Crypto en witwas: feiten, mythen en uitdagingen!

12 december 2023
Seminar: Centre for Policy and Security

Spreker: Dhr. Dave Van Moppes

Nieuwe ontwikkelingen in witwas bestrijding.

Graag delen we tijdens dit seminar enkele  belangrijke ontwikkelingen op het gebied van AML met u, niet alleen vanuit de regelgeving zelf, maar ook vanuit de rechtshandhavingspraktijk.

Verschillende sprekers komen aan bod.

In dit seminarie behandelt Dhr. Dave Van Moppes onderwerpen zoals de fiscale regularisatie enerzijds en de witwastechnieken ivm crypto gehanteerd door het criminele milieu anderzijds.

Alle nodige informatie over de studiedag met het laatste programma vindt u op de website van CPS: https://www.policingandsecurity.be/activity/studiedag-witwassen/