“De fiscale procedure werd structureel gewijzigd aan het eind van de vorige eeuw. Hoewel deze hervorming destijds een succesverhaal betrof, blijkt dat de “nieuwe” fiscale procedure die destijds werd ingevoerd vandaag niet langer toereikend is. De wijze van controle- en procedurevoeren heeft een totale transformatie ondergaan waarbij het traditionele maatwerk heeft plaatsgemaakt voor bandwerk. De belastingplichtige wordt geconfronteerd met belastingambtenaren die steeds agressiever te werk gaan en worden gestimuleerd door de hen opgelegde taxatietargets. Digitalisering en complexe data-analyses maken ieder dossier overigens complexer. Deze ontwikkelingen hebben niet alleen de efficiëntie van fiscale beslechting uitgedaagd, maar ook de relatie tussen overheid en burger veranderd. 

 

Het huidige klimaat, gekenmerkt door een tekort aan magistraten en een onaanvaardbare achterstand in fiscale zaken, schreeuwt om alternatieve oplossingen. Dit probleem, verergerd door de kritiek van het Europees Hof voor de rechten van de mens, vereist dringende aandacht. Ondanks beloftes van opeenvolgende regeringen om te werken aan een beter begrip tussen de fiscus en de belastingplichtige, blijft concrete actie uit. De noodzaak voor hervorming is duidelijker dan ooit. 

Jan Tuerlinckx, doorgewinterde expert op het gebied van fiscale procedures, heeft zijn visie gebundeld in een omvangrijk document. Mede-auteurs zijn Bas Minten, Senior Associate en Evemie Vits, Support Lawyer.

Volgende topics komen aanbod:

  • De rol van bemiddeling in fiscale zaken.
  • Het betrekken van externe, onafhankelijke deskundigen.
  • De mogelijkheid om het fiscaal middenveld te betrekken bij de fiscale contentieux, iets wat momenteel exclusief in handen is van de overheid.
  • De noodzaak voor erkende, gespecialiseerde onafhankelijke bemiddelaars binnen beroepsorganisaties.

 

De digitalisering, de verhouding tussen de belastingplichtige en de administratie, het toenemend formalisme en de nimmer aflatende complexiteit, maken dat de fiscale geschillenbeslechtiging aan een fundamentele herziening toe is.  In het belang van alle betrokken actoren: de burger, de overheid en het fiscaal middenveld - J. Tuerlinckx