Conflicten tussen aandeelhouders in KMO's - i.s.m. Securex

12 februari 2024
Webinar

Docent: Meester Pieter Willems

In dit webinar wordt er een overzicht gegeven van de belangrijkste mogelijkheden die een aandeelhouder heeft wanneer er zich een geschil voordoet binnen een kmo. Hierbij wordt er gefocust op accountants en waar zij rekening mee moeten houden aan de hand van rechtspraak en praktijkervaring.

 • Het controlerecht – boekenonderzoek/deskundigenonderzoek
   • Rol van de accountant/bedrijfsrevisor? 
   • In functie tot welk boekjaar?
 • De vernietiging van besluiten van de Algemene Vergadering 
   • Misbruik van meerderheid/minderheid/rechtsmisbruik 
   • Afwending van bevoegdheden/bevoegdheidsoverschrijding
 • Voorlopig bewindvoerder/bestuurderad hoc 
   • Relevante rechtspraak
 • Uitsluiting en uittreding 
   • Wettelijk voorziene procedures 
   • Statutaire mogelijkheden in BV en CV 
   • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Minderheidsvordering/bestuurdersaansprakelijkheid 
   • Strafrechtelijke inbreuken en praktisch nut 
 • Ontbinding van de vennootschap 
   • Mogelijkheden voor de minderheidsaandeelhouder 
   • Alarmbelprocedure
 • Het vennootschapsgeschil als zakelijke overweging voor een belastingneutrale herstructurering 
   • Relevante rechtspraak, rulingpraktijk 
   • Voorbeelden uit onze praktijk 

Meer info en inschrijven: Webinar – Aandeelhoudersconflicten bij kmo’s | Securex