Spitsuur Tax ism Salar UITGESTELD

09 mei 2023
Westerlo

Thema: 

  • 6 miljard lastenverlaging, volgens de plannen van Minister Vincent Van Peteghem... 
  • 1,8 miljard extra inkomsten volgens de regering tijdens de begrotingscontrole


Onderwerpen die zeker aanbod komen:

• Aanpassing van de belastingschijven.
• Eén verlaagd btw-tarief van 9 procent in plaats van 6 of 12 procent.
• Verdubbeling van de effectentaks op effectenrekeningen. Quid alternatieven, best practices?
• Wie werkt zou minstens 835 euro extra moeten overhouden...!
• Plus-plannen leveren minder voordeel op.
• Bedrijven betalen extra bijdragen voor tijdelijke werkloosheid.
• ...

Wij maken de balans op wat onze regering nog in petto heeft of al beslist heeft.

U strooit teveel of te weinig informatie?

• Cross-controles leiden tot steeds meer controles en discussies.
• Wanneer beschikt u over voldoende bewijslast?
• Wanneer leidt teveel informatie tot problematische discussies?