Een betwisting met een belastingadministratie komt nooit gelegen. De impact ervan op de belastingplichtige kan moeilijk worden overschat. Meer dan in welke aangelegenheid dan ook geldt  in de fiscaliteit het spreekwoord : “better safe than sorry”.

Tuerlinckx Tax Lawyers is specialist in het voeren van betwistingen met de belastingadministratie. Maar er is meer. De daaruit opgebouwde expertise wordt aangewend om cliënten te begeleiden om belastinggeschillen te voorkomen.

Fiscale begeleiding voorkomt een belastinggeschil.

Advies

Naast het klassieke fiscaal advies maakt het kantoor ook een fiscale risicoanalyse. Een structuur moet niet alleen worden uitgedacht, ze moet ook de toetsing van de fiscale administratie of zelfs de rechtbank kunnen doorstaan.

De belastingadministratie is vaak net zo creatief als de belastingplichtige zelf als het aankomt op het uitdenken en bestrijden van fiscale constructies en optimalisaties. De administratieve standpunten en fiscale rechtspraak inzake anti-misbruikbepalingen worden door Tuerlinckx Tax Lawyers op de voet gevolgd.

Fiscaal recht

Tuerlinckx Tax Lawyers begeleidt u bij al uw fiscale vragen en problemen. Het kantoor zorgt voor bijstand bij belastingcontroles en bij discussies en betwistingen met de belastingadministratie, zowel in de administratieve fase als voor de rechtbank.

Wat mag de belastingadministratie en wat niet? Hoe realistisch is de aanspraak van de fiscus? Welke argumenten zijn er die bij de rechtbank het verschil kunnen maken?

Rulings

Voorafgaande beslissingen inzake fiscale discussies kunnen waar gewenst de nodige rechtszekerheid bieden. Tuerlinckx Tax Lawyers heeft de vereiste expertise en ervaring in huis om u en uw adviseurs te begeleiden bij de aanvraag.

Regularisaties

Tuerlinckx Tax Lawyers heeft een grote ervaring in het begeleiden van alle mogelijke fiscale regularisaties. Reeds van bij de voorbereiding van de Eenmalige Bevrijdende Aangifte (EBA) in 2004 begeleiden de advocaten van het kantoor alle mogelijke fiscale regularisaties.

Laatste artikels over TAX

Ontdek hier de laatste artikels die behoren tot deze specialisatie

Jan Tuerlinckx

Fiscale schuld, fiscale boete

Als u betrapt wordt op te snel rijden, hangt u een strafrechtelijke boete boven het hoofd. Bent u het niet eens met de minnelijke schikking die u wordt aangeboden, dan blijft u onschuldig tot een onafhankelijke en onpartijdige rechtbank u definitief veroordeelt voor de gepleegde feiten, nadat u zich in alle objectiviteit heeft kunnen verweren
Dave van Moppes

De afkoopwet: Interview in Knack (14.12.2022) met Dave Van Moppes - Kristof Clerix redacteur Knack

De afkoopwet blijft een black box: 9 op de 10 verruimde minnelijke schikkingen zijn in België nooit publiek gemaakt. Dat blijkt uit een onderzoek van Knack, De Tijd en Le Soir. Brussels procureur-generaal Johan Delmulle is alvast niet tegen méér transparantie gekant: ‘Het zou misschien wel de verruimde minnelijke schikkingen demystificeren als in de maatschappelijk gevoelige zaken de bedragen wél worden vrijgeven.’
Jan Tuerlinckx

De slag om het auteursrecht

Auteursrecht
Jan Tuerlinckx

Interview in Trends : Belastinghervorming mist finaliteit en focus.

Intervieuw in Trends: Belastinghervorming mist finaliteit en focus