JAN TUERLINCKX

Jan Tuerlinckx

Advocaat Jan Tuerlinckx is Licentiaat in de Rechten (KUL, 1994) en specialiseerde zich zowel in het Fiscaal Recht (EHSAL-FHS, 1995) als in het Vennootschapsrecht (KUB, 1998).

Jan is stichtend vennoot van Tuerlinckx Tax Lawyers en bouwde het advocatenkantoor uit tot een nationaal netwerk met kantoren in Antwerpen, Limburg en Charleroi. De uitbouw van het advocatenkantoor over de taalgrens heen is een bewuste strategie want Tuerlinckx Tax Lawyers wil als nationaal kantoor cliënten bijstaan voor hun belastinggeschillen in heel België.

De uitbreiding op nationaal grondgebied wordt onder meer ingegeven door de vaststelling dat het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB) over de taalgrens heen verschilt en het kantoor ijvert om deze verschillen en interpretaties dichter bij elkaar te laten aansluiten, dit in het voordeel van de belastingplichtige. Het kantoor gelooft voorts dat op termijn een groot aandeel van de fiscale betwistingen zullen worden veroorzaakt door bevoegheidsgeschillen tussen de verschillende overheden in ons land.

Jan is lid van de Balie in Antwerpen en Limburg.

Na een partnerschap in twee fiscale advocatenkantoren, startte Jan in 2011 in Antwerpen met het kantoor Tuerlinckx Tax Lawyers. Hij heeft inmiddels meer dan 20 jaar ervaring in fiscaal-, vennootschaps- en financieelrechtelijke dossiers – zowel op het vlak van onderhandelen als litige – en hij begeleidt jaarlijks diverse belangrijke transacties.

Tuerlinckx Tax Lawyers is gespecialiseerd in fiscaliteit, met een focus op onderhandelingen met de belastingadministratie en de verdediging van de belangen van cliënten bij fiscale geschillen in een procedure voor de rechtbank. Het kantoor adviseert voorts particulieren en ondernemingen inzake alle aspecten van fiscaliteit, van risk assessment tot fiscale estate planning, zodat een vermogen of investeringen onder de Belgische wetgeving fiscaal van het meest gunstige tarief kunnen genieten.

Op internationaal vlak is Jan lid van verschillende advocaten- en fiscale organisaties en onderhoudt hij nauwe contacten met advocatenkantoren met eenzelfde profiel in de ons omringende landen.

Jan is auteur van heel wat artikelen over fiscaliteit. Hij houdt regelmatig voordrachten op studiedagen en seminaries over fiscaal recht en is een veelgevraagd spreker. Zijn artikels en columns verschijnen onder meer in de krant De Tijd en hij publiceert op maandelijkse basis in het economisch weekblad Trends.

Jan is scherp voor de overheid die de Belgische fiscaliteit nodeloos ingewikkeld heeft gemaakt. Hij waakt ook over de rechten van de Belgische belastingplichtigen, onder meer in de discussie met de fiscus over het quasi ongebreidelde bezoekrecht van de belastingadministratie in fiscale geschillen, dit in strijd met Europese regelgeving.

Als expert wordt Jan regelmatig gevraagd voor televisieprogramma's zoals op Kanaal-Z om aan het grote publiek duiding te geven over fiscale onderwerpen in de actualiteit. Zo lanceerde het kantoor in 2013 bij de aangekondigde 'laatste' fiscale regularisatieronde een succesvolle informatieve website waar men alle informatie kon vinden – de overheid bleef hierover in gebreke – over de modaliteiten van deze door de Staat georganiseerde regularisatie. Hij host tevens een maandelijkse talkshow onder de vleugels van het Forum for the Future, waar hij tevens co-voorzitter van is. Hij nodigt er telkens 4 experten uit om te debatteren rond 4 actuele fiscale topics.

De toon van Jan is scherp, onderbouwd en analytisch. Hij zoekt steeds naar faire oplossingen voor de belastingplichtige én de fiscus, en hij streeft naar een fiscaliteit die eerlijk, transparant en duurzaam is.

jan.tuerlinckx@tuerlinckx.eu