Romy Geysen

Vakgebieden

Romy legt zich uitsluitend toe op het straf – en strafprocesrecht.

Er zal steeds worden getracht een eerlijk en praktisch advies te verlenen. Hierbij staat de interesse in de context en de persoon achter de cliënt voorop.

In geval van een procedure zal er een krachtdadige bijstand worden verleend.

Zij verdedigt met een uitgesproken passie de rechten van zowel slachtoffers als daders.

Omwille van haar sterk rechtvaardigheidsgevoel staat steeds een kwaliteitsvolle dienstverlening voorop.

Het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces zijn de basisprincipes waar ten allen tijde dient over te worden gewaakt dat deze ten volle worden gewaarborgd.

Concrete zaken

Ondertussen heeft Romy een ruime ervaring opgebouwd om de belangen van haar cliënten te behartigen voor zowel de Politierechtbanken, de Correctionele Rechtbanken, de Hoven van Beroep en de Hoven van Assisen.

Daarheen de jaren is er een bijzondere interesse gegroeid voor het fiscale strafrecht.

Team

Romy behoort tot het team CRIMINAL.

Publicaties en Seminaries

Romy doceert de werkcolleges strafprocesrecht voor de beroepsopleiding bij de Orde van Vlaamse Balies.

Af en toe geeft Romy les binnen haar vakgebied van het strafrecht voor de permanente vorming voor advocaten, georganiseerd door de Balie van Antwerpen.

Eveneens is zij lid van de vakgroep strafrecht bij de Balie van Antwerpen.

Academische Carrière

Romy behaalde haar diploma Master in de Rechten aan de Universiteit van Antwerpen in juni 2009 en is sindsdien ingeschreven aan de balie.

Na haar stage startte zij haar eigen kantoor te Turnhout, wat uiteindelijk is uitgegroeid tot de associatie TUROLEX Advocaten. Na een lange externe samenwerking met TUERLINCKX TAX LAWYERS, werd deze omgezet naar een interne samenwerking waardoor Romy haar bijkantoor aldaar heeft gevestigd sinds januari 2023.

Romy.geysen@tuerlinckx.eu