Rekening Courant

28 oktober 2021

Sprekers

Jan Tuerlinckx
Bas Minten
Klaas Francken

Expertise

De sprekers leggen de fiscale voor- en nadelen uit van de rekening courant in de vennootschap.