Specialisaties

De kerncompetenties en specialisaties van de advocaten bij Tuerlinckx Tax Lawyers zijn ingedeeld in vier werkdomeinen:                      TAX, CORPORATE, CRIMINAL en PRIVATE.

Tax

Voorkomen, vermijden en oplossen van belastinggeschillen

Corporate

Overnames, fusies, herstructurering en planning

Criminal

Als uw vermogen strafrechtelijk bedreigd wordt

Private

Privé vermogensstructurering, estate planning, advies implementatie & betwisting met betrekking tot aandelen en vermogen

Missie & Visie

De missie van Tuerlinckx Tax Lawyers is het voorkomen en oplossen van fiscale problemen. Bij Tuerlinckx Tax Lawyers worden alle fiscaal-juridische vraagstukken steeds pragmatisch en holistisch benaderd. Concreet wil dit zeggen dat advocaten en experten samenwerken om elk vanuit de eigen fiscale specialisatie tot de beste oplossing te komen.

Nieuwste artikels

De advocaten van Tuerlinckx Tax Lawyers zorgen ervoor dat u via het eigen expertiseplatform up-to-date blijft over actuele fiscale topics.

Jan Tuerlinckx
Jan Van Hemelen

Fiscale zelfdestructie

De bedrijfsvoorheffing houdt het land recht. Zo­lang de opbrengst hiervan stijgt, ligt de minister van Financiën van de gang van zaken bij de federa­le overheidsdienst Financiën niet wakker:• Aldus sprak een vakbondsbons bij de fiscus. De bedrijfs­voorheffing is het kloppend hart van onze schat­kist. Ze zorgt maandelijks voor de nodige liquidi­teit, rechtstreeks uit de zakken van loontrekkend België. Rechtsfilosofen die zich aan de fiscaliteit wagen, prijzen de bedrijfsvoorheffing - en van voorheffingen in het algemeen - als een efficiënte manier om belasting te innen, en terecht.
Emily Polfliet

De aangifte van een goed in het buitenland - wat u moet weten

Indien u op 1 januari 2021 over een onroerend goed in het buitenland beschikte, dan is de kans groot dat u recent een brief van de dienst Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën in de brievenbus kreeg. Wat is het doel van deze brief, en hoe vult u de bijgevoegde ‘aangifte van een goed in het buitenland’ precies in? En wat met onroerend goederen aangekocht na 1 januari 2021?
Jan Tuerlinckx
Jan Van Hemelen
Bas Jorissen - Archipel Tax Advice

Webinar: Deep IP in Nederland en België

In een internationale rechtsvergelijking, uitgewerkt met onze collega's van Archipel Tax Advice uit Den Haag brengen we u de casus van "medtech". En hoe dit onderzoeksbedrijf uitgroeit tot een winstgevend bedrijf en hoe dit fiscaal aan te maken over landsgrenzen heen.
Jan Tuerlinckx

Tournée générale

Midden in een regeringsvergadering komt een lakei geheel ontdaan binnengestormd. Naar adem happend stamelt hij dat het volk meer dan ongelukkig is. Dat er rumoer ontstaat en dat het naar zijn mening niet onverstandig zou zijn mochten de excellenties enige blijk van appreciatie voor het volk geven. De mensen lijden onder het juk van het coronavirus en de beperkingen en de opofferingen die daarmee gepaard gaan.