Betrek uw advocaat preventief bij het bedrijfsadvies

Freddy Michiels
Nicole Verstrepen

Recent werden wel enkele richtlijnen aangepast aan de moderne economie, maar het is slechts een begin. Er zal de komende jaren zeer creatief en inventief moeten omgesprongen worden met fondsen om de besparingsfobie te overleven. Om een beter inzicht te krijgen in deze materie, zoals die zich vandaag aanmeldt, nodigden we enkele toonaangevende advocaten, vertrouwd met het bedrijfsleven, uit op een maaltijd en panelgesprek.

Namen plaats bij ons aan tafel:

 • Jan Bergmans (Advocatenkantoor Jan Bergmans)
 • Vicky Buelens (Stroobants Buelens advocaten)
 • Dirk De Beule (A-law International)
 • Dirk Heylen (Vermeulen-Heylen-Michiels)
 • Jan Hofkens (Lydian Advocaten)
 • Johan Kemps (Kemps & Vanstraelen)
 • Sylvia Lagrou (Strade Legale
 • Magda Lauwers (Blienberg advocaten)
 • Fred Niemans (Greenfield advocaten)
 • Virginie Tombeur (Greenfield advocaten)
 • Jan Tuerlinckx (Tuerlinckx Fiscale Advocaten)

Hoe staan zij tegenover de problemen van onze maatschappij en op welke manier kunnen zij de bedrijven inspireren of begeleiden om doeltreffender zaken te doen binnen de perken die de wet ons oplegt. U verneemt het bij verdere raadpleging van dit verslag.

Wie is wie

Jan Bergmans: Advocatenkantoor Jan Bergmans is gevestigd in Reet (Rumst) en actief in ondernemingsrecht, verzekeringszaken en insolventierecht. Het kantoor telt drie medewerkers en we werken ook samen met een aantal freelancers.  

Jan Hofkens: Lydian Advocaten heeft vestigingen in Antwerpen, Brussel en Hasselt en telt 75 advocaten en 30 medewerkers. Wij doen alles wat een onderneming aanbelangt, redelijk breed. Geen familie-, jeugd- of strafrecht, maar wel handels- en vennootschapsrecht. Zelf doe ik arbeidsrecht, in een team van 14 advocaten.

Vicky Buelens: Stroobants Buelens advocaten heeft kantoren in Kapellen, Gent en het centrum van Antwerpen. Stroobants is mijn echtgenoot. Wij zijn met acht advocaten en we trachten ons nuttig te maken in arbeids- en ondernemingsrecht.

Sylvia Lagrou: Strada Legale telt acht advocaten en heeft vestigingen in Brussel en Antwerpen. Zelf houd ik mij vooral bezig met faillissementen en vereffeningen en met handelsrecht voor een aantal grote retailers in ons land. Verder is het kantoor gespecialiseerd in bouwrecht. Wij hebben ook specialisten in echtscheidingen en arbeidsrecht.

Dirk Heylen: Vermeulen Heylen Michiels telt elf advocaten, heeft kantoren in Herselt en Mechelen en is praktisch uitsluitend bezig met sociaal recht in de brede zin van het woord. Ik heb ook arbeidsrecht aan de vroeger Plantyn hogeschool gevolgd.

Fred Niemans: Greenfield advocaten is een kantoor van vijftien advocaten. In onze niche, nl. onroerend goed, handelshuur, concessies en bouwrecht, zijn we met vier. Ik ben ook voormalig voorzitter van de Vereniging van Mede-eigenaars en ik ben medeoprichter van een nieuw digitaal platform, Code544, rond handelshuur, concessies,… dat eind mei/begin juni gelanceerd wordt.

Virginie Tombeur: Ik houd me binnen Greenfield advocaten bezig met aannemingsrecht, mede-eigendom, verhuur en huur. De core-business van Greenfield advocaten is vastgoed in de ruime zin van het woord.

Johan Kemps: Ik ben partner bij advocatenkantoor Kemps & Vanstraelen, een kantoor met 12 medewerkers. Wij zijn bedrijfsadvocaten en staan onze klanten bij in hun klanten- en leveranciersrelaties en in het maken van afspraken met hun medewerkers. We zijn ook actief in bedrijfsstructuur, aandeelhouderschappen,…

Magda Lauwers: Blienberg advocaten werd opgericht in 2014. Sinds 1 mei zijn wij met zes advocaten en vanaf september komt daar nog iemand bij. Zelf focus ik mij op het begeleiden van ondernemingen in hun handelsrelaties met klanten, leveranciers,… op het opstellen van contracten en ook op het begeleiden van bedrijven in moeilijkheden. Daarnaast doet ons kantoor ook strafrecht, vreemdelingenrecht en echtscheidingsrecht.

