwistingen met de belastingadministratie. Maar er is meer. De daaruit opgebouwde expertise wordt aangewend om cliënten te begeleiden om belastinggeschillen te voorkomen.

Fiscale begeleiding voorkomt een belastinggeschil.

Advies

Naast het klassieke fiscaal advies maakt het kantoor ook een fiscale risicoanalyse. Een structuur moet niet alleen worden uitgedacht, ze moet ook de toetsing van de fiscale administratie of zelfs de rechtbank kunnen doorstaan.

De belastingadministratie is vaak net zo creatief als de belastingplichtige zelf als het aankomt op het uitdenken en bestrijden van fiscale constructies en optimalisaties. De administratieve standpunten en fiscale rechtspraak inzake anti-misbruikbepalingen worden door Tuerlinckx Tax Lawyers op de voet gevolgd.

Fiscaal recht

Tuerlinckx Tax Lawyers begeleidt u bij al uw fiscale vragen en problemen. Het kantoor zorgt voor bijstand bij belastingcontroles en bij discussies en betwistingen met de belastingadministratie, zowel in de administratieve fase als voor de rechtbank.

Wat mag de belastingadministratie en wat niet? Hoe realistisch is de aanspraak van de fiscus? Welke argumenten zijn er die bij de rechtbank het verschil kunnen maken?

Rulings

Voorafgaande beslissingen inzake fiscale discussies kunnen waar gewenst de nodige rechtszekerheid bieden. Tuerlinckx Tax Lawyers heeft de vereiste expertise en ervaring in huis om u en uw adviseurs te begeleiden bij de aanvraag.

Regularisaties

Tuerlinckx Tax Lawyers heeft een grote ervaring in het begeleiden van alle mogelijke fiscale regularisaties. Reeds van bij de voorbereiding van de Eenmalige Bevrijdende Aangifte (EBA) in 2004 begeleiden de advocaten van het kantoor alle mogelijke fiscale regularisaties.

Laatste artikels over TAX

Ontdek hier de laatste artikels die behoren tot deze specialisatie

Jan Van Hemelen

F.O.D. financiën viseert Belgische vastgoedcertificaten in Nederland

Antwerpen, 18 september 2020. Voor beleggers die niet geïnteresseerd zijn in een grillige beurs of die op zoek zijn naar een diversificatie van hun vastgoedportefeuille kunnen vastgoedcertificaten een interessante belegging vormen. De emittent van zulke certificaten koopt met de inschrijvingen ervan een onroerend goed aan dat nadien verhuurd wordt.
Bjorn Van Hees
Emily Polfliet

Zoveelste celebrity tegen de domicilielamp

De Israëlische fiscus vertoont Belgische trekjes. Supermodel Bar Refaeli wordt in Israël veroordeeld tot een monsterboete en werkstraf omwille van domiciliefraude. Waakzaamheid blijft ook in België geboden voor personen die zich vaak in het buitenland bevinden om zowel professionele als privé redenen. Lees hieronder voor bijkomende duiding omtrent domiciliefraude in een Belgische context.
Jan Tuerlinckx

Op naar een fiscale zorgplicht

Een Nederlandse ondernemer kwam tijdens de vorige kredietcrisis met zijn vennootschap in zwaar weer terecht. Hij bedacht een creatieve oplossing: hij vroeg bij zijn verzekeraar zijn opgebouwde pensioenkapitaal op en bracht die tijdelijk naar de vennootschap, met het voornemen dat kapitaal weer aan te zuiveren zodra hij opnieuw over financiële middelen beschikte.

Peer Review

Bekijk hier de conclusie en het verslag van de Peer review van het kantoor.