Dimitri Van Becelaere

Vakgebieden

Dimitri richt zich op vermogensplanning en het familiaal vermogensrecht. Zijn praktijk bestaat uit het adviseren en begeleiden van vermogende particulieren op vlak van successieplanning, en het bijstaan van cliënten in familiale geschillen omtrent erfenissen en schenkingen. 

Aanvullend op familiale dossiers verdedigt Dimitri cliënten in fiscale procedures over schenk- en erfbelasting

Concrete zaken

Dimitri begeleidde verschillende families en vermogende particulieren met het opstellen en uitwerken van een passende vermogensplanning. Aandacht wordt daarbij besteed aan zowel de familiale als de fiscale aspecten. In dat kader begeleidde hij cliënten met het opzetten van controlestructuren bij schenkingen, het opstellen van testamenten en het uittekenen van huwelijks-/samenlevingsovereenkomsten.

Dimitri beperkt zich niet tot een adviserende rol. Hij stond cliënten bij in uiteenlopende familiale geschillen gaande van afstammingskwesties en betwistingen van testamenten tot complexe vereffeningen-verdeling van nalatenschappen.

Op fiscaal vlak behandelde Dimitri verschllende fiscale geschillen met de belastingdienst (schenk- en erfbelasting). Hij wordt vaak gevraagd om fiscaal advies te verlenen omtrent bestaande vermogensplanningen en om (complexe) aangiftes nalatenschap te verzorgen.

 

Team

Dimitri maakt deel uit van het Private Client team.

 

Publicaties en seminaries

Publicaties :

D. VAN BECELAERE, “Familiale vennootschappen en residentieel vastgoed. Biedt het Grondwettelijk Hof een oplossing voor de toepassing van het gunstregime in de erfbelasting?”, RABG 2022, nr. 17, 1258-1262

D. Van Becelaere, "Geen tweemaal erfbelasting op onverdeelde bankrekeningen" (noot onder Gent 30 maart 2021), TFR 2023/6, nr. 638, 284-287.

D. VAN BECELAERE, “Successieplanning in extremis tussen echtgenoten: geen fiscaal misbruik (Noot bij Gent 27 april 2021)”, Bericht aan het Notariaat 2021, nr. 3, 161-165

D. VAN BECELAERE, “Enkele aandachtspunten bij de nieuwe “vriendenerfenis””, Bericht aan het Notariaat 2021, nr. 2, 79-81

Co-auteur “Tien hete hangijzers uit de fiscale praktijk”, (TOPIC VI: Onderhoudsuitkeringen fiscaal onderuit) Die Keure, 2020.

Seminaries :

Fiscaliteit & samenlevingsvormen, De Conferentie, online, 28 september 2021;

Onderhoudsuitkeringen en samenlevingsvormen, IVAAN, online, 24 juni 2021;

Tweede verblijf in 11 hoofdstukken, (specifieke topics: registratierechten, lokale belastingen en erfbelasting), PXL, online, 19 januari 2021;

 

Shares expertise

Niet-genoteerde aandelen worden gediscrimineerd in de erfbelasting , 25 mei 2020.

 

Academische carrière

Dimitri is ingeschreven aan de Balie Provincie Antwerpen sinds 2017.

Hij behaalde een master rechten en een bachelor taal-en letterkunde aan de KU Leuven.

dimitri.vanbecelaere@tuerlinckx.eu