6% BTW tarief voor afbraak en heropbouw: niet naleven van voorwaarden (video)

Jan Tuerlinckx

Niet-naleving van de voorwaarden voor de 6% btw

Als de toekenningsvoorwaarden voor het verlaagde tarief niet meer worden nageleefd tijdens de hele termijn van 5 jaar, dan moet de bouwheer natuurlijke persoon of de koper natuurlijke persoon:

  • Hiervan aangifte doen op het door de FOD Financiën vermelde elektronische adres binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de begindatum van de veranderingen
  • Binnen diezelfde termijn het bedrag van zijn belastingvoordeel terugstorten dat hij heeft genoten (dus 15% btw) ten belope van 1/5 van het bedrag voor het lopende jaar waarin de verandering plaatsvindt en 1/5 van het bedrag per resterend jaar

Als er een verkeerd btw-tarief wordt toegepast, tenzij er sprake is van collusie tussen de partijen of een duidelijke schending van de bepalingen van het koninklijk besluit, dan ontslaat de aangifte van de bouwheer bij afbraak-heropbouwwerken de verschillende dienstverleners van hun verantwoordelijkheid voor het vaststellen van het tarief bij de FOD Financiën.

Hetzelfde geldt voor de leverancier bij oplevering als de aangifte is medeondertekend door de koper. De FOD Financiën kan zich dus enkel richten tot de bouwheer of de koper.

Conclusie

Deze maatregel is een gunstige fiscale stimulans voor zowel de bouwsector als de burger die zo vlotter toegang krijgt tot een kwaliteitsvolle woning.

Let wel: het is een tijdelijke maatregel en hij heeft enkel betrekking op handelingen uitgevoerd tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 of, anders gezegd, handelingen waarvoor de btw opeisbaar wordt tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022. Daarna zal jouw klant misschien geen recht meer hebben op 6% btw als het gebouw niet volledig wordt gesloopt. Soms is het weliswaar mogelijk een gevel te behouden (bijvoorbeeld een geklasseerde gevel), maar als daardoor de afbraak te gering is, dan geldt er geen btw-tarief van 6%. Het verlaagde tarief is bovendien enkel geldig voor arbeid en leveringen, niet voor installaties die door een goede doe-het-zelver worden geplaatst. Je raad je klanten dus best aan om zich goed te informeren.

 

Published under