Dimitri Van Becelaere

Vakgebieden

Dimitri richt zich op vermogensplanning en het familiaal vermogensrecht. Hij adviseert en begeleidt cliënten op vlak van successieplanning en levert bijstand in familiale geschillen over erfenissen en schenkingen. Minnelijk als het kan, via gerechtelijke procedures als het moet.   

Zoals alle advocaten bij Tuerlinckx Tax Lawyers is Dimitri ook fiscalist. Hij is specialist in de indirecte belastingen: bij uitstek schenk- en erfbelasting, maar evenzeer registratierechten of beurstaks.

Concrete zaken

Het behouden van vermogen is vaak een uitdading. Asset protection neemt aan belang toe. Dimitri benadert dit op een gestructureerde wijze. Hij gaat met cliënten na wat de fiscale en familiale impact is van een overlijden op hun vermogen. Aan de hand van testamenten, schenkingen, huwelijkscontract en controlestructuren wordt gewerkt naar de gewenste vermogensplanning.

Als fiscalist is Dimitri een expert wat betreft het gunstregime in de schenk- en erfbelasting voor familiale vennootschappen. Hij kwam recent in verschillende aangelegenheden tussen om constructiefouten in planningen te remediëren en de toepassing van het gunstregime te garanderen.

Hij ontwikkelde tevens een “audit tool” rond familiale maatschappen die nuttig is zowel bij advisering, controle op stabiliteit als bij eventuele betwistingen.

Onvoldoende bekend is dat ook voor de schenk- en erfbelasting rulings kunnen worden aangevraagd. Dimitri is auteur van verschillende rulingaanvragen omtrent successieplanning. Verschillende rulings werden in gezaghebbende vakliteratuur geciteerd.

Dimitri begeleidde complexe nalatenschapsaangiftes en is vaak de partner van notarissen in technische en ingewikkelde aangelegenheden. Voor verschillende banken en vermogensbeheerders leverde hij juridische content aan.

Als advocaat in familiale geschillen is Dimitri “hands on” en komt hij tussen in gerechtelijke betwistingen. Ook als het dringend is. Hij stond cliënten onder meer bij in geschillen over valse testamenten en in afstammingskwesties met DNA-onderzoek.

Team

Dimitri maakt deel uit van het Private Client team.

Publicaties en seminaries

Publicaties :

D. VAN BECELAERE, “Successieplanning in extremis tussen echtgenoten: geen fiscaal misbruik (Noot bij Gent 27 april 2021)”, Bericht aan het Notariaat 2021, nr. 3, 161-165

D. VAN BECELAERE, “Enkele aandachtspunten bij de nieuwe “vriendenerfenis””, Bericht aan het Notariaat 2021, nr. 2, 79-81

Co-auteur “Tien hete hangijzers uit de fiscale praktijk”, (TOPIC VI: Onderhoudsuitkeringen fiscaal onderuit) Die Keure, 2020.

Seminaries :

Fiscaliteit & samenlevingsvormen, De Conferentie, online, 28 september 2021;

Onderhoudsuitkeringen en samenlevingsvormen, IVAAN, online, 24 juni 2021;

Tweede verblijf in 11 hoofdstukken, (specifieke topics: registratierechten, lokale belastingen en erfbelasting), PXL, online, 19 januari 2021;

Dag van de Fiscaliteit 2019: De stille revolutie van de maatschap, Kluwer Opleidingen, Elewijt Center, Elewijt, 28 november 2019;

Het vennootschapsrecht in beweging (specifiek topic: de maatschap), BAB-BKR, De Stroming, Antwerpen, 26 november 2019;

De stille evolutie van de maatschap (2 sessies), Forum For the Future, Brussels Expo, Brussel, 21 november 2019;

Estate Planning Update - Overview of recent Tax & Legal developments, Trends Investment Summit, Brussel, 13 februari 2019;

Het nieuwe erfrecht, VATO, Nazareth, 27 november 2018;

Het nieuwe erfrecht, Tuerlinckx Academy, Westerlo, 26 juni 2018;

Het nieuwe erfrecht in 60 minuten, Groep Anthonissen, Stabroek en Westerlo, 14 en 18 mei 2018.

Shares expertise

Niet-genoteerde aandelen worden gediscrimineerd in de erfbelasting , 25 mei 2020

Hervorming Erfbelasting - Vlaams Regeerakkoord , 2 oktober 2019

De impact van de vennootschap op uw privéleven , 6 juni 2019

 De maatschap: nog steeds relevant als instrument van vermogensplanning , 25 februari 2019

Academische carrière

Dimitri is ingeschreven aan de Balie Provincie Antwerpen sinds 2017.

Hij behaalde een master rechten en een bachelor taal-en letterkunde aan de KU Leuven.

dimitri.vanbecelaere@tuerlinckx.eu