Webinar: Deep IP in Nederland en België

Jan Tuerlinckx
Bas Jorissen - Archipel Tax Advice

Webinar: Fiscale rechtsvergelijking: "Deep Ip" in Nederland en België.

 

Sprekers:
 

Jan Tuerlinckx
Jan Van Hemelen

Externe sprekers:

Bas Jorissen - Archipel Tax Advice


Datum:

24 augustus 2021

Inschrijflink

Volgt nog. 


Inhoud: 

In Europa (en zeker de Benelux) beseffen ‘we’ dat we grondstofrijk noch lagelonenlanden zijn. Daarom is er een bredere inzet op ‘the brain economy’; services boven productie en in bredere zin een focus op speur- en ontwikkelingswerk, met als doel het voortbrengen van (commercialiseerbaar) intellectueel eigendom. De commissie heeft hierbij als doel gesteld dat binnen de Unie jaarlijks een equivalent van 3% van het BBP in speur- en ontwikkelingswerk wordt geïnvesteerd.

Om dit te faciliteren, kennen zowel Nederland als België speciale innovatieregimes. Die kunnen zien op de kostenkant (“R&D credits”) en op de winstkant (“Patent boxes”). Daarnaast kunnen andere speciale regimes, direct of indirect, gelden voor ‘innovatieve ondernemingen’.

Tegen een achtergrond van een internationale en vooral Europese tendens binnen de winstbelastingen richting bredere grondslagen en lagere tarieven, staan zulke regimes onder druk. Daarnaast kunnen andere -al dan niet budgettaire- maatregelen ertoe leiden dat ontwikkelingsbedrijven de facto nadelig worden belast.

In dit document onderzoeken we hoe de fiscale speciale regimes en algemene systemen van België en Nederland zich tot elkaar verhouden, op basis van een identieke hypothese:

De firma MedTech staat voor de keuze om zich in België of Nederland te vestigen, waar de bedrijfseigenaar ook zal wonen.

MedTech zal vervolgens een onderzoekslaboratorium opzetten waar een revolutionaire en medisch nieuwe luizenshampoo wordt ontwikkeld. In deze fase heeft MedTech nog geen omzet.

In deze ‘cashburnfase’ haalt MedTech geld op bij twee financiers: een Amerikaanse investeerder en een nationale investeerder. Leverage-mogelijkheden worden bekeken.

MedTech betrekt ook werknemers bij het bedrijf en zet een (fiscaal efficiënt) incentive plan op voor 4 laboranten en de laboratoriummanager.

Dit alles met succes, want na 10 jaar ontwikkelen begint de commercialisatie en starten er 10 ‘vette jaren’. In jaar 20 wordt MedTech overgenomen door een multinational.

Published under