Jan Tuerlinckx: Tuerlinckx Fiscale Advocaten is een nichekantoor met tien advocaten en vestigingen in Antwerpen, Luik en Westerlo. Mensen denken dat fiscaliteit een deur is, maar achter die deur zit een wereld zei ik altijd en vandaag zeg ik eerder een doolhof. Wij hebben dan ook specialisten om het hele spectrum aan sub-specialiteiten in te vullen.

Dirk De Beule: A-law International heeft verschillende kantoren in België en is zeer internationaal gericht, met bijkantoren in Bulgarije, Roemenië, Vietnam en China (Shanghai).  Ik ben vooral actief in transportrecht, verkeersrecht, huur, aannemingen, echtscheidingen en af en toe een strafzaak. Ons kantoor heeft ook een tak vreemdelingenrecht. Dat bestond nog niet toen ik begon te studeren.

De Orde moedigt voorschot facturen aan 

Wat zijn vandaag de voornaamste knelpunten waaraan advocaten of advocatenkantoren het hoofd moeten bieden?

Dirk De Beule: Het betaald krijgen van erelonen en het ruzie maken met rechtsbijstandsverzekeraars.

Johan Kemps: Zoals bedrijven moeite hebben met het innen van facturen, hebben ook advocatenkantoren moeilijkheden. Het hangt van het type cliënteel af, maar in de particuliere sector is dat minstens even erg. De betaaltermijnen worden stelselmatig verlengd en vermits wij een arbeidsintensieve sector zijn - wij moeten onze eigen mensen onmiddellijk betalen - moeten wij prefinancieren. 50 tot 60 dagen betaaltermijn is eerder regel dan uitzondering.

Johan Bergmans: Dat hebben we voor een stuk in de hand doordat we provisiefacturen kunnen uitsturen. Persoonlijk heb ik weinig problemen om mijn facturen op een redelijke termijn geïnd te zien, maar we financieren inderdaad soms voor. Als je pas volledig afrekent bij het eind van de zaak, ben je aan het voorfinancieren, maar dat ligt dan aan jezelf. Wat het knelpunt rechtsbijstandsverzekeraars betreft, moet je een onderscheid maken tussen advocaten die sporadisch worden aangesteld en ‘vaste’ advocaten. Als vast advocaat kan je met de verzekeringsmaatschappij afspraken maken. Als je sporadisch door de ene of andere rechtsbijstandsverzekeraar wordt aangesteld kan ik de praktijken beamen dat ze er tegenwoordig een sport van maken om de erelonen te betwisten en er wat af te knabbelen. Ze lokken daarmee een verkeerde reactie uit. Je bent geneigd er wat bij te doen, om de betwisting op voorhand in te calculeren.

Is het gebruikelijk om provisie te vragen?

Vicky Buelens: De Orde van Advocaten moedigt dat aan.

Johan Bergmans: Dat is deontologisch verplicht. Als je pas op het einde van je dossier afrekent en je hebt een klant die niet betaalt en het dossier komt voor de Orde, dan zou je als advocaat op de vingers getikt kunnen worden omdat je geen provisies hebt gevraagd.

Virginie Tombeur: Met tussentijdse afrekeningen behoudt je cliënt een overzicht. De cliënt vraagt ook terecht die transparantie en dat behoedt hen van onverwacht hoge eindfacturen, waar de cliënt dan van schrikt.  

Vicky Buelens: Tot vier jaar geleden worstelden wij met, net als vele advocatenkantoren, soms met onze cashflow. Cliënten betaalden vaak erg laat. Wat enorm geholpen heeft, is dat wij nu vaste ereloonovereenkomsten afsluiten, waarbij wij vaste en transparante afspraken maken op basis van een correcte inschatting van het dossier. Ten eerste hebben wij de psychologie van de cliënt aangegrepen. Men is bij aanvang van een dossier veel gebetener en men heeft dan een grotere betalingsbereidheid. Wij factureren dus een grotere provisie dan voorheen. Later, als de psychologie niet meer kan ingezet worden, geven we value elke keer wanneer we een factuur uitschrijven. Deze twee componenten hebben ertoe geleid dat onze facturen stipt betaald worden.

