De vrije beroeper en zijn vennootschap onder het nieuwe wetboek van vennootschappen

12 maart 2019
Regio Mechelen | Antwerpen

Decennialang heeft de vrije beroeper in de cvba zijn geliefkoosde vennootschapsvorm gevonden. Met haar hoog gehalte aan statutaire vrijheid en eenvoudige uittredingsmodaliteiten was de cvba immers de geknipte rechtsvorm voor de atypische onderneming die de samenwerking tussen vrije beroepers toch wel is. Met het nieuwe wetboek van vennootschappen en de aankondiging dat de cvba enkel nog kan aangewend worden met een effectief coöperatief oogmerk -  stelt zich de vraag welke stappen de vrije beroeper moet zetten om zich te conformeren aan deze nieuwe wending. In deze sessie krijgt u een overzicht van de verschillende opportuniteiten die het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen met zich meebrengt, met o.a. aandacht voor inbreng van arbeid, vernieuwde beperking van bestuurdersaansprakelijkheid in combinatie met deontologische aansprakelijkheidsverzekeringen en de statutaire uittreding ten laste van het vennootschapskapitaal.

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan u rechtstreeks via Wolters Kluwer.

LOCATIE

Regio Mechelen of Antwerpen