Het einde van de eenmalige bevrijdende aangifte: “une fausse bonne idée”

Op 31 december 2023 komt na de regionale fiscale regularisatie ook de federale fiscale regularisatiemogelijkheid tot een einde. Fiscale vergiffenis is dan niet meer mogelijk. Het voelt onrechtvaardig dat ook onbewuste fiscale fouten niet meer kunnen worden rechtgezet. En deze keer is het menens, als we de regering moeten geloven.

Une fausse bonne idée” zegt fiscaal advocaat Jan Tuerlinckx van Tuerlinckx Tax Lawyers advocaten. Zowel de belastingplichtige, de politiek als de banken varen er niet goed bij.

Pro memorie: er komt een definitief einde aan de zogenaamde fiscale regularisatie zoals deze werd ingevoerd in 2016, zodat de belastingplichtigen die tot het inzicht komen dat vorige aangiftes niet correct waren nog een allerlaatste kans heeft om tegoeden fiscaal te regulariseren.

De belastingplichtige heeft een twintigtal jaar - met inbegrip van de tijdelijke regelingen die voorzien waren vóór 2014 - de tijd en gelegenheid gehad om fiscaal te regulariseren en dus afdoende mogelijkheden gehad om zijn fiscale zonden op te biechten en vergeving te krijgen luidt het bij onze overheid. Bovendien werd de afschaffing reeds aangekondigd in 2021 zodat de belastingplichtige nog 2,5 jaar de tijd heeft gehad om alsnog in actie te schieten.

Of men het nu eens is met de beslissing van de regering of niet, de realiteit is dat er ook na 31 december 2023 tal van situaties zullen ontstaan waarvoor een of andere vorm van fiscale regularisatie kan zorgen voor een ontmijning van een explosieve situatie.

Jan Tuerlinckx stelt dat het zowel voor de politiek, de banken als hun klanten geen goede zaak is. Drie stakeholders wordt volgens hem geen recht gedaan: de politiek, de banken en de belastingplichtige.

Politiek

“Het is tijd dat de politiek en de regering beseffen dat het einde van de fiscale regularisatie geen goede zaak is. Men zegt dat mensen al kansen genoeg hebben gehad, omdat dit al lang genoeg loopt. Dat klopt ten dele, maar je moet je ook afvragen of men zoveel beter af is voor elke fout of zelfs fraude het al belaste administratief en strafrechtelijk apparaat te belasten. Het is openstaande deuren intrappen. Dat is gewoonweg onmogelijk. En dat leidt dus tot willekeur. Willekeur moet je absoluut uitsluiten, want het kan leiden tot klassenjustitie en terechte ontevredenheid bij burgers. Elke zichzelf respecterende overheid geeft belastingplichtigen de kans om hun fiscale fouten recht te zetten, gelet op het enorm complexe Belgische systeem,” zegt Tuerlinckx.

Banken

“Voor de bankensector, een levensbelangrijke sector in ons land, is dit eveneens een slechte zaak. De regularisatie van kapitalen is voor hen vaak het enige middel om klanten een uitweg te bieden uit problematiek van historische fouten, wat ook de oorzaak is. Het zou een bijzonder jammere zaak zijn voor zowel onze banksector, als voor klanten, die deze mogelijkheid zien wegvallen.”

De bank komt op immers basis van strengere wetgeving en een actievere toezichthouder (de Nationale Bank van België) tot nieuwe inzichten die zij haar klanten voorhoudt. Zo worden zo worden er “look back” audits toegepast waarbij oude dossiers opnieuw tegen het licht geplaatst worden en waarbij de klanten voor de keuze worden geplaatst om te regulariseren dan wel de klantenrelatie te beëindigen,” aldus Tuerlinckx.

Belastingplichtige

De banken hadden met de fiscale regularisatie tenminste een manier om klanten te sensibiliseren en hen te informeren dat er een manier bestond om fouten en vergissingen uit het verleden op een nette manier recht te zetten. “Als je die mogelijkheid niet meer geeft, ga je banken dwingen om afscheid te nemen van die klanten. Je gaat meer en meer derisking krijgen, waarbij klanten worden afgestoten. We hebben geen nood aan financiële instellingen die klanten zomaar aan de deur zetten. Laten we beseffen dat we financiële middelen moeten aanwenden voor ons eigen intern economisch weefsel. Laten we dus aub geen kapitaalvlucht in de hand werken.”

De Belgische fiscale situatie is immers enorm complex. “Mensen maken vaak fouten, soms bewust, soms onbewust, maar je moet dat ook over de generaties heen zien. De babyboomergeneratie had vroeger allemaal een rekening in het buitenland. Dat was fout. Maar het zorgde voor generaties die met aanzienlijke fiscale problemen zaten. Vandaag en ook nog morgen zullen onwetende kinderen de problemen van hun ouders erven. Dit regulariseren zorgde voor rechtszekerheid voor de volgende generatie. Het is laakbaar dat die mogelijkheid nu wegvalt. In een democratische rechtsstaat moet je de kans krijgen om vergissingen van het verleden recht te zetten. Dat hoeft niet gratis te zijn, uiteraard. Het alternatief is dat je tegen de mensen zegt: zorg dat je het goed verstopt, nog beter dan tevoren en liefst in het buitenland. Dat is uiteraard een totaal verkeerd signaal.”

Tot slot wijst Tuerlinckx ook op het feit dat beleggers in cryptomunten die hun belegging liquide maken vaak geen andere mogelijkheid hebben om hun geld te regulariseren. Er werd immers met mondjesmaat een standpunt ingenomen op het moment dat de praktijk er al jarenlang was. Een regularisatie is dan niet enkel een goede tool, maar ook noodzakelijk, zodat de belastingplichtige met terugwerkende kracht zijn zaken kan regelen. “Een bijkomend argument om dit systeem te behouden,” besluit Tuerlinckx.  

De fiscale experten van Tuerlinckx Tax Lawyers hebben een 48-pagina's tellende nota geschreven over de fiscale regularisatie. Wij stellen deze gratis ter beschikking.

Volgende onderwerpen komen aan bod in deze nota:

  • Geschiedenis van de fiscale regularisatie
  • Kwantificering van de opbrengsten van de fiscale regularisatie
  • Politieke misverstand dat alleen 'fraudeurs' beroep doen op FISCALE regularisatie
  • Naar een permanente vorm van fiscale regularisatie?

De auteurs van de nota zijn:

Jan Tuerlinckx, advocaat-vennoot - Contact: jan.tuerlinckx@tuerlinckx.eu

Dave van Moppes, advocaat-vennoot - Contact: Dave.vanmoppes@tuerlinckx.eu

Baptistin Alaime, Managing Associate - Contact: Baptistin.ailaime@tuerlinckx.eu

Winnie Milbou, Senior-Associate - Contact: Winnie.milbou@tuerlinckx.eu

Luka Houbrechts, Junior-Associate - Contact: Luka.houbrechts@tuerlinckx.eu

Heeft u nog vragen omtrent dit topic, contacteer dan één van de auteurs.