Boodschap aan alle ondernemingen

Regel contractueel dat uw personeelsleden niet de bevoegdheid hebben om uw onderneming te vertegenwoordigen bij een fiscale of sociale controle en licht hen daarover duidelijk in!

Enkel u als zaakvoerder beschikt over de bevoegdheid om mee te werken.

Hof van Cassatie : fiscus mag zich bij een controle wenden tot diegene waarvan redelijkerwijs kan vermoeden kan dat hij de vennootschap kan vertegenwoordigen. Uw personeelslid mag de fiscus in uw afwezigheid niet te woord staan, noch uw computer of uw boekhouding laten inkijken.

Lesson learned:

  1.  Bescherm uw onderneming voor een toekomstige controle en informeer zelf wat u wel en zeker niet mag doen bij een onaangekondigd bezoek van de fiscus.
  2. Informeer uw personeel hoe te handelen (weigeren om mee te werken),
    en vooral hoe niet te handelen (spontaan mee werken in uw afwezigheid), bij een onaangekondigd bezoek van de fiscus 3. Pas uw contracten/arbeidsreglementen aan waarin wordt gestipuleerd dat zij niet bevoegd zijn om uw  onderneming te vertegenwoordigen, ook niet in uw afwezigheid !

#cassatie25januari2019 #bettersafethansorry

Published under