Regelmatige rapportering helpt misverstanden te voorkomen

Worden cliënten op regelmatige basis geïnformeerd over het lot van de dossiers? Wordt er voldoende met de klanten gecommuniceerd over de opvolging van de dossiers? Zijn de advocatenkantoren voldoende transparant?

Sylvia Lagrou: De opvolging is inderdaad een belangrijk punt. Onze officemanager komt twee dagen in de week en houdt alles bij in tabellen. Het resultaat is ongelooflijk. Ik vraag geen provisies, maar factureer wel maandelijks.

Magda Lauwers: Ik factureer ook maandelijks en heb weinig problemen met het innen, maar door de jaren heen is het moeilijker geworden om je prestaties naar waarde te doen schatten. Daar moet je veel energie in steken. Vroeger aanvaardde men sneller dat er een bedrag tegenover je prestatie stond. Door de media hebben we het imago dat we geldwolven zijn.

Vicky Buelens: Er is, terecht, een grotere vraag naar communicatie, transparantie en helderheid, zowel op het vlak van erelonen als op het vlak van de lopende procedure. Wij besteden enorm veel aandacht aan duidelijke en laagdrempelige communicatie én scheppen een realistisch verwachtingspatroon. Cliënten weten dat ze niet de enige cliënt zijn maar verdienen wel de onverdeelde aandacht van hun advocaat. 

Fred Niemans: Maar sommige brieven zijn confidentieel en kan je niet doorgeven aan je cliënten.

Sylvia Lagrou: Je kan wel bepaalde dingen melden.

Vicky Buelens: Wolters Kluwer ontwikkelt voor het toonaangevende advocatensoftwarepakket KLEOS, een nieuwe rapportage tool. Binnenkort zal onze cliënt hierdoor de mogelijkheid krijgen om, in een hyper beveiligde omgeving, in te loggen en online feedback te krijgen over de stand van het dossier. Ons kantoor werd, omwille van onze uitgesproken cliëntgerichte aanpak, geselecteerd om deel te nemen  aan het pilootproject. 

Johan Kemps: Het komt erop neer dat de klant inzage krijgt in de relevante stukken van zijn dossier.

Er wordt dus wel degelijk aan transparantie gewerkt.

Johan Bergmans: Het is een win win situatie. Je verliest geen tijd om uit te leggen hoever een dossier staat. Je cliënt kan zelf kijken.

Johan Kemps: Communiceren geeft een enorme werkdruk. Dat platform is daar een antwoord op.

Is de perceptie nog juist dat een procedure voor sommige rechtbanken toch een lang proces is?

Virginie Tombeur: Het is een knelpunt dat de consument wordt geconfronteerd met een logge en trage structuur en je moet kunnen uitleggen dat dat soms efficiënt is en dat je als advocaat echt een resultaat kan bereiken op een bepaalde manier zonder dat je in een faillissement terecht komt. In het huurrecht bijvoorbeeld duurt het vaak een hele tijd vooraleer je een huurder uit een pand kan zetten. Cliënten zuchten vaak over de periode dat dat in beslag neemt.

Fred Niemans: We komen nu in een compleet ander landschap terecht. De actoren van justitie zijn de cliënten, de rechtbanken en de advocaten. Vroeger was dat een veel geslotener wereld en een geheel dat functioneerde. Vandaag zijn de verwachtingspatronen van de verschillende partijen anders. En dan krijg je een spanningsveld. De werking van de rechtbank kan je moeilijk aangepast noemen aan de huidige verwachtingen, en dan vooral aan die van de cliënten. Voor de cliënten komt dat traag over. Wij zitten op een andere snelheid.

