Wordt de tijdelijke regeling van 6% BTW bij afbraak en heropbouw permanent?

Baptistin Alaime
Tisha Dujardin

Inmiddels zijn er berichten gepubliceerd waaruit blijkt dat de regeling van afbraak en heropbouw niet gewoonweg wordt omgezet naar een permanente regeling.

Kort samengevat :

 ✅ UITBREIDING – ONROERENDE WERKZAAMHEDEN: De permanente regeling die al van toepassing was op de 32 centrumsteden zou worden uitgebreid naar het volledige grondgebied van België. Opmerkelijk is dat deze regeling alleen van toepassing is op de onroerende werkzaamheden bij de afbraak en de heropbouw van woningen en dus enkel door de bouwheer kan worden toegepast. Het is daarbij af te wachten of de voorwaarden ook aangepast zullen worden. De toepassing van de tijdelijke regeling werd namelijk strenger ingevuld (200m², enige woning, termijn van vijf jaar, etc.). Zo blijkt uit de nieuwsberichten dat de sociale voorwaarde in verband met de enige woning zal behouden blijven waardoor tweede verblijven uit de boot zouden vallen. ✋

Ook woningen die bestemd zijn voor de sociale verhuur zouden voor de maatregel in aanmerking komen. 

AFGESCHAFT – LEVERINGEN VAN NIEUWE WONINGEN: De levering van nieuwe woningen zou niet langer mogelijk zijn tegen het verlaagd BTW-tarief van 6%.

Er zouden wel overgangsmaatregelen tot eind 2024 worden voorzien voor projecten waarvoor al een omgevingsvergunning is toegekend vóór 30 juni 2023.📆

Wat hier wordt uiteengezet is wat kan worden gelezen in de verschillende nieuwsberichten. Een en ander moet uiteraard nog in de wetgeving worden aangepast en het is dus afwachten welke voorwaarden verbonden zullen worden aan deze ‘nieuwe’ regeling.

De aanpassing werd alvast niet goed onthaald bij de bouwsector aangezien bouwpromotoren niet meer in aanmerkingen zouden komen voor de maatregel 📢

Uiteraard houden wij jullie op de hoogte van elke nieuwe ontwikkeling !

Beide auteurs van het artikel blijven beschikbaar voor bijkomende informatie:

Published under