Emily Polfliet

Vakgebieden

Emily Polfliet heeft twee kerncompetenties: personenbelasting en fiscale procedure.

De technische leerstukken van de personenbelasting hebben geen geheimen voor Emily. Of u nu verloren loopt in het kluwen van de woonbonus, de berekening en toerekening van belastingverminderingen of de belastbaarheid als beroepsinkomsten, het behoort allemaal tot haar kerncompetentie. Samen met Bjorn Van Hees behandelt ze op intensieve wijze diverse vraagstukken inzake “benefits & compensations”. Zulks zowel in advisering als ondersteuning bij betwisting.

In de marge van haar professionele activiteiten werkt Emily samen met Jan Tuerlinckx aan het naslagwerk “Het bezwaarschrift”, waarmee een onbegrijpelijke leemte in fiscale vakliteratuur wordt opgevuld. Onbegrijpelijk omdat hoewel het bezwaarschrift de kern van de administratieve geschillenbeslechting is, er geen dergelijk naslagwerk beschikbaar is. “Als je naar de boekenplank gaat voor een boek en bestaat niet, dan moet je zelf schrijven”, luidt haar devies. Het meer dan 250 pagina’s tellende werk zal gepubliceerd worden in het laatste kwartaal van 2021.  Met haar diepgaand onderzoek was Emily ook de drijvende kracht achter het 6 uur durende seminarie “Bezwaarschrift binnenstebuiten” een coproductie van NCOI Learning (voorheen Kluwer Opleidingen) en Tuerlinckx Tax Lawyers. Het behoeft dan ook geen bijkomend betoog dat Emily weet waarover ze praat als het over het formeel fiscaal recht (lees: de fiscale procedure) gaat.

Concrete zaken

Emily legde de foutieve berekening van “de belasting staat” (onderdeel van de berekening in de personenbelasting) bloot, met als gevolg dat in heel wat gevallen opzegvergoedingen van ontslagen werknemers met verschillende duizenden euro’s in het nadeel van de belastingplichtige worden berekend. Dit onnauwkeurig omgaan met de belastingberekening vanwege de overheid benadeelt eveneens gezinnen waarbij één van de partners in het buitenland tewerk is gesteld. Meer in het bijzonder met betrekking tot de toerekening van verminderingen en belastingvrije sommen. Zij adviseert en voert administratieve procedures ter zake.

Op het technische vlak adviseerde zij over de nauwelijks bekende meeneembaarheid van woonbonus.

Dat de administratie op fiscale grensverkenning is, is haar ook duidelijk. Emily waakt er mee over dat in het bijzonder op het vlak van pensioenfiscaliteit de belastingadministratie aan de juiste zijde van de grens blijft. Dit in het bijzonder met betrekking tot de berekening van de 80%-grens en toepassing van zogenoemde “back service” bij IPT’s (individuele pensioentoezeggingen).

Inzake “benefits & compensations” werkt ze onder andere mee aan de rulingpraktijk inzake vergoedingen voor auteursrecht en complexe internationale tewerkstellingen.

Team

Emily maakt deel uit van het team TAX.

Publicaties en seminaries

Seminaries:

“Tweede verblijven”, PXL Hogeschool, Hasselt, 2021.

“Bezwaarschrift binnenstebuiten”, NCOI Learning, Antwerpen, 2020. 

“5 zaken die u nog niet wist over het bezwaarschrift”, Forum for the Future, Brussel, 2020.

“De wreedheid van de forfaitaire belastbare basis” in het kader van Tien hete hangijzers uit de fiscale praktijk, Tuerlinckx Academy, 2020.

Shares Expertise

Zoveelste celebrity tegen de domicilielamp , 22 september 2020

Academische carrière

Master afstudeerrichting fiscaal recht UAntwerpen (2020)

Bachelor rechten UAntwerpen (2018)