Het kantoor adviseert u over het behoud en de overdracht van uw privé- en professioneel vermogen, waarbij aandacht wordt besteed aan zowel fiscale, vennootschapsrechtelijke, familiale en erfrechtelijke aspecten.

Een geïntegreerde aanpak vormt de sleutel tot succes. Waar nodig zorgt het kantoor voor bijstand bij betwistingen waar uw vermogen de inzet van is.

Het is een uitdaging om een vermogen te behouden!

Successie- en vermogensplanning, en begeleiding van familiale vennootschappen

Tuerlinckx Tax Lawyers adviseert u over de overdracht en bescherming van uw privévermogen (Family Wealth Advising), met aandacht voor alle fiscale en familiale gevolgen.

Het advocatenkantoor structureert uw privaat vermogen en organiseert de opvolging bij familiebedrijven (Family Business Advising).

Het kantoor adviseert u bij al uw vragen over schenkingen, testamenten, erfovereenkomsten en overige successieplanningen.

Erfbelasting en registratierechten

Tuerlinckx Tax Lawyers begeleidt u bij al uw vragen en problemen met betrekking tot erfbelasting en registratierechten (waaronder schenkbelasting).

Het kantoor zorgt voor bijstand in geval van discussies en betwistingen met de belastingadministratie, ook voor de rechtbank.

Familiale geschillen en erfrechtelijke discussies

Tuerlinckx Tax Lawyers analyseert uw persoonlijke situatie en adviseert u hoe familiale geschillen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een overlijden of een echtscheiding, voorkomen of beperkt kunnen worden.

Waar familiale geschillen toch zouden ontstaan,  staat het kantoor u bij om uw belangen maximaal te verdedigen.

Onroerend Goed

Tuerlinckx Tax Lawyers begeleidt u bij transacties van vastgoed en adviseert u over de structurering van uw vastgoedpatrimonium.

Laatste artikels over PRIVATE

Ontdek hier de laatste artikels die behoren tot deze specialisatie

Dave van Moppes
Baptistin Alaime
Toon Proost

CRYPTO: Ben ik verplicht mijn cryptorekeningen aan te geven?

Dimitri Van Becelaere

Schenkingen registreren via MyMinFin: waar houdt u best rekening mee?

Sinds 1 mei 2022 kunnen roerende schenkingen online geregistreerd worden via MyMinfin. Een digitale stap in de goede richting die zowel de belastingplichtige als de belastingadministratie ten goede komt. Toch dient men waakzaam te zijn voor bepaalde valkuilen. In deze bijdrage wordt ingegaan op de verschillende manieren waarop u een schenking kunt doen en wat de invloed is van de nieuwe registratiemogelijkheid via MyMinFin.
Dimitri Van Becelaere

Erfbelasting op buitenlandse goederen

Almaar meer Belgen kopen vakantieverblijven in het buitenland. Welke gevolgen heeft dit voor de erfgenamen op vlak van erfbelasting? Dienen buitenlandse goederen opgenomen te worden in de aangifte nalatenschap en worden de erfgenamen dan 2x belast op deze buitenlandse goederen? Hieronder gaan we in op deze vragen.
Dimitri Van Becelaere

Testamenten

Wat zijn de mogelijkheden en wat bij vervalsing? Met een testament kunt u uw nalatenschap regelen zoals u dat zelf wenst. Ook jongere personen hebben er vaak belang bij om reeds een testament op te stellen. Denk bijvoorbeeld aan partners die (nog) niet met elkaar gehuwd zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden om een testament op te stellen. U kunt dit volledig zelf schrijven, maar dan dient u enkele voorwaarden in acht te nemen. Anders riskeert u dat uw testament nietig is. Een ander risico is dat het testament van een overledene wordt vervalst voor persoonlijk gewin. Gelukkig zijn daar