computer en papier

TAX-ALERT: De forfaitaire belastingplichtige/BTW-plichtige is niet meer…

Baptistin Alaime
Tisha Dujardin

Vanaf 1 januari 2028 wordt de forfaitaire regeling in BTW en in inkomstenbelastingen afgeschaft, zo blijkt uit de berichten die de FOD Financiën heeft gepubliceerd op haar website (Afschaffing van forfaitaire belastingregelingen zowel inzake btw als inkomstenbelastingen | FOD Financiën (belgium.be))

Deze regeling kon worden toegepast door beperkte sectoren en slechts onder strikte voorwaarden. Deze voorwaarden werden in voorgaande jaren steeds verstrengd en inmiddels heeft de FOD Financiën bekend gemaakt dat de regeling vanaf 1 januari 2028 geheel afgeschaft zal worden.

De afschaffing heeft vandaag al invloed aangezien je als startende ondernemer sinds 1 januari 2022 geen beroep meer kan doen op het ‘statuut’ van forfaitaire belastingplichtige/BTW-plichtige.

Met andere woorden, kunnen enkel ondernemers die voor aanslagjaar 2022/kalenderjaar 2021 verwezen naar de forfaitaire grondslagen van aanslag om hun belastbare grondslag, dan wel maatstaf van heffing te bepalen, deze blijven gebruiken tot en met aanslagjaar 2028 inzake de inkomstenbelastingen en tot en met 31 december 2027 inzake BTW.

De forfaitaire BTW-regeling die fraudegevoelig is, veroorzaakt reeds verschillende jaren discussies met de belastingadministraties en nu blijkt dat de Belgische Staat er kom af mee wenst te maken.

De forfaitaire belastingplichtige/BTW-plichtige is dus niet meer…

Tuerlinckx Tax Lawyers staat u graag te woord in verband met al uw vragen over deze materie. Gelieve contact op te nemen met

Published under