De impact van het nieuwe regime inzake auteursrechten

Pieter Willems
Emily Polfliet

De problematiek van auteursrechten is erg actueel. Tegenstanders van een brede toepassing van het auteursrechtenregime lijken hun slag te hebben thuis gehaald, minstens al door de hele verwarring die er rond het toepassingsgebied ervan is ontstaan. 

Ondanks dat de nieuwe wetgeving gestemd werd op 24 december 2022 (en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2022) is de strijd nog niet gestreden.

In deze omstandigheden is het dus erg moeilijk om met een correct advies te komen. Daarom heeft het team van Tuerlinckx Tax Lawyers  de krachtlijnen gebundeld in een overzichtelijk document.

Wat vindt u in dit handig overzicht? 

  • De krachtlijnen van de nieuwe regelgeving zoals die vanaf 1/1/2023 van toepassing zullen zijn;
  • De toepassing van de overgangsbepalingen;
  • Hoe om te gaan met de nieuwe regelgeving.

 

Interesse?

Heeft u als accountant vaak vragen van klanten omtrent dit topic?

  • Vraag dan een sample versie aan van dit document via seminarie@tuerlinckx.eu;
  • Tuerlinckx Tax Lawyers zal het document co-branden m.a.w. het wordt voorzien van uw logo;
  • Het document is dan klaar om door u verzonden te worden naar uw klanten.

 

Published under