Baptistin Alaime

Advocaat Baptistin Alaime behaalde een Master in de Rechten (UCL, 2015) en specialiseerde zich op het vlak van fiscaliteit met een Master na Master Fiscaal Recht (ULB, 2016, grote onderscheiding). 

Sinds 2016 is Baptistin advocaat bij de Balie van Luik. 

Baptistin houdt zich binnen Tuerlinckx Tax Lawyers – in Luik en in Antwerpen – bezig met de algemene fiscaliteit. Hij adviseert en verdedigt de belangen van cliënten zowel bij onderhandelingen met de belastingdiensten, als in de administratieve fase en tijdens een gerechtelijke procedure voor de rechtbank.

Bij Tuerlinckx Tax Lawyers specialiseert Baptistin zich in de TAX en CORPORATE aspecten van fiscaliteit. Zijn werkgebied behelst onder meer de directe (personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-rijksinwoners) en indirecte (BTW, registratie- en successierechten) belastingen. Dankzij zijn ervaring in fiscale litige zorgt Baptistin voor een gefundeerde analyse en risk assessement. Met zijn advies wil hij aan elke cliënt een pragmatische, fiscaal gunstige en sluitende oplossing bieden.

Als advocaat met moedertaal Frans, richt Baptistin zich ook op de fiscaal-juridische verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië. Hij behandelt nationale dossiers met fiscale implicaties aan beide kanten van de taalgrens.

Bij de Tuerlinckx Academy spreekt Baptistin tijdens seminaries over de antiwitwaswetgeving. Hij is eveneens auteur van diverse publicaties over de actuele fiscaliteit, onder meer over BTW, de antiwitwaswetgeving en registratie- en succesierechten.

Al enkele jaren helpt Baptistin beleggers in cryptocurrency's  met belastingzaken. In de loop der tijd heeft hij op dit gebied een bijzondere deskundigheid ontwikkeld. Hij is vertrouwd geraakt met de praktijken in de wereld van de cryptocurrency's, waardoor hij de fiscale gevolgen van de gedane investeringen kan bepalen.

Hij helpt ook cliënten  bij de re-integratie van crypto-inkomsten in fiatvaluta's (zoals de euro of de dollar) bij hun bank. In dit verband leidt hij, zo nodig, fiscale regularisatieprocedures en verzoeken om voorafgaande beslissingen in bij de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken.

 

baptistin.alaime@tuerlinckx.eu