Ficheverplichting en bedrijfsvoorheffing op komst voor Belgische ondernemingen wiens werknemers kunnen genieten van RSU’s

n het verleden bestond er voor Belgische werknemers veel onduidelijkheid over de belastbaarheid van Restricted Stock Units (hierna: RSU’s) die hen werden toegekend door multinationale ondernemingen.

In het kader van een internationale verloningspolitiek, worden deze RSU’s veelal toegekend door de buitenlandse moederonderneming van een Belgische vennootschap waar de werknemers actief zijn.

Met het oog op het remediëren van deze onduidelijkheid, heeft de wetgever een nieuwe fictiebepaling ingevoerd voor deze Belgische werkgevers (Parl. St. Kamer 2018-19, nr. 3424).

Concreet heeft deze bepaling tot gevolg dat Belgische werkgevers verplicht zullen worden om zowel bedrijfsvoorheffing in te houden als fiches op te maken voor RSU’s die zijn toegekend aan hun werknemers door een buitenlandse verbonden vennootschap. Deze verplichting zal gelden zelfs indien de Belgische werkgever bij de toekenning van RSU’s niet is tussengekomen.

Tot slot is het belangrijk om de werking van deze fictiebepaling in de tijd te bespreken zodat werknemers begrijpen welke verplichtingen zij hebben met betrekking tot de aangifte van hun RSU’s:

  1. Voor RSU’s die zijn toegekend in inkomstenjaar 2018 is er geen ficheverplichting of bedrijfsvoorheffing voor de werkgever. Dit betekent dat werknemers bijzondere aandacht moeten schenken aan RSU’s die belastbaar waren in 2018 in hun aangifte personenbelasting;
  2. Voor RSU’s die zijn toegekend vanaf 1 januari 2019 wordt een bijzondere fiche ingevoerd die moet worden ingediend vóór 1 maart 2020 door de Belgische werkgever;
  3. Voor RSU’s die zijn toegekend vanaf 1 maart 2019 is de Belgische werkgever verplicht om een fiche op te maken én bedrijfsvoorheffing in te houden.

Voor meer informatie over deze technische materie verwijzen wij graag naar volgend artikel:
https://www.tuerlinckx.eu/nl/shares-expertise/als-een-advocaat-naar-een-feestje-gaat

Published under