Emily Polfliet

Vakgebieden

Emily Polfliet heeft twee kerncompetenties: personenbelasting en fiscale procedure.

De technische leerstukken van de personenbelasting hebben geen geheimen voor Emily. Of u nu verloren loopt in het kluwen van de woonbonus, de berekening en toerekening van belastingverminderingen of de belastbaarheid als beroepsinkomen, het behoort allemaal tot haar kerncompetentie. Samen met Tisha Dujardin behandelt ze op intensieve wijze diverse vraagstukken inzake “benefits & compensations”. Zulks zowel in advisering als ondersteuning bij betwisting.

Concrete zaken

Emily legde de foutieve berekening van “de belasting staat” (onderdeel van de berekening in de personenbelasting) bloot, met als gevolg dat in heel wat gevallen opzegvergoedingen van ontslagen werknemers met verschillende duizenden euro’s in het nadeel van de belastingplichtige worden berekend. Dit onnauwkeurig omgaan met de belastingberekening vanwege de overheid benadeelt eveneens gezinnen waarbij één van de partners in het buitenland tewerk is gesteld. Meer in het bijzonder met betrekking tot de toerekening van verminderingen en belastingvrije sommen. Zij adviseert en voert administratieve procedures ter zake.

Op het technische vlak adviseerde zij over de nauwelijks bekende meeneembaarheid van woonbonus.

Dat de administratie op fiscale grensverkenning is, is haar ook duidelijk. Emily waakt er mee over dat in het bijzonder op het vlak van pensioenfiscaliteit de belastingadministratie aan de juiste zijde van de grens blijft. Dit in het bijzonder met betrekking tot de berekening van de 80%-grens en toepassing van zogenoemde “back service” bij IPT’s (individuele pensioentoezeggingen).

Inzake “benefits & compensations” werkt ze onder andere mee aan de rulingpraktijk inzake vergoedingen voor auteursrecht en complexe internationale tewerkstellingen.

Team

Emily maakt deel uit van het team TAX.

Publicaties en seminaries

Seminaries

Emily wordt door verschillende organisaties zoals Salar, NCOI, WeLearn, Forum for the Future of de PXL Hogeschool, enz. gevraagd voor lezingen, webinars te verzorgen voor een doelgroep van cijferberoepers, juridische beroepen en/of studenten. Een kleine greep uit de behandelde topics: tweede verblijven, Bezwaarschrift binnenstebuiten, de wreedheid van de forfaitaire belastbare basis, Dubbelbelastingverdragen, enz.

Shares Expertise

Betonstop, 27 april 2022;

De aangifte van een goed in het buitenland – wat u moet weten, 15 september 2021;

Zoveelste celebrity tegen de domicilielamp, 22 september 2020.

Academische carrière

Master afstudeerrichting fiscaal recht UAntwerpen (2020)

Bachelor rechten UAntwerpen (2018)

Emily.polfliet@tuerlinckx.eu