Peer Review

In juni kreeg Tuerlinckx Tax Lawyers een Peer Review georganiseerd door de Orde van Vlaamse Balies.

De conclusie?

Uit de doorgevoerde peer review dd. 09/06/2020 kan ondergetekende auditor concluderen dat het advocatenkantoor Tuerlinckx Tax Lawyers een zéér hoge standaard heeft om op uiterst kwaliteitsvolle wijze het beroep van advocaat uit te oefenen. Het is dan ook met volle overtuiging dat ondergetekende aan het advocatenkantoor Tuerlinckx Tax Lawyers het hoogste kwaliteitslabel verleent inzake Peer Review van de Orde van Vlaamse Balies.


Lees hieronder enkele punten uit het verslag:

 1. Elke medewerker van het advocatenkantoor wordt minstens zesmaandelijks geëvalueerd en krijgt bij aanwerving duidelijke uitleg over het kantoor, met overhandiging van een kantoordraaiboek. Er is een gestructureerde begeleiding van de advocaten-stagiairs.
   
 2. Een zeer heldere bedrijfsmissie wordt eveneens aangegeven, datgene waarvoor het advocatenkantoor staat. Zo blijkt onder andere dat het advocatenkantoor zeer helder en transparant naar cliënten toe werkt, hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit hun duidelijke communicatie naar cliënten toe (oplossingsgericht denken, opvolging dossier, hun inzicht in de staten van ereloon en onkosten en zo verder).
   
 3. Ook is het kantoor als bedrijf uiterst efficiënt gestructureerd, met bedienden die enerzijds instaan voor het management van het kantoor (agendabeheer vennoten, opvolging zakelijke contacten of  business leads, ...) en anderzijds mede verantwoordelijk zijn voor het juridisch opvolgen (termijnen conclusies, termijnen bewaren, agenda  zittingen etc.)  binnen het kantoor. Wat dit laatste betreft, is er een sluitend controlesysteem alwaar de termijnenherinneringen worden afgetekend door de verschillende advocaten, teneinde zeker te zijn dat  deze  niet over het hoofd worden gezien. Meester Jan Tuerlinckx heeft een bijzondere opleiding 'Projectmanagement' gevolgd aan de Vlerick Business School, hetgeen meester Jan Tuerlinckx inzichten heeft gegeven, waarbij hij ook een enorme interesse heeft in het goed beheer van een onderneming.
   
 4. Ook zijn er duidelijke afspraken omtrent de periodiciteit van vergaderingen, de managementmeetings, de vennoten-meetings en meetings met alle advocaten (inclusief redactie van verslagen die opgeslagen worden in het computersysteem). Alle nieuwe dossiers worden besproken in aanwezigheid van alle advocaten, waarbij een dossier steeds door meerdere advocaten mee ("meerdere ogen") beheerd wordt om een optimale opvolging te kunnen garanderen (bij ziekte, afwezigheid, vertrek etc.).
   
 5. Ook hecht het advocatenkantoor bijzonder veel belang aan het  voorzien van opleidingen, hetgeen blijkt  uit  de  vele  seminaries  alwaar  zij enerzijds als  keynote  spreker  fungeren  (externe  seminaries)  en anderzijds ook zelf seminaries inrichten (ook op maat van het cliënteel). Het advocatenkantoor voorziet naast  het 'klassiek  aanbod' ook een digitaal aanbod  van opleidingen  via webinars  en digital classrooms. Het advocatenkantoor schrijft ook regelmatig artikelen in vakbladen, bijvoorbeeld 'Today's Lawyer' en redigeert ook zelf  handboeken, zoals over de tien hete hangijzers in fiscaal recht, over witwas, over het bezwaarschrift in fiscale zaken en tevens  met het opstellen  van een zeer overzichtelijk 'Wetboek van vennootschappen en Verenigingen'. Opvallend is de inrichting van een eigen bibliotheek-systeem (genaamd GOOGLE X), alwaar elk handboek, elk artikel, elk seminarie digitaal ingegeven is in een online-bibliotheek zodat elke jurist alles  kan terugvinden in een gestructureerd online-systeem. Ook wordt aan de advocaten die een opleiding volgen, gevraagd om een kennisnota op te stellen die vervolgens wordt gedeeld tijdens de 14-daagse bijeenkomsten.
   
 6. Kwaliteit staat dan ook zéér hoog in het vaandel van advocatenkantoor Tuerlincx Tax Lawyers en werd door de auditor ook zeer duidelijk vastgesteld tijdens de uitgevoerde peer review.

Published under