De advocatuur moet nog meer geprofessionaliseerd worden

Jan Tuerlinckx: Ik zie drie knelpunten of bedreigingen. Ten eerste de regelgeving die op ons afkomt en de administratieve verplichtingen die dat met zich mee brengt. We zullen ons anders moeten gaan structureren en echte ondernemingen worden, denk aan BTW, aan dienstenwetgeving, aan preventieve witwaswetging,… Ten tweede is er de professionalisering van ons beroep. De advocatuur is een van de laatste beroepen die echt geprofessionaliseerd moeten worden en waar IT onvoldoende gebruikt wordt bij het maken van een product. Tuerlinckx Advocaten investeert in programma’s die gebruik maken van  Big Data. We moeten immers samen met de cliënt anders omgaan met kennis. Ten derde stel ik hoe langer hoe meer vast dat advocatuur geen eiland meer is. Veel concurrentiële partijen knabbelen aan onze markt. Accountants, notarissen,…  komen allemaal op datzelfde terrein. Wij moeten ons echt de vraag stellen wat onze UPS zijn, wat onze toegevoegde waarde is alvorens we een product aanbieden.

Fred Niemans: De deurwaarders ontwikkelen vandaag een eigen systeem om facturen in te vorderen, zonder tussenkomst van de rechtbank. Als iemand binnen een termijn niet reageert op een deurwaardersaanmaning geldt deze als een vonnis, waarmee kan uitgevoerd worden, voor zover er geen protest is. Zo knabbelen ze aan onze markt. De advocaten staan erbij en kijken ernaar. Volgens de Stafhouder zou dat zo geen vaart lopen…

Sylvia Lagrou: Dat geldt niet voor particulieren.

Jan Tuerlinckx: Dat komt nog.

Dirk De Beule: De advocaat moet wel eerst de zaak bekijken en dan doorgeven aan een deurwaarder. Dat staat in de wet.

Vindt u dat onze wetgeving de evolutie in de maatschappij volgt en zich tijdig aanpast aan de veranderingen die zich in onze maatschappij voordoen ? 

Fred Niemans: De advocatuur loopt hopeloos achter in ons land. Twee jaar geleden bezocht ik in Londen een seminarie over de toekomst van ons beroep. Men stelde bijvoorbeeld dat er nichekantoren zullen komen, en ook andere ontwikkelingen kwamen aan bod. De stafhouder reageerde ‘Dat zal bij ons geen vaart lopen…’. Zo missen we de trein.

Dirk Heylen: Een ander knelpunt is de ondoordachte, onnauwkeurige wetgeving, die een aantal dingen oplost, maar tegelijkertijd nieuwe problemen creëert. Ik denk aan de wet rond het eenheidsstatuut. Toen de ontwerpen voorlagen, waren er al verschillende commentaren, maar er gebeurde niets mee. Het is dan moeilijk om correcte adviezen te geven.

Jan Hofkens: Het is niet allemaal kommer en kwel. De wereld verandert en we moeten ons aanpassen: investeren in IT, in marketing, de verwachtingen van onze cliënt managen,… Wij doen dat al 15 jaar. Wie dat niet doet, heeft de boot gemist. Binnen onze beroepsgroep zijn we nog te conservatief.

Dirk de Beule: Er is een groot verschil tussen de Balie van Antwerpen en de Vlaamse Balie van Brussel. Die werkt toch anders.

Jan Hofkens: Wij worden nergens door de balie gehinderd om te doen wat wij doen. Vorig jaar hadden wij qua resultaat - wij zijn immers ook bedrijven - het beste jaar ooit. Er zijn opportuniteiten in die veranderende markt. Het aantal procedures zien wij afnemen. Wij evolueren meer en meer naar een vertrouwenspersoon, een partner voor onze klanten. De klant wil één aanspreekpunt en wil je visie weten. Dan moet je wel een backoffice en een netwerk hebben om de goede reactie te geven. Als je daarin kan meegaan en dan kan je een mooie relatie met je klanten opbouwen.

Vicky Buelens: Je moet innovatief zijn. Vier jaar geleden hebben wij het platform ontslagadvies.be gelanceerd, waar rechtzoekenden gratis informatie vinden over ontslag. Dat was vroeger volstrekt ondenkbaar. Onze meerwaarde ligt niet in wat in de wet staat maar in onze ervaring, daar betalen cliënten nog graag voor. Momenteel ontwikkelen we nog een veel verregaander platform. Wij geloven heel erg in innovatie en willen hierin een pioniersrol. 

Jan Tuerlinckx: Ik vind het geen probleem dat anderen aan het pleitmonopolie zitten. Ons product zoals wij dat maken, de technologie en de kennis die wij hebben,… is uniek. Wij vrezen de andere disciplines niet omdat ieder metier zijn toegevoegde waarde heeft.     

