Belastingen aangeven wordt nóg complexer

Ondanks de belofte dat de belastingen eenvoudiger zouden worden, telt uw volgende belastingbrief 885 codes. Dat zijn er 75 meer dan de vorige.

De belastingbrief wordt opnieuw complexer, ook al spraken de federale meerderheidspartijen in het regeerakkoord af dat de belastingen niet complexer mochten worden, omdat 'de belastingplichtigen het huidige systeem niet meer als rechtvaardig ervaren'. Vorig jaar kwamen er 38 extra fiscale codes bij, dit jaar nog eens 75. Dat blijkt uit het aangifteformulier voor het aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016) dat gisteren is verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Vooral wie een hypotheek afsloot, roerende inkomsten heeft, beurstransacties doet, in de horeca werkt of het brugpensioen geniet, loopt kans de complexiteit te ondervinden. Het vak waar u de betaalde intresten en kapitaalaflossingen van de lening voor uw gezinswoning aangeeft, breidt dit jaar uit met nog eens 30 codes. Dat heeft alles te maken met de nieuwe fiscale stelsels die het 
Vlaams en het Waals Gewest invoerden voor leningen afgesloten vanaf 2016.

'Meer dan ooit is het af te raden om zonder enige voorkennis het labyrint van vak IX te betreden. In drie jaar tijd explodeerde dat vak van 53 tot 161 codes. Bovendien bevat het nieuwe valkuilen', zegt Jef Wellens, een fiscalist van Wolters Kluwer. Zo speelt een Vlaming die vorig jaar bijkomend leende voor zonnepanelen en zowel zijn oorspronkelijke aankooplening als die voor de zonnepanelen aangeeft, het belastingvoordeel voor zijn aankooplening definitief kwijt.
Naar bijna jaarlijkse gewoonte wordt ook gesleuteld aan de belasting op intresten, dividenden en inkomsten uit de verhuring van roerende goederen, zoals auto's of meubilair. Zo werd het tarief van de roerende voorheffing vorig jaar opgetrokken van 25 tot 27 procent, dit jaar naar 30 procent.

Voor het vaste horecapersoneel voerde de regering een belastingvrijstelling voor overuren in. Om die vrijstelling te berekenen en zo nodig te beperken tot het maximum van 360 of 300 uren, zijn er 16 nieuwe codes. Ook werknemers in SWT, het vroegere brugpensioen, genieten een nieuwe belastingvrijstelling, goed voor 10 nieuwe codes. 

Voor fiscaal advocaat Michel Maus is de wildgroei van codes een teken dat de overheid er niet in slaagt de heilige fiscale drievuldigheid te realiseren. 'Een ideaal belastingsysteem is eerlijk, eenvoudig en efficiënt. Op geen enkel punt is de score positief. De wildgroei aan tarieven voor bijvoorbeeld de roerende inkomsten is ronduit discriminerend. Zo'n complex systeem is een ramp:
al die codes moeten ook gecontroleerd worden en dat kost tijd en geld', zegt Maus. 'Het feit dat de fiscus niet meteen de juiste belastingaangifte in het Staatsblad plaatst, toont aan hoe ingewikkeld die geworden is', reageert fiscaal advocaat Jan Tuerlinckx droog.

Published under