Accountants en deonotologie 3/3: Fouten maken is menselijk: maar de ene fout is de andere niet!

Stéphanie Cassimon

Errare humanum est - ook binnen de deontologische richtlijnen!

Iedereen, inclusief vrije beroepers, maakt wel eens fouten. Het is immers menselijk om af en toe iets over het hoofd te zien. Wanneer zo'n vergissing echter ook een inbreuk vormt op de deontologische voorschriften die op de vrije beroeper rusten, kan er een tuchtprocedure worden gestart.

De deontologie heeft als doel om het publieke vertrouwen in de kwaliteit, integriteit en professionaliteit van de beroepsbeoefenaar te waarborgen, evenals het optimaal behartigen van de belangen van de cliënt. De verwijtbaarheid van een deontologische fout wordt mede bepaald door hoe een beroepsbeoefenaar met de fout omgaat: heeft hij de situatie rechtgezet, is hij zich bewust van het feit dat zijn handeling een deontologische inbreuk vormt, zijn er eerdere tuchtrechtelijke incidenten, enzovoort. Vaak berust een deontologische inbreuk op een context die moet worden geschetst en die de specifieke gedraging of nalatigheid in perspectief plaatst. Het is namelijk onvermijdelijk dat er fouten worden gemaakt, maar niet elke fout is ook daadwerkelijk tuchtrechtelijk verwijtbaar.

Bij Tuerlinckx Tax Lawyers begrijpen we dat niemand perfect is en dat fouten kunnen gebeuren, zelfs binnen de deontologische richtlijnen. Als u als vrije beroeper geconfronteerd wordt met een tuchtprocedure, staan wij klaar om u bij te staan en uw belangen te behartigen. Neem vandaag nog contact met op met stephanie.cassimon@tuerlinckx.eu om uw situatie te bespreken en te ontdekken hoe wij u kunnen helpen.
 

Published under