TUERLINCKX TAX LAWYERS

Tuerlinckx Tax Lawyers is een nationaal advocatenkantoor gespecialiseerd in fiscaal recht. Het kantoor adviseert en begeleidt bedrijven, organisaties en particulieren bij fiscale vragen en fiscaal-juridische procedures en geschillen. Tuerlinckx Tax Lawyers verdedigt de belangen van de belastingplichtige tegenover de overheid.

 

Specialisaties

De kerncompetenties en specialisaties van de advocaten bij Tuerlinckx Tax Lawyers zijn ingedeeld in vier werkdomeinen: TAX, CORPORATE, CRIMINAL en PRIVATE.

Tax

Voorkomen, vermijden en oplossen van belastinggeschillen

Corporate

Overnames, fusies, herstructurering en planning

Criminal

Als uw vermogen strafrechtelijk bedreigd wordt

Private

Privé vermogensstructurering, estate planning, advies implementatie & betwisting met betrekking tot aandelen en vermogen

Missie & Visie

De missie van Tuerlinckx Tax Lawyers is het voorkomen en oplossen van fiscale problemen. Bij Tuerlinckx Tax Lawyers worden alle fiscaal-juridische vraagstukken steeds pragmatisch en holistisch benaderd. Concreet wil dit zeggen dat advocaten en experten samenwerken om elk vanuit de eigen fiscale specialisatie tot de beste oplossing te komen.

CRYPTOMUNTEN CRYPTISCH BELAST

De eerste fiscale en praktische gids over cryptomunten. Kom alles te weten over het boek.

Nieuwste artikels

De advocaten van Tuerlinckx Tax Lawyers zorgen ervoor dat u via het eigen expertiseplatform up-to-date blijft over actuele fiscale topics.

Baptistin Alaime
Pieter Willems
Emily Polfliet
Joan-Malcolm Maka

Auteursrechten: een update

2022 werd afgesloten met een belangrijke verandering op het gebied van de belastingheffing op inkomsten uit auteursrechten, voortkomend uit de programmawet van 2022. Wij vatten hierbij nog eens kort de krachtlijnen samen betreffende het nieuwe regime inzake auteursrechten alsook het overgangsregime.
Klaas Francken

Nieuw strafwetboek: Wat u moet weten over de impact op fiscaliteit

Op 8 april 2026 treedt het nieuwe Strafwetboek in werking, wat ook aanzienlijke gevolgen heeft voor de fiscaliteit. De wetgever heeft de nodige aanpassingen doorgevoerd op het niveau van de strafbepalingen en de boetes. Fiscaal advocaat Klaas Francken verduidelijkt.
Jan Tuerlinckx
Winnie Milbou

De maakindustrie onder het fiscale vergrootglas - Fiscale bonus - Automation Magazine Juni 2024/45

Voor veel bedrijven vormt ploegenarbeid een essentieel onderdeel van de operationele activiteit. Ploegenarbeid is een rechtstreeks gevolg van een veranderend economisch landschap en zou moeten leiden tot meer productiviteit, flexibiliteit en werkgelegenheid. Daartegenover staat een hogere loonkost bij ploegenarbeid. Fiscale advocaten Winnie Milbou en Jan Tuerlinckx waarschuwen dat bedrijven moeten opletten dat ze een fiscale bonus wegens ploegenarbeid niet verliezen.
Jan Tuerlinckx

Column Sterck Antwerpen: Fiscaliteit is een bedrijfsstrategie (juni 2024)

Een gemiddeld accountantskantoor heeft tussen de 80 en de 120 deadlines per jaar te respecteren. Dat blijkt uit een studie die wij hierover gemaakt hebben. Een hele klus dus. En toch lijkt er geen rem te staan om nieuwe fiscale verantwoordingen in het leven te roepn... De belastingaangifte is verworden tot een verantwoording van vermogen, eerder dan het vereenvoudigde declareren van de belastbaere inkomsten.