Baptistin Alaime

Vakgebieden

Hij behandelt nationale zaken met fiscale gevolgen aan beide zijden van de taalgrens.

Concrete Zaken

Hij staat regelmatig ondernemingen bij die geconfronteerd worden met audits, met name in de horeca, bouw, onderaanneming, IT, enz.
Hij wordt vaak opgeroepen om op te treden tijdens fiscale controles om ervoor te zorgen dat de fundamentele rechten van de belastingplichtige en de procedureregels worden nageleefd (zie de talrijke seminars die over dit onderwerp worden gegeven).
Zijn ervaring in fiscale geschillen heeft hem geleerd dat niet-naleving van rapportageverplichtingen heel vaak het eerste aanknopingspunt is voor een belastingcontrole. Hij staat dan ook belastingplichtigen bij in fiscale 'compliance', in het bijzonder met betrekking tot het UBO-register.

Baptistin heeft verschillende grote fiscale geschillen in de transportsector opgelost, ook met internationale gevolgen.
Meer in het algemeen verdedigt hij vaak belastingplichtigen met fiscale problemen als gevolg van hun vestiging of aanwezigheid in het buitenland: geschillen over fiscale domicilie, salary-split, verhoudingen binnen een groep, dubbele belastingverdragen, beperking van de aftrek van betalingen naar belastingparadijzen, Kaaimantax, enz. 
Baptistin helpt beleggers in cryptomunten al enkele jaren met de fiscale aspecten ervan. In de loop der jaren heeft hij hier een bijzondere expertise ontwikkeld. Hij is vertrouwd geraakt met de wereld van de cryptomunten, waardoor hij de fiscale gevolgen kan bepalen van uw investeringen terzake. In dit kader is hij co-auteur van het boek "Cryptomunten cryptisch belast", Ertsberg, 2022.

Team

Bij Tuerlinckx Tax Lawyers specialiseert Baptistin zich in de TAX en CRIMINAL aspecten van fiscaliteit.

Seminaries en publicaties

Hij wordt regelmatig als gastspreker gevraagd door professionele organisaties, door cijferberoepers en studentenverenigingen inzake fiscale procedure of de wetgeving betreffende anti-witwas.

Hij houdt regelmatig seminaries, webinars ism het Forum for the Future, NCOI, UCM, Securex Capitant Luik, Teleseminar, KMO Team, East Accountancy, enz.

Seminaries

 • Les conséquences d’une déclaration fiscale tardive ou de l’absence de déclaration » Tuerlinckx Tax Lawyers ;
 • La transposition de la 4ème directive antiblanchiment par la loi du 18 septembre 2017 – formation in—house pour une grande banque ;
 • Les intérêts dans les affaires fiscales – Tuerlinckx Academy ;
 • La nouvelle loi antiblanchiment – Téléseminar
 • Introduction à la législation antiblanchiment – Capitant Luik
 • La fiscalité des produits financiers – Capitant Luik
 • Les aspects légaux des fusions et acquisitions – Capitant Luik
 • Le registre UBO – Ateliers de compétence
 • « Le monde est devenu un village, le secret bancaire une chimère et votre patrimoine une maison de verre" (contexte antiblanchiment, obligations déclaratives et échanges internationales d'informations) – Kluwer
 • Le carryback et autres mesures fiscales prises dans le cadre de la crise du coronavirus – Kluwer
 • La procédure fiscale en impôts sur les revenus – Kluwer
 • La révolution silencieuse de la société simple – Kluwer
 • La révolution silencieuse de la société simple – Forum For the Future
 • La réclamation fiscale Forum For the Future
 • La procédure fiscale en matière de TVA – KMO team
 • Impact concret de la nouvelle loi anti-blanchiment pour les experts-comptables, les fiscalistes, … - Ateliers de compétence
 • La législation antiblanchiment - East Accountancy
 • La TVA sur la rénovation et démolitionreconstruction – East Accountancy
 • CRS et FATCA – Securex
 • Comment réagir à un contrôle fiscal – UCM
 • Itinéraire d’un contrôle fiscal annoncé ou pas « Cafés-conseils » exceptionnel de l’UCM
 • Bons réflexes dans le cadre d’un contrôle fiscal – Forum For the Future
 • Cycle de webinaires sur la procédure fiscale (contrôle, phase de taxation et phase de contestation)
 • Les premiers réflexes à avoir concernant les conséquences fiscales des investissements en cryptomonnaie – Cryptosquare
 •  Exonération du précompte professionnel – Forum For the Future
 •  Le compte-courant, aspects juridiques et fiscaux – Securex
 •  Les conséquences du nouveau régime TVA pour les professions médicales – Securex (vlogs)
 • Les bases de la TVA à 6% sur la démolition-reconstruction – Securex (vlog)
 • Secret Bancaire, UBO et actionnaires, une administration transparente sans tracas – Syneton dans le cadre du congrès Forum For the Future
 • La fiscalité des cryptomonnaies – Capitant Luik
 • La législation anti-blanchiment appliquée aux professions économiques – Formabilis
 • Etc.

 

Publicaties

 

Pers en media

Geschreven pers

 

Televisie

 

Academische carrière

Advocaat Baptistin Alaime behaalde een Master in de Rechten (UCL, 2015) en specialiseerde zich op het vlak van fiscaliteit met een Master na Master Fiscaal Recht (ULB, 2016, grote onderscheiding). 

Baptistin is advocaat bij de Balie van Charleroi. 

baptistin.alaime@tuerlinckx.eu