Het kantoor adviseert u over het behoud en de overdracht van uw privé- en professioneel vermogen, waarbij aandacht wordt besteed aan zowel fiscale, vennootschapsrechtelijke, familiale en erfrechtelijke aspecten.

Een geïntegreerde aanpak vormt de sleutel tot succes. Waar nodig zorgt het kantoor voor bijstand bij betwistingen waar uw vermogen de inzet van is.

Het is een uitdaging om een vermogen te behouden!

Successie- en vermogensplanning, en begeleiding van familiale vennootschappen

Tuerlinckx Tax Lawyers adviseert u over de overdracht en bescherming van uw privévermogen (Family Wealth Advising), met aandacht voor alle fiscale en familiale gevolgen.

Het advocatenkantoor structureert uw privaat vermogen en organiseert de opvolging bij familiebedrijven (Family Business Advising).

Het kantoor adviseert u bij al uw vragen over schenkingen, testamenten, erfovereenkomsten en overige successieplanningen.

Erfbelasting en registratierechten

Tuerlinckx Tax Lawyers begeleidt u bij al uw vragen en problemen met betrekking tot erfbelasting en registratierechten (waaronder schenkbelasting).

Het kantoor zorgt voor bijstand in geval van discussies en betwistingen met de belastingadministratie, ook voor de rechtbank.

Familiale geschillen en erfrechtelijke discussies

Tuerlinckx Tax Lawyers analyseert uw persoonlijke situatie en adviseert u hoe familiale geschillen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een overlijden of een echtscheiding, voorkomen of beperkt kunnen worden.

Waar familiale geschillen toch zouden ontstaan,  staat het kantoor u bij om uw belangen maximaal te verdedigen.

Onroerend Goed

Tuerlinckx Tax Lawyers begeleidt u bij transacties van vastgoed en adviseert u over de structurering van uw vastgoedpatrimonium.

Laatste artikels over PRIVATE

Ontdek hier de laatste artikels die behoren tot deze specialisatie

Baptistin Alaime

Article Trends Tendances (24/11/2023) par Pierre-Henri Thomas: L'éteau fiscal se reserre sur les détenteurs de cryptomonnaies

Aujourd'hui l'échange internationale d'informations est une réalité, constate Baptistin Alaime
Dave van Moppes

Trends artikel ZWARTWERK: Partikuliere klanten hebben weinig te vrezen.

Wie op een uitnodiging tot zwartwerk ingaat, riskeert in theorie een belastingverhoging en of strafrechtelijke vervolging. In de praktijk worden particulieren amper vervolgd.
Jan Tuerlinckx

Column Jan Tuerlinckx in Trends 13/7/2023: Een zichzelf respecterende overheid geeft de belastingplichtige de mogelijkheid om fouten recht te zetten!

Droger kon het niet, de laatste paragraaf van pagina 53 van het regeerakkoord van de Vivaldi-regering:“De mogelijkheid tot fiscale regularisatie wordt stopgezet per 31.12.2023.” Dat leek toen, in 2020, nog ver weg. Maar over iets minder dan zes maanden wordt het realiteit. De mogelijkheid op fiscale vergiffenis, mits een eerlijke maar aanzienlijke aflaat te betalen, verdwijnt.
Stéphanie Cassimon

Liefde kent geen geografische grenzen.