Waarom is een verkorte termijnaangifte niet de heilige graal? Webinar i.s.m. Securex.

21 maart 2023
Webinar i.s.m. Securex

Waarom is een kortere belastingaangiftetermijn niet de heilige graal?

Sprekers: Tisha Dujardin en Emily Polfliet

In deze structurele nota zetten WeLearn en Tuerlinckx Tax Lawyers de puntjes op de i van de aangiftetermijnen

Kortere indieningstermijnen van aangiftes, complexe fiscale regelgeving … Voor veel accountants neemt de druk alsmaar toe. Herkenbaar? Om een accuraat beeld te scheppen van de huidige situatie, stelden Tuerlinckx Tax Lawyers een diepgravend rapport op. Niet alleen leggen ze de belangrijkste pijnpunten bloot, ze doen ook beleidssuggesties. Wij vatten de belangrijkste punten voor je samen.

Geschreven door Emily PolflietJan Tuerlinckx en Baptistin Alaime.