Nouria Belhaddad

 

Vakgebieden

Nouria legt zich in hoofdzaak toe op het formeel belastingrecht inzake directe en indirecte belastingen. Zij heeft een bijzondere interesse in het spanningsveld tussen het fiscaal recht en het strafrecht. Binnen Tuerlinckx Tax Lawyers begeleidt zij particulieren en ondernemingen die een fiscale controle ondergaan en assisteert zij bij procedures omtrent vrijstellingen in de bedrijfsvoorheffingen.

Daarnaast analyseert zij internationale fiscale situaties, en voert waar nodig procedures naar Belgisch, Europees of internationaal recht tegen situaties van dubbele belasting. Verder onderhandelt en procedeert zij in dossiers inzake directe en indirecte belastingen.

 

Concrete zaken

 

Team

Nouria behoort tot het team TAX.

 

Academische Carrière

Master in de Rechten Vrije Universiteit Brussel (2020).

Nouria volgt op dit moment de doorgedreven fiscale opleiding aan de Fiscale Hoge School (Odisee en KULeuven 2023-2025).

Nouria is ingeschreven aan de  Balie van Antwerpen.

Email : nouria.belhaddad@tuerlinckx.eu