BTW in de medische sector

Baptistin Alaime
Klaas Francken
medische sector

Op 19 maart is het Dag van de Zorg. Dit vonden wij een uitstekend moment om het document terug onder de aandacht te brengen die de advocaten Klaas Francken en Baptistin Alaime hebben geschreven in verband met de vernieuwde regels aangaande de BTW in de medische sector.

Onder druk van de Europese rechtspraak sleutelde de wetgever het afgelopen jaar nogmaals aan het kluwen van btw-vrijstellingen die gelden voor de medische sector.

Onze advocaten loodsen u op een bevattelijke wijze door de relevante btw-wijzigingen op basis van voorbeelden uit de praktijk.

Naast de nieuwe btw-regeling die reeds uitgebreid in de media aanbod kwam, behandelen we ook enkele meer verdoken problemen waartegen vaak gezondigd wordt en worden er concrete casussen aangereikt.

Volgende onderwerpen komen er aan bod:

1. Wat zijn de vernieuwingen op het vlak van btw in de medische sector?

2. Wat is een therapeutisch doel nu weer precies en hoe dient de medische beroepsbeoefenaar hier in de praktijk mee om te gaan?

3. Wat zijn de gevolgen indien de beroepsbeoefenaar aan de btw onderworpen is?

4. Enkele opvallende voorbeelden van diensten die al dan niet met therapeutisch doen zijn en onder de btw-vrijstelling voor medische verzorging vallen.

 

Ben je geïnteresseerd en wil je graag het volledige document downloaden? Stuur een E-mail naar seminarie@tuerlinckx.eu.

Ook workshops op maat kunnen aangevraagd worden via seminarie@tuerlinckx.eu

Published under