6% BTW tarief voor afbraak en heropbouw wordt uitgebreid (video)

Jan Tuerlinckx

Verlaagd btw-tarief van 6%

Het verlaagde tarief van 6% geldt voor de verschuldigde btw tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 op werken die uitgevoerd worden in het kader van afbraak en heropbouw op hetzelfde perceel van een gebouw dat de bouwheer gebruikt als eigen en enige woning. Het is dus een tijdelijke maatregel.

Wat verstaan we precies onder 'afbraak'?

Concreet betekent dit dat het volledige gebouw moet worden gesloopt.

Nadien wordt het gebouw de eigen en enige woning van de bouwheer gedurende minstens 5 jaar. Deze voorwaarde moet nageleefd worden tot 31 december van het vijfde jaar volgend op het jaar waarin de bouwheer de woning betrekt. De bouwheer moet er zich domiciliëren zodra de woning bewoonbaar is.

Hij moet ook de natuurlijke persoon zijn die opdracht heeft gegeven voor de afbraak en heropbouw. Met andere woorden: jouw klant is dus de bouwheer van de afbraakwerken en de bouwheer van de heropbouw.

Welke werken vallen onder de noemer 'afbraak-heropbouw'?

Het moet gaan om vastgoedwerkzaamheden gericht op de gezamenlijke afbraak en heropbouw van een woning op hetzelfde perceel. Wat niet meetelt: werken in verband met schoonmaak, tuinen, vijvers, afsluitingen, zwembaden, sauna's, minigolf, tennisvelden en soortgelijke installaties.

Onder hetzelfde perceel verstaat men dat meer dan 50% van het heropgebouwde pand zich op het bebouwde perceel bevindt. Er is dus een zeker tolerantie.

De bestemming van het gebouw vóór de afbraakwerken doet er weinig toe. Het hoeft niet per se te gaan om een woning.

Het gesloopte gebouw moet een aanzienlijke omvang hebben met betrekking tot het opgetrokken gebouw. Vereisten:

  • Het moet daadwerkelijk om een gebouw gaan. Constructies in niet-duurzame materialen zijn uitgesloten
  • Het gesloopte en het heropgebouwde pand moeten een zekere consistentie vertonen (omvang, belang …). De administratie wil dus een proportionaliteitsbeginsel toepassen. Het gaat om een beoordeling geval per geval, wat moeilijk is. Een goede raad? Vraag vooraf een ruling aan bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen zo is je klant zeker dat hij/zij aan alle voorwaarden voldoet

Eigen en enige woning

Een eigen woning is de woning die een persoon daadwerkelijk gebruikt om er te wonen.

Het moet ook de enige woning zijn: de persoon mag geen ander gebouw in België of het buitenland bezitten.

Wie al eigenaar is van een andere woning, heeft wel een bepaalde termijn om die woning te verkopen, zodat de woning na afbraak-heropbouw zijn eigen en enige woning wordt. Deze termijn loopt tot 31 december van het jaar volgend op het eerste jaar dat hij zijn intrek heeft genomen in zijn nieuwe woning.

Published under