Ik heb het gevoel dat vandaag iedereen denkt dat hij zelf al een beetje advocaat is.

Sylvia Lagrou: Dat komt door het internet. Er zijn confraters die alles op internet zetten, met de modellen en adviezen erbij… en dan komen de klanten naar jou, en zeggen ‘we kunnen dit toch gebruiken’? Terwijl het vaak onvolledig, onjuist is en daarenboven is iedere casus anders... Je kan niet zomaar modellen overnemen daar je met alle specifieke kenmerken, wensen en behoeftes van iedere zaak dient rekening te houden, alsook nagaan of dit overeenstemt met de heersende wetgeving. 

Jan Tuerlinckx: Het internet is een disruptor geweest in onze sector. Tot voor de komst van het internet was je echt een trusted advisor. Relevante kennis kwam alleen maar van je trusted advisor, want je kon ze moeilijk elders halen. Dan is internet gekomen, met in de eerste plaats de objectieve wetgeving. Dat was verstorend voor ons beroep. Mensen gingen zelf opzoeken, kwamen in wetgeving terecht, kenden de context niet, gingen dingen verkeerd interpreteren en kwamen in conflict met hun trusted advisor. De markt versplinterde. De daaropvolgende fase was die van de social media. Laat ons onszelf als dienstverlener in deze versplinterde markt duidelijker positioneren, met een duidelijke boodschap en proberen met push media ons te positioneren. De toekomst is dat we evalueren van een situatie waarbij de cliënt informatie zoekt, naar een situatie waarbij de informatie de cliënt zoekt. De social media is al een deelintegratie van die benadering, maar nog niet genoeg. Het anders omgaan met je cliënten-data zal ervoor zorgen, dan je haarfijn weet welk probleem je cliënt heeft en dan zijn we terug waar we begonnen zijn, nl. als trusted advisor. Je hebt maar behoefte aan één partij die veel van je weet en dan is de versplintering van de adviseringsmarkt terug weg.

Jan Hofkens: Die nieuwe producten zitten vooral in het combineren van verschillende rechtsgebieden. We zijn allemaal opgeleid in hokjes. Waar betaalt men nog voor? Voor complexiteit, waar verschillende specialisten samenkomen in een product. Neem de fraude bij Studio 100 bijvoorbeeld. Is dat arbeidsrecht? Strafrecht? Privacy recht? Dat is een beetje vanalles. Je moet je als advocaat profileren als expert in dat soort problemen, die complex zijn vanuit de markt.  

Merken jullie een stijging in het preventief vragen van advies door bedrijven? Er doet zich een gelijkaardige evolutie voor bij accountants. 

Dirk Heylen: Advocaten hebben het pluspunt dat ze kunnen adviseren wetende wat er op de rechtbank gebeurt. Dat is een voordeel van het pleitmonopolie dat we hebben. We gebruiken onze ervaring in de rechtbank om zinvol advies te kunnen geven en om oplossingen buiten de rechtbank te vinden. 

Jan Tuerlinckx: Wat ben je nu? Adviseur of advocaat? Voor het opstellen van een huurcontract bijvoorbeeld, zou je daarvoor liever iemand hebben die de rechtbank al eens heeft gezien en weet wat de rechter daarvan vindt? Of iemand die dat alleen maar uit boeken kent?

Magda Lauwers: We moeten ons inderdaad herprofileren en meer naar content gaan. In onze maatschappij is de perceptie gegroeid dat advocaten er zijn voor conflicten. Dit speelt ook omdat wij niet aan vaste tarieven werken. Men weet niet hoeveel het gaat kosten wanneer men b.v. met een contract naar een advocaat gaat om het te laten nalezen. Daarnaast is er de tijd. Veel mensen willen dat contract de volgende dag al tekenen. Daar speelt Blienberg Advocaten op in met online platform www.ask2.legal. Men kan ons met concrete vragen online raadplegen en men weet op voorhand hoeveel het gaat kosten en binnen welke termijn het advies wordt gegeven. Dit kan aan low-cost want een stuk van de overheadkosten vallen weg. Ook kleinere kmo’s hebben juridische partners nodig. Ze hebben vaak zelf geen juridische dienst. We moeten inspelen op die evolutie.

Wat zou u doen als minister van justitie ? 

Wat zouden jullie doen als jullie morgen minister van Justitie zouden zijn?

