Een betwisting met een belastingadministratie komt nooit gelegen. De impact ervan op de belastingplichtige kan moeilijk worden overschat. Meer dan in welke aangelegenheid dan ook geldt  in de fiscaliteit het spreekwoord : “better safe than sorry”.

Tuerlinckx Tax Lawyers is specialist in het voeren van betwistingen met de belastingadministratie. Maar er is meer. De daaruit opgebouwde expertise wordt aangewend om cliënten te begeleiden om belastinggeschillen te voorkomen.

Fiscale begeleiding voorkomt een belastinggeschil.

Advies

Naast het klassieke fiscaal advies maakt het kantoor ook een fiscale risicoanalyse. Een structuur moet niet alleen worden uitgedacht, ze moet ook de toetsing van de fiscale administratie of zelfs de rechtbank kunnen doorstaan.

De belastingadministratie is vaak net zo creatief als de belastingplichtige zelf als het aankomt op het uitdenken en bestrijden van fiscale constructies en optimalisaties. De administratieve standpunten en fiscale rechtspraak inzake anti-misbruikbepalingen worden door Tuerlinckx Tax Lawyers op de voet gevolgd.

Fiscaal recht

Tuerlinckx Tax Lawyers begeleidt u bij al uw fiscale vragen en problemen. Het kantoor zorgt voor bijstand bij belastingcontroles en bij discussies en betwistingen met de belastingadministratie, zowel in de administratieve fase als voor de rechtbank.

Wat mag de belastingadministratie en wat niet? Hoe realistisch is de aanspraak van de fiscus? Welke argumenten zijn er die bij de rechtbank het verschil kunnen maken?

Rulings

Voorafgaande beslissingen inzake fiscale discussies kunnen waar gewenst de nodige rechtszekerheid bieden. Tuerlinckx Tax Lawyers heeft de vereiste expertise en ervaring in huis om u en uw adviseurs te begeleiden bij de aanvraag.

Regularisaties

Tuerlinckx Tax Lawyers heeft een grote ervaring in het begeleiden van alle mogelijke fiscale regularisaties. Reeds van bij de voorbereiding van de Eenmalige Bevrijdende Aangifte (EBA) in 2004 begeleiden de advocaten van het kantoor alle mogelijke fiscale regularisaties.

Laatste artikels over TAX

Ontdek hier de laatste artikels die behoren tot deze specialisatie

Emily Polfliet

De bezwaartermijn verlengd naar één jaar

Rond deze tijd vorig jaar was de verlenging van de onderzoeks- en aanslagtermijnen hot topic. Samen met mijn collega Tisha Dujardin lichtten we toen de belangrijkste wijzigingen inzake de fiscale procedure toe (T. DUJARDIN en E. POLFLIET, “Ministerraad keurt voorontwerp goed dat fiscaal landschap ingrijpend zal veranderen”, Fisc.Act. 2022, afl. 27, 1-4). Vandaag richten we de schijnwerpers op een andere termijn die door dezelfde wet van 20 november 2022 werd gewijzigd; de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift in het geval er sprake is van correlatieve overbelasting.
Dave van Moppes

Sancties waarop banken moeten toezien niet altijd zinvol - Opinie in De Tijd (24/08/2023) - Dave Van Moppes

Sancties waarop banken moeten toezien niet altijd zinvol - Dave van Moppes
Luka Houbrechts

Nieuw dubbelbelastingverdrag NEDERLAND-BELGIE

Op 21 juni 2023 ondertekende België en Nederland een nieuw Dubbelbelastingverdrag. Dit nieuwe Verdrag zal het huidige Verdrag uit 2001 vervangen en zo trachten een aantal knelpunten te verhelpen. Beide landen zetten in op vereenvoudiging, de aanpak van misbruik en efficiëntere gegevensuitwisseling en voering van onderzoek.
Dave van Moppes

Trends artikel ZWARTWERK: Partikuliere klanten hebben weinig te vrezen.

Wie op een uitnodiging tot zwartwerk ingaat, riskeert in theorie een belastingverhoging en of strafrechtelijke vervolging. In de praktijk worden particulieren amper vervolgd.