TUERLINCKX TAX LAWYERS

Tuerlinckx Tax Lawyers is een nationaal advocatenkantoor gespecialiseerd in fiscaal recht. Het kantoor adviseert en begeleidt bedrijven, organisaties en particulieren bij fiscale vragen en fiscaal-juridische procedures en geschillen. Tuerlinckx Tax Lawyers verdedigt de belangen van de belastingplichtige tegenover de overheid.

 

Specialisaties

De kerncompetenties en specialisaties van de advocaten bij Tuerlinckx Tax Lawyers zijn ingedeeld in vier werkdomeinen: TAX, CORPORATE, CRIMINAL en PRIVATE.

Tax

Voorkomen, vermijden en oplossen van belastinggeschillen

Corporate

Overnames, fusies, herstructurering en planning

Criminal

Als uw vermogen strafrechtelijk bedreigd wordt

Private

Privé vermogensstructurering, estate planning, advies implementatie & betwisting met betrekking tot aandelen en vermogen

Missie & Visie

De missie van Tuerlinckx Tax Lawyers is het voorkomen en oplossen van fiscale problemen. Bij Tuerlinckx Tax Lawyers worden alle fiscaal-juridische vraagstukken steeds pragmatisch en holistisch benaderd. Concreet wil dit zeggen dat advocaten en experten samenwerken om elk vanuit de eigen fiscale specialisatie tot de beste oplossing te komen.

CRYPTOMUNTEN CRYPTISCH BELAST

De eerste fiscale en praktische gids over cryptomunten. Kom alles te weten over het boek.

Nieuwste artikels

De advocaten van Tuerlinckx Tax Lawyers zorgen ervoor dat u via het eigen expertiseplatform up-to-date blijft over actuele fiscale topics.

Jan Tuerlinckx

Column J. Tuerlinckx in Trends : Fiscale pacificatie (02/04/2024)

Exact 25 jaar geleden, met de wetten van 15 en 27 maart 1999, werd de “nieuwe” wet fiscale geschillenbeslechting goedgekeurd. Het was een ingrijpende hervorming. Het stelde een definitief einde aan de jurisdictionele functie van de bezwaarfase
Jan Tuerlinckx

Column Sterck Antwerpen : Numerus Clausus op ondernemerschap

Er is een toenmende werkdruk bij de accountants. Veel minder dan bij de oorzaken, wordt stilgestaan bij de gevolgen van deze problematiek.
Jan Tuerlinckx

Columnn J. Tuerlinckx : De slag om de bedrijfsvoorheffing (29/2/2024)

De slag om de bedrijfsvoorheffing DE AUTEUR IS ADVOCAAT-VENNOOT BIJ TUERLINCKX TAX LAWYERS Het innen van de bedrijfsvoorheffing heeft geen zin meer, wanneer de personenbelasting definitief betaald is
Jan Tuerlinckx

Column J. Tuerlinckx: De overtreffende trap van legistiek negationisme - Trends 8 februari 2024

Alvorens we ingaan op de overtreffende trap van ‘legstiek negationisme’, lichten we eerst de basisvorm toe. ‘Negationisme’ staat voor het ontkennen of extreem minimaliseren van algemeen aanvaarde historische feiten. De term ‘legistiek’ is een synoniem voor ‘wetgevingstechniek’. Dat klinkt stuntelig en het is even vaag als ‘legistiek’. Dus houd ik het bij ‘legistiek’, wat staat voor de regels die bij het formuleren van wetten in acht moeten worden genomen.