DE VERMOGENSMUTATIE ALS BELASTBARE GRONDSLAG – TEKENEN EN INDICIËN ANNO 2023

Jan Tuerlinckx
Tisha Dujardin

DE VERMOGENSMUTATIE ALS BELASTBARE GRONDSLAG – TEKENEN EN INDICIËN ANNO 2023

De belastingadministratie zal uw uitgaven vergelijken met de aangegeven inkomsten; als zij bewijst dat die uitgaven hoger liggen dan de verantwoorde inkomsten, en het verschil voortkomt uit belastbare inkomsten, dan zal zij dat verschil belasten. Het is dan aan de belastingplichtige om het tegenbewijs te leveren.

Uiteraard is deze vorm van taxatie nauw verbonden met de feitelijke omstandigheden in elk dossier en verschilt dit dus van situatie tot situatie. Daarom verzamelden wij alle relevante rechtspraak, de administratieve commentaren en de rechtsleer in één, overzichtelijk document. Hierbij bespreken wij de bewijslast vanuit het perspectief van zowel de belastingadministratie, als de belastingplichtige.

Dit resulteert in een praktische handleiding die wij u gratis ter beschikking stellen. Het volstaat even een email te sturen naar volgend adres: seminarie@tuerlinckx.eu met de vraag om het document gratis te bezorgen.

Published under