Advocatenkantoor pioniert met Big Data als competitief voordeel

Tuerlinckx Tax Lawyers

Tuerlinckx Fiscale Advocaten is een jong zakelijk advocatenkantoor dat sinds zijn oprichting een grote renommée heeft opgebouwd als experten in fiscaal-  en vennootschapsrecht. Over de jaren heen heeft de praktijk een schat van informatie gegenereerd in de vorm van procesverslagen, white papers, nota’s en professionele emailcorrespondenties. Om deze kennis te structureren en efficiënter te ontsluiten, heeft Tuerlinckx Fiscale Advocaten in Knowliah een technologiepartner gevonden die dankzij text mining de aanwezige big data zal activeren.

Concreet zal Knowliah alle informatie binnnen het advocatenkantoor automatisch en veilig classificeren, en het in een context plaatsen waardoor een snelle zoekopdrachtmogelijk wordt. Aan de basis ligt een systeem van trefwoorden die als metagegevens aan alle informatie worden gekoppeld. Dankzij text mining kan de gebruiker heel gericht simultaan zoeken in een veelvoud van bronnen en de gevonden data in one single view verder analyseren. De enorme tijdswinst en het gebruiksgemak waarmee de relevante bronnen worden ontsloten, zijn de directe voordelen.

Daarnaast kan Tuerlinckx Fiscale Advocaten voortaan het intrinsieke potentieel van de beschikbare informatie beter benutten. “We zijn er van overtuigd dat het proactief hergebruik van big data ook in de advocatuur een competitief voordeel biedt”, vertelt mr. Jan Tuerlinckx, vennoot van het advocatenkantoor. “Met één click hebben we toegang tot grote hoeveelheden teksten tegelijk en leggen we over de vele dossiers heen kruisverbanden wat kan tot leiden tot nieuwe inzichten waarmee we het cliënteel nog beter kunnen ondersteunen in hun zaak.”

Dat Tuerlinckx Fiscale Advocaten als eerste in zijn sector met actieve text mining start, is in lijn met zijn unieke en voor de advocatuur atypische positionering. “Vanaf dag één hebben we voor de professionele organisatiestructuur van een onderneming gekozen en adopteren we instrumenten die in andere sectoren hun nut hebben bewezen. Wij erkennen de rol van big data en hebben met Knowliah de juiste technologische partner gevonden om onze juridische dienstverlening te verrijken,” aldus mr. Tuerlinckx.

“Dienstverlenende organisaties zoals advocatuur zijn afhankelijk van de mate waarin de aanwezige informatie en kennis snel en gericht kan worden ingezet voor hun klanten. Kantoren die deze trend niet volgen zullen zich gewoon niet kunnen handhaven” stelt Hans Van Heghe, oprichter en CEO van Knowliah. “Het is een plezier te merken dat en het management en het volledige Tuerlinckx Fiscale Advocaten kantoor de mogelijkheden van deze krachtige technologie omarmt om zo een voorbeeld voor de sector te zijn”.

Published under