Studienamiddag Nieuwe ontwikkelingen in de witwasbestrijding - Centre for Policy and Security

28 februari 2024
Prins Albertclub - Brussel

Meester Dave van Moppes zal één van de sprekers zijn op deze studienamiidag. Het onderwerp van het topic dat hij zal behandelen is : Crypto en witwassen: feiten, mythen en uitdagingen!

Algemene benadering:

België wast witter dan wit”, was de ondertoon destijds van een bijdrage van Raf Verstraeten en Dirk Dewandeleer over de witwaswet van 7 april 1995 in het Rechtskundig Weekblad.

Ondertussen zijn we bijna 30 jaar verder en is ook in de praktijk gebleken dat België inderdaad een van de strengste strafrechtelijke witwasbepalingen heeft in Europa en zelfs daarbuiten.

Daarnaast zien we dat ook de (preventieve) AML-regelgeving binnen de EU steeds verder wordt geharmoniseerd.

Graag delen we tijdens dit seminar enkele  belangrijke ontwikkelingen op het gebied van AML met u, niet alleen vanuit de regelgeving zelf, maar ook vanuit de rechtshandhavingspraktijk.

 

Programma en inschrijven via CPS: Studienamiddag: Nieuwe ontwikkelingen in witwasbestrijding : CPS Politie (policingandsecurity.be)