Nieuwe rechtspraak over CRS-controles en de grenzen van de bevoegdheden van de fiscus 

Baptistin Alaime
Tisha Dujardin

In nummer 12 van de fiscale actualiteit (Wolters-Kluwer) is een artikel verschenen van fiscale advocaten Tisha Dujardin en Baptistin Alaime met als titel: “Rechtbank geeft bijkomende verduidelijking over de grenzen van de CRS-controles”. 

“ Nieuwe rechtspraak over CRS-controles en de grenzen van de bevoegdheden van de fiscus 

De rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen heeft gesproken!  De bijzondere aanslagtermijn en onderzoekstermijn met betrekking tot de ontvangst van buitenlandse inlichtingen moeten strikt geïnterpreteerd worden aangezien die de uitzondering zijn op de regel. 

Wat betekent dit concreet?  De aanslagtermijn kan alleen gebruikt worden om inkomsten te belasten die zijn verkregen in de jaren waarop de buitenlandse inlichtingen betrekking hebben. En de buitenlandse inlichtingen kunnen alleen worden gebruikt als basis voor onderzoek over de inkomsten verkregen in die specifieke jaren. 

Wat nog belangrijker is: de fiscus kan niet zomaar de inkomsten belasten van alle vijf jaren voorafgaand aan het jaar waarin de buitenlandse inlichtingen werden ontvangen. 

Deze nieuwe rechtspraak is gunstig en komt tegemoet aan de bezorgdheden in de praktijk.  

Lees onze bijdrage in de Fiscale Actualiteit, nr. 12! 

 

Published under