Winnie Milbou

Vakgebieden

Winnie legt zich in hoofdzaak toe op het fiscaal strafrecht en het formeel belastingrecht inzake directe en indirecte belastingen. Zij specialiseerde zich in het bijzonder in procedures omtrent vrijstellingen in de bedrijfsvoorheffing enerzijds en het spanningsveld tussen het fiscaal recht en het strafrecht anderzijds. Binnen Tuerlinckx Tax Lawyers begeleidt zij particulieren en ondernemingen die een fiscale controle ondergaan en geeft zij bijstand gedurende fiscale visitaties.

Concrete zaken

Winnie behandelt binnen Tuerlinckx Tax Lawyers fiscale en strafrechtelijke dossiers inzake witwas, fiscale fraude, directe en indirecte belastingen en bedrijfsvoorheffing. Zij heeft in de afgelopen jaren ervaring opgebouwd in onderhandelingen met de belastingadministratie waarbij zij met een procedurele en reactieve dynamiek onderhandelingen voert. Het is dan ook in veel gevallen een minnelijke oplossing die zij tracht na te streven, hetgeen zekerheid geeft voor belastingplichtigen in onzekere conflicten. 

Wanneer deze minnelijke oplossing niet kan gevonden worden, behartigt zij de belangen van cliënten voor Belgische rechtbanken en hoven in de gerechtelijke procedure.

Team

Winnie maakt deel uit van de vakgroepen fiscale en straf procedure.

Zij neemt tevens deel aan de vakgroep rond de fiscaliteit in verband met O&O (onderzoek en ontwikkeling – R&D).

 

Publicaties

https://www.tuerlinckx.eu/nl/shares-expertise/de-fiscale-relevantie-van-het-recht-eigen-omgeving-zichzelf-te-zijn-de-dag-van-de

https://www.tuerlinckx.eu/nl/shares-expertise/vrijstelling-bedrijfsvoorheffing-onderzoek-en-ontwikkeling-aandachtspunten

https://www.tuerlinckx.eu/nl/shares-expertise/bedrijfsvoorheffing-vrijstellingsregimes

Fiscale visitatie, recht op privacy en het gegevensbeschermingsrecht: wat kan en mag de fiscus doen? Voor FHS

Ondernemingsstrafrecht voor de Federale Gerechtelijke Politie

Vrijstellingen in de bedrijfsvoorheffing voor FFF

Academische carrière

Master in de Rechten Universiteit Antwerpen (met onderscheiding, 2020).

Postgraduaat Fiscaal Recht en Fiscale Praktijk (2020 - 2021).

Winnie is ingeschreven aan de Balie Provincie Antwerpen sinds 2020.

winnie.milbou@tuerlinckx.eu