Het kantoor adviseert u over het behoud en de overdracht van uw privé- en professioneel vermogen, waarbij aandacht wordt besteed aan zowel fiscale, vennootschapsrechtelijke, familiale en erfrechtelijke aspecten.

Een geïntegreerde aanpak vormt de sleutel tot succes. Waar nodig zorgt het kantoor voor bijstand bij betwistingen waar uw vermogen de inzet van is.

Het is een uitdaging om een vermogen te behouden!

Successie- en vermogensplanning, en begeleiding van familiale vennootschappen

Tuerlinckx Tax Lawyers adviseert u over de overdracht en bescherming van uw privévermogen (Family Wealth Advising), met aandacht voor alle fiscale en familiale gevolgen.

Het advocatenkantoor structureert uw privaat vermogen en organiseert de opvolging bij familiebedrijven (Family Business Advising).

Het kantoor adviseert u bij al uw vragen over schenkingen, testamenten, erfovereenkomsten en overige successieplanningen.

Erfbelasting en registratierechten

Tuerlinckx Tax Lawyers begeleidt u bij al uw vragen en problemen met betrekking tot erfbelasting en registratierechten (waaronder schenkbelasting).

Het kantoor zorgt voor bijstand in geval van discussies en betwistingen met de belastingadministratie, ook voor de rechtbank.

Familiale geschillen en erfrechtelijke discussies

Tuerlinckx Tax Lawyers analyseert uw persoonlijke situatie en adviseert u hoe familiale geschillen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een overlijden of een echtscheiding, voorkomen of beperkt kunnen worden.

Waar familiale geschillen toch zouden ontstaan,  staat het kantoor u bij om uw belangen maximaal te verdedigen.

Onroerend Goed

Tuerlinckx Tax Lawyers begeleidt u bij transacties van vastgoed en adviseert u over de structurering van uw vastgoedpatrimonium.

Laatste artikels over PRIVATE

Ontdek hier de laatste artikels die behoren tot deze specialisatie

Dimitri Van Becelaere

Schenken: hoe gaat dat ook alweer?

Sinds 1 mei 2022 kunnen roerende schenkingen online geregistreerd worden via MyMinfin. Een digitale stap in de goede richting die zowel de belastingplichtige als de belastingadministratie ten goede komt. Toch dient men waakzaam te zijn voor bepaalde valkuilen
Dimitri Van Becelaere

Waarom is een testament nuttig?

Met een testament kunt u uw nalatenschap regelen zoals u dat zelf wenst. Ook jongere personen hebben er vaak belang bij om reeds een testament op te stellen. Denk bijvoorbeeld aan partners die (nog) niet met elkaar gehuwd zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden om een testament op te stellen. U kunt dit volledig zelf schrijven, maar dan dient u enkele voorwaarden in acht te nemen. Anders riskeert u dat uw testament nietig is. Een ander risico is dat het testament van een overledene wordt vervalst voor persoonlijk gewin. Gelukkig zijn daar remedies tegen. Hieronder bespreken we het nut van
Dimitri Van Becelaere

Betalen mijn erfgenamen belasting op cryptomunten?

Cryptomunten hebben de afgelopen jaren sterk aan populariteit gewonnen. Wegens het relatief nieuwe karakter en het gebrek aan een duidelijke juridische omkadering, bestaat er nog erg veel onduidelijkheid over de fiscale behandeling van cryptomunten. Bijvoorbeeld in geval van overlijden: moeten uw erfgenamen erfbelasting betalen op uw cryptomunten mocht u overlijden?
Dimitri Van Becelaere

Kan een schenking worden herroepen?

Wanneer u een vermogen heeft opgebouwd denkt u er misschien aan om iemand die u nauw aan het hart ligt hiervan te laten meegenieten. Dit kan bijvoorbeeld door een schenking te doen aan die persoon. Vooraleer u tot een schenking overgaat, is het echter van belang om even stil te staan bij de gevolgen van deze schenking. Wat indien u later spijt zou krijgen van de schenking? Kunt u deze dan zomaar ongedaan maken?