TUERLINCKX TAX LAWYERS

Tuerlinckx Tax Lawyers is een nationaal advocatenkantoor gespecialiseerd in fiscaal recht. Het kantoor adviseert en begeleidt bedrijven, organisaties en particulieren bij fiscale vragen en fiscaal-juridische procedures en geschillen. Tuerlinckx Tax Lawyers verdedigt de belangen van de belastingplichtige tegenover de overheid.

 

Specialisaties

De kerncompetenties en specialisaties van de advocaten bij Tuerlinckx Tax Lawyers zijn ingedeeld in vier werkdomeinen: TAX, CORPORATE, CRIMINAL en PRIVATE.

Tax

Voorkomen, vermijden en oplossen van belastinggeschillen

Corporate

Overnames, fusies, herstructurering en planning

Criminal

Als uw vermogen strafrechtelijk bedreigd wordt

Private

Privé vermogensstructurering, estate planning, advies implementatie & betwisting met betrekking tot aandelen en vermogen

Missie & Visie

De missie van Tuerlinckx Tax Lawyers is het voorkomen en oplossen van fiscale problemen. Bij Tuerlinckx Tax Lawyers worden alle fiscaal-juridische vraagstukken steeds pragmatisch en holistisch benaderd. Concreet wil dit zeggen dat advocaten en experten samenwerken om elk vanuit de eigen fiscale specialisatie tot de beste oplossing te komen.

CRYPTOMUNTEN CRYPTISCH BELAST

De eerste fiscale en praktische gids over cryptomunten. Kom alles te weten over het boek.

Nieuwste artikels

De advocaten van Tuerlinckx Tax Lawyers zorgen ervoor dat u via het eigen expertiseplatform up-to-date blijft over actuele fiscale topics.

Emily Polfliet

De bezwaartermijn verlengd naar één jaar

Rond deze tijd vorig jaar was de verlenging van de onderzoeks- en aanslagtermijnen hot topic. Samen met mijn collega Tisha Dujardin lichtten we toen de belangrijkste wijzigingen inzake de fiscale procedure toe (T. DUJARDIN en E. POLFLIET, “Ministerraad keurt voorontwerp goed dat fiscaal landschap ingrijpend zal veranderen”, Fisc.Act. 2022, afl. 27, 1-4). Vandaag richten we de schijnwerpers op een andere termijn die door dezelfde wet van 20 november 2022 werd gewijzigd; de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift in het geval er sprake is van correlatieve overbelasting.
Dave van Moppes

Sancties waarop banken moeten toezien niet altijd zinvol - Opinie in De Tijd (24/08/2023) - Dave Van Moppes

Sancties waarop banken moeten toezien niet altijd zinvol - Dave van Moppes
Luka Houbrechts

Nieuw dubbelbelastingverdrag NEDERLAND-BELGIE

Op 21 juni 2023 ondertekende België en Nederland een nieuw Dubbelbelastingverdrag. Dit nieuwe Verdrag zal het huidige Verdrag uit 2001 vervangen en zo trachten een aantal knelpunten te verhelpen. Beide landen zetten in op vereenvoudiging, de aanpak van misbruik en efficiëntere gegevensuitwisseling en voering van onderzoek.
Dave van Moppes

Trends artikel ZWARTWERK: Partikuliere klanten hebben weinig te vrezen.

Wie op een uitnodiging tot zwartwerk ingaat, riskeert in theorie een belastingverhoging en of strafrechtelijke vervolging. In de praktijk worden particulieren amper vervolgd.