Visitatierecht fiscus - Grenzen en praktische toepassing

16 september en 24 april 2020
Webinar

Onduidelijkheid interpretatie visitatierecht
De fiscale administratie beschikt met het visitatierecht over een krachtig wapen.
De fiscale ambtenaren mogen alle onroerende goederen betreden die de belastingplichtige professioneel of privé betrekt.
Er heerst echter onduidelijkheid over de vraag hoe ver de fiscale administratie daarbij mag gaan.

Visitatierecht versus actief zoekrecht
Uit een aantal ophefmakende zaken blijkt dat de administratie de laatste jaren de grenzen van het fiscaal visitatierecht aftast.  Blijkbaar is de administratie zelfs van oordeel is dat het fiscaal visitatierecht gekwalificeerd kan worden als een actief zoekrecht waardoor de administratie alles wat aanwezig is in de gevisiteerde ruimten mag onderzoeken.

Praktische aandachtspunten belastingplichtige en adviseurs
- Hoe interpreert de administratie het visistatierecht ?
- Wat zijn voor de belastingplichtige en de raadgever de belangrijkste aandachtpsunten ?
- Wat houdt het bezoekrecht  precies in? Wat moet  de
doelstelling  zijn van het plaatsbezoek ?
 - Kan aan een controle ter plaatse van de boekhouding een onderzoek van de bedrijfsruimten gekoppeld worden ?
- Gelden er bijzondere  regels als de beroepsruimte  deel uitmaakt  van een private  woning ?
- Is aan het bezoekrecht een 'meeneemrecht' verbonden?
Wat mag de fiscale administratie eventueel meenemen?
- Over welke  onderzoeksrechten  beschikt  de fiscale  administratie  t.a.v. computergegevens en -programma's?
- Is de aanwezigheid van de belastingplichtige zelf vereist? En wat als de belastingplichtige een vennootschap  is?
- Hoe is het recht op privacy van de belastingplichtige  gewaarborgd?
- Wat zijn de fiscale gevolgen als op onrechtmatige wijze informatie verzameld   is ?

Inschrijven kan u via de website van KennisAteliers.