Virginie Tombeur: Ik zou proberen om het gerechtelijk apparaat, dat nu log overkomt, te moderniseren en veel efficiënter te laten werken. Bovendien zijn hoven en rechtbanken meer dan het kleine, meer zichtbare segment van het strafrecht dat binnen een gans rechtssysteem, op TV en in de media zeer ruim aan bod komt. 

Magda Lauwers: Ik zou ervoor zorgen dat justitie meer rechtszekerheid biedt. Hiervoor is er een groter budget nodig. Als de rechters beter betaald worden en het organisatie van justitie verbeterd wordt, zal ook de kwaliteit verbeteren.  

Sylvia Lagrou:  Wij moeten ons allemaal specialiseren, maar in het Hof van Beroep halen ze de rechters gewoon van de fiscale zetel naar de echtscheidingskamer,… Die moeten wel alles kunnen.

Jan Tuerlinckx:  Ik zie vandaag een verwijdering tussen het volk en de justitie. Er wordt veel incentive gegeven aan de maatschappij om niet verder te procederen: de rolrechten gaan omhoog, de rechtsplegingsvergoeding gaat omhoog,… Dat leidt tot een verzuring van de maatschappij omdat de kleine problemen de weg naar justitie niet vinden. Ik vind het een overheidstaak dat voor de kleine problemen van de burger – het kan ook bemiddeling zijn – de drempel wordt verlaagd om justitie toegankelijk en begrijpelijk te maken. Daarnaast worden wij inderdaad geconfronteerd met rechters die misschien onvoldoende gespecialiseerd zijn, maar in elk geval te weinig tijd krijgen om onze zaken te bekijken. Bij grote zaken zou ik graag een rechter kunnen huren (rent a judge). Die zal tenminste luisteren en zijn tijd nemen.

Jan Hofkens: Ook in de magistratuur zitten er veel goede mensen, hoor. Ze moeten meer middelen krijgen. Nu is er geen ondersteuning met IT, er is onderbemaning, ... de verhalen zijn hallucinant. 

Staat justitie soms niet te ver van de burger ? 

Jan Tuerlinckx: Ik zou justitie ook terug dichter bij het volk brengen. Ik ben akkoord dat het Hof van Assisen wordt afgeschaft. Het klopt dat dat vandaag te oud en te log is. Maar kijk naar Nederland. Daar hebben ze de prejudiciële vraag aan de Hoge Raad ingevoerd. Die vragen worden online gezet en iedereen mag daarop opmerkingen formuleren of technische input geven alvorens de Hoge Raad de prejudiciële vraag beantwoordt. Mooi hoe IT en communicatie justitie opnieuw – en anders dan bij assisen – korter bij de burger kan brengen. In België is het meestal gissen of raden hoe een vonnis van het  het Hof van Cassatie geïnterpreteerd moet worden omdat het zo summier is. 

Vicky Buelens: Het adviserende en preventieve aspect van onze functie zouden we structureel vorm moeten kunnen geven, cfr de adviesraden van Unizo. Zit je in de opstartfase van je bedrijf, dan breng je best een aantal experten rond je samen, ook een advocaat.

Dirk De Beule: Als minister zou ik schrik hebben voor de splitsing. We hebben nu een Waals, Vlaams en Brussels systeem,… dat gaat een probleem geven.

Sylvia Lagrou: Door de regionalisering van de bevoegdheden o.a. inzake huur, kan de handelshuurwetgeving anders zijn in Brussel dan in Vlaanderen. Als dit zo verder gaat kan je alleen nog maar in Vlaanderen werken of je moet je ook specialiseren in Brusselse, Waalse wetgeving en dit in zo'n klein land...

Welk advies kunnen we de kmo’s nog geven met betrekking tot de relatie met de advocatuur?

Jan Hofkens: Als je in een restaurant gaat eten voor 15 euro kan je niet hetzelfde verwachten als voor 50 euro. Dat is ook zo in de advocatuur. Als je naar een advocaat gaat die stelt voor 50 euro alle oplossingen op alle problemen te bieden… Dat moet je beseffen. In het belang van je onderneming is een advocaat vandaag gespecialiseerd en dien je er een redelijke prijs voor te betalen. Schrijf daarom elk jaar een stuk budget in voor juridisch advies. Vroeg of laat heb je dat nodig en dan is het voorzien